Gratis: De Mysterie-Wijsheid of Gnosis

De Mysterie-Wijsheid of Gnosis
oneindige spiraal.jpg [1]Aan het einde van iedere wereldcyclus, nu de periode van de grote verandering doorzet, zal de mensheid spiritueel opleven en mogelijk zelfs in zijn geheel, Ontwaken. Tegen die tijd verschijnt er altijd op Aarde een nieuwe en zuivere vorm van de Universele Leer, Mysteriewijsheid of Gnosis. Deze komt in de huidige Gouden periode binnen met de 12 kosmische Stralen en met al de incarnerende lichtlichamen van onze ziel, Pillar of Light en Goddelijke Vonk. Dit wordt ook "gedownload" tijdens workshops en persoonlijke consulten, in het Elohim Centre.

Velen worden “geroepen” en begrijpen dit ook
Het brengt een nieuwe evolutiefase en een onmiskenbare wegwijzer voor de grote levensbestemming van ieder mens. Velen worden als het ware hierdoor innerlijk “geroepen” en begrijpen ook dat ze op Weg moeten gaan. Zij luisteren er niet alleen naar, maar zijn ook bereid dit toe te passen in hun eigen leven omdat ze al intuïtief voelen dat het zo bedoeld is. Zij zijn eraan toe om de spirituele hergeboorte of zelfs de totale verlichtings mogelijkheid die nu op aarde bestaat, d.m.v. het Elohim Centre en andere leraren, te benutten. Een wijdverspreide hergeboorte is zo voor heel veel mensen weggelegd! Een eerste opstap van de mens op weg naar zijn uiteindelijke Godrealisatie.

 

Tip ; bezoek de Elohim Krachtplaats, workshops en zelfrealisatie tuinen voor je Inwijdingsweg en healing 
Joke ElZiam Nootebos 

_______________________________________________________________________________________

Auteursrechten
Deze tekst mag gebruikt worden mits in zijn geheel geplaatst en met de volgende bronvermelding:
Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-centre.org tel 0597 541539

______________________________________________________________________________________

 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Contact


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin