Van persoonlijk leven, naar zieleleven, kosmische mens, verlichting en Godrealisatie

Van persoonlijk leven, naar zieleleven, kosmische mens, verlichting en Godrealisatie is een ontzagwekkende revolutie en betekent een enorme breuk met het verleden!

Extern Heilig Huwelijk.jpgDe mens is nu op weg naar de staat van zielemens tijdens het Aquarius tijdperk en vervolgens naar dat van de Gods Vonk en Godrealisatie. Dat betekent een ontzagwekkende revolutie en een enorme breuk met het verleden waarbij het Elohim Centre en de Elohim Krachtplaats met zelfrealisatie bezoekers tuinen, kunnen helpen. Duizenden jaren wordt door grote profeten al aangekondigd dat de oude wereld ophoud. Waarom dan soms gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is en onze ziel niet beter voelt/weet!?
De oude mens verdwijnt en een hele nieuwe Mens verschijnt op een veel hoger niveau van gevoeligheid, bewustzijn en eenheid en datmoet allemaal geïntegreerd worden in het dagelijks leven. In werk, houding, gedrag, nieuwetijds communicatie en omgang. Voorlopig zijn de meeste nog niet verlicht, maar dit alles zal voor de meesten een hele stap voorwaarts zijn op weg naar de permanente ervaring van Al-Eenheid!

 

Hoewel veel mensen klaar staan, zal toch niet iedereen hiervan kunnen profiteren om karmische redenen
Er ontstaat steeds meer een tweedeling tussen diegenen die blijven vasthouden aan de oude afgescheiden ik-persoonlijkheid, die nog veel persoonlijk- en zielengroepen-karma moet zuiveren, en diegenen die de nieuwe tijdgeest al binnengaan en daarmee een wereld van Vrede, Harmonie en respect voor al het leven, een wereld van interne en externe eenheid neerzetten. Ieder zal hiervoor wel eerst het bewustzijn moeten ontwikkelen. Ook innerlijk kan de verdeling en tweestrijd zich afspelen tussen het aardse en persoonlijke leven en dat van de Eenheid en Overgave (aan de Goddelijke essentie)


Het Elohim is er voor Individuele transformatie zowel als voor de grote Transformatie van Mensheid
Over dit alles gaat het Elohim Werk en de Krachtplaats. (Over de kinderen van de wet van Eén, het 144 grid, de 12 lichtlichamen en Universeel Bewustzijn/Liefde komen belichamen en anderen daarin ondersteunen). Over de gnosis en de spirituele ontwikkeling van het individu, maar ook over de grote Transformatie voor de hele mensheid en Aarde. En vooral ook om dat praktisch in daden om te zetten. Tweeduizend jaar geleden werd er gezaaid. Nu verschijnt het moment van oogsten waarbij intern en extern het kaf van het koren wordt gescheiden. Wil je als workshopdeelnemer, (verlichte) medewerker, donateur, meewerkende participant ons Evolutie-Werk steunen? Wil je Delen en bijdragen aan het Geheel, dan horen wij graag van je!
E: info@elohim-centre.org

Joke ElZiam Nootebos


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin