gratis: Consequenties voor kristallijnen Pillars of Light

Pillar of Light.JPGGeschreven door Joke ElZiam Nootebos

Wanneer je steeds vaker helder aanvoelt, invoelt, intuïtief of helder weet en je bewustzijn en hart zich op multidimensionale wijze hebben verruimd, ben je een Pillar of Light. Een kanaal of zuil van licht voor jezelf en je omgeving. Meestal voel je een drive om de wereld en mensen te willen helpen.

 


Innerlijke kern en buikgevoel

Pas als je alle subtiele zowel als grofstoffelijke gevoelens durft te ervaren en je laat leiden door de waarheid van je innerlijke kern en buikgevoel, word je kristallijn open, ontvankelijk, puur, zuiver en multidimensionaal. Je kunt je intuïtie, genezende woorden en krachten zowel als je gevoeligheid dan gebruiken vanuit kracht.

Meesterschap-kracht

Je Meesterschap-kracht ontstaat door je kern en Waarheid (van de Bron) te volgen door middel van daden. Je afgescheiden zelfbescherming, emoties, mindverhalen, aanval, onzekerheid, uitstel of vluchtroutes zijn immers van je kleine zelf en mogen ervaren, maar niet gevolgd worden. Tenminste als je werkelijk wilt Leven vanuit je kristallijnen Pillar of Light. Alleen denken als een Pillar of Light of je identificeren met je kristallijnen kwetsbaarheid getuige nog niet van Meesterschap.

Consequentie en verantwoordelijkheid

Als je op steeds diepere lagen vanuit je kristallijnen Pillar of Light gaat leven is de consequentie dat je niets meer kunt verzwijgen ook al voorvoel je afwijzing, onbegrip en kritiek van je omgeving. Je grote Zelf wil ten diepste eerlijk zijn t.o. zichzelf en elkaar en elke afgescheiden gedachte en handeling opbiechten of open trekken. Als het gaat om intieme vrienden, geliefden en collega’s dan kan het zijn dat je ontrouw bent aan je diepere kristallijnen Pillar of Light-lagen omdat zij “het toch niet begrijpen en er niets mee kunnen” en je maar verzwijgt wat je er van vindt of voelt. Je functioneert dan met de geliefde(n) alleen op alledaags niveau en misschien een klein beetje dieper dan dat, maar niet vanuit al de lagen van je ziel en essentie.

Je bent ontrouw aan je grote Zelf om bij je omgeving te blijven horen

Er zijn heel weinig mensen die op de meeste subtiele lagen met elkaar en de natuur functioneren. Ben je ontrouw aan je mooiste en subtielste ziel, essentie en schoonheid om de ander of jezelf te willen beschermen en erbij te blijven horen? Om de angst voor gemis, onbegrip en verlatenheid? 

Gezien, nodig zijn en gespiegeld worden tot in al je lagen van bewustzijn en gevoel maakt gelukkig

Dit gevoel, begrepen en gespiegeld worden in al de lagen van je kristallijnen Pillar of Light en essentie is wat ook bij het Elohim Centre zo fijn voelt. Ontwikkel het ook in je eigen thuisomgeving als dat mogelijk is. Wil je volkomen trouw zijn aan je kristallijnen Pillar of Light en diens bedoeling op Aarde dan kan het zijn dat je omgeving niet meer aansluit en dat je er weggaat. Soms weet je dat inmiddels heel diep ergens van binnen. Het kan zijn dat je bedoeld bent alle oude banden op te geven en te gaan (samen)wonen of (samen)werken waar je meest subtiele schoonheid, al je dimensies, gevoelsvermogen en essentie, worden gezien en gespiegeld en waar er ook vraag naar is. Waar je hele Zelf uit de verf komt en benut kan worden voor het algeheel welzijn van je omgeving. Alleen dat maakt je werkelijk gelukkig en brengt je tot het echte Leven. Een werkelijke keuze voor wie jij bent en een omgeving die daar op aansluit, is dan nodig.

Kies de omgevingfreqentie voor je grote Zelf en de resonantie met je kristallijnen Pillar

Een omgeving waar mensen zijn die werkelijk wachten op je oordeelloze open hart, je heldervoelendheid en eerlijke communicatie maakt je zielsgelukkig! Mensen die je juist nodig hebben omdat jij diegene bent die alle sferen en gedachten aanvoelt, die zacht maar ook openhartige eerlijk is, alles benoemd, alles doorziet en helder maakt en ook kijkt naar zichzelf. Dat volledige Zelf van jou, al je lagen en Stralendheid, gaan immers niet “aan staan” in een omgeving waar daar nauwelijks een beroep op wordt gedaan.

In een omgeving waar je zichtbaar bent in alles die je bent, ben je Gelukkig

Daar waar men open met je communiceert, aansluit en resoneert, ook op het subtiele kristallijnen niveau met oprechte duidelijkheid, ben je Thuis en gaat alles in je verder open. Je toekomst, bijdrage en de bestemming van je kristallijnen Pillar of Light en essentie, worden duidelijk! Alles Stroomt daar waar ze jou en je capaciteiten nodig hebben!

Maar ben je bereid keuzes te maken en je kopje eerst te legen, los te laten, voordat het door de Bron vol geschonken kan worden? Of maak je deals om maar half te leven en zeker te zijn van wat je NU hebt? Ben je bereid te handelen naar wat je diep van binnen weet en voelt en de consequenties van verlies van het oude te aanvaarden? Vraag je af of je huidige werk en relatie je kristallijnen Pillar of Light kan bekrachtigen en spiegelen waardoor je vleugels krijgt? Heeft je omgeving dat juist van je nodig? 

  


Met wie je samen bent, met wie en welk bewustzijn je samenwerkt als kristallijnen Pillar of Light, waarvoor je nodig bent, maakt uit of je je bestemming bereikt en je ten diepste gelukkig zult voelen.


Samen stichten we verlichte, nieuwetijds relaties, organisaties en woonplekken!

Verschillende Pillars of Light zijn al voorgegaan die de grote keuze maakten en, hoe angstig en aarzelend dan ook, knopen doorhakten. Zij lieten de ander(en) waar nodig los om hun werkelijke Weg en bestemming te volgen, gehoor gevend aan de grote innerlijke drive en Waarheid voorbij alle houvast. Zij komen nu samen met hen die hun nodig hebben en die hun spiegelen in interne en externe eenheid. Krachtplaatsen ontstaan!

Wij komen samen op plekken die daarvoor bestemd zijn

Samen stichten we de verlichte, multidimensionale nieuwetijds relaties, organisaties en woonplekken! Door jou en onze keuzes en daden ontstaat de nieuwe samenleving die op veel meer lagen van bezieling en diepgang kiest om te gaan met elkaar, het werk en de Aarde! 


Tip: E-learning en healing pakket om thuis te beluisteren "kristalijnen, Pillar of Light en verlichting"

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin