Creëer zelf de lichte sfeer waar in natuurwezens en gevoelige mensen goed functioneren

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De sleutel tot relaties.jpg“Ik heb het gevoel dat er wat is. Als ik langs loop houden ze stil. Ik denk dat ze zus en zo over mij denken, Ik vind dat ze zich anders mag gedragen...” 

 

 

Irritaties ook bij het Elohim team

Net als overal in de maatschappij kunnen ook bij het Elohim team en de meewerkende participanten, werk of contacten goed lijken en zo weer niet en kan er irritatie of verwijdering ontstaan. Toch gaat het Elohim team daar zodanig mee om dat de zuivere, non duale krachtplaats sfeer en de hogere hartverbindingen behouden kunnen blijven. De sfeer waarin gevoelige mensen (en natuurwezens) open kunnen blijven functioneren op al de lagen die ze zijn en zo'n geweldige ervaring is voor de meewerkende participanten. De sfeer die bezoekers van de Krachtplaats zo waarderen en die we (thuis en) op het werk ook wensen en zich mag verspreiden!


Voorlopend op de nieuwe  samenleving, worden op de Elohim Krachtplaats praktische, energetische en oordeeloze communicatie- en samenwerkings-vormen aan elkaar onderwezen. 

Spreken vanuit de ik-loze staat

Er wordt getraind om vanuit het grote Zelf (Hart en Bewustzijn) zich op non duale wijze, uit te spreken (ook over intuïtieve en sfeer-ervaringen zonder aanwijsbare feiten.) Daarna wordt contact gemaakt met het grote Zelf, de essentie van de ander (dus niet alleen met de emotie of het probleem). Vanuit die verruimde, open staat wordt dan de emotie of het probleem besproken zonder dat de ander zich hoeft te veranderen. Beiden kunnen dan kwetsbaar zijn. Er is veiligheid, oordeeloosheid, duidelijkheid en geen resultaat-gerichtheid. Het voelt energetisch voor de ander geheel vrij iets of niets met het thema te willen doen waardoor de kans op positieve oplossingen veel groter is en ook sneller gaat. De oplossing beweegt naar elkaar toe of komt tot nieuwe keuzes, veranderingen of een afscheid. Onderstromen en spanningen blijven zo niet hangen en ieder kan volkomen trouw en in eenheid met zichzelf blijven door deze duidelijkheid. Dit soort communicatie hebben we niet in onze opvoeding geleerd.

Elohim is uniek in de wereld met multidimensionale + non duale communicatie training

Het bovenstaande is wat het nieuwe, multidimensionale leven, wonen en werken vanuit Eenheid en non-dualiteit eigenlijk inhoud. Helaas zijn de vaardigheden hierin  nog vrij onbekend. Het Elohim Centre is wereldwijd daarmee een toonaangevende plek om met deze vorm van ware zelf-communicatie en vanuit de eenheid van het grote Zelf samenwerken, ervaring op te doen.

eenheid.jpg

Sensitieve mensen, nieuwetijds mensen

Open communicatie zonder oordeel over wat we van elkaar denken (te voelen) maakt het verschil tussen de Elohim Krachtplaats / gemeenschap en het massabewustzijn. Sensitieve en bewuste mensen Pillar of Light kunnen nauwelijks hun zelf zijn in

een dichtere sfeer van mensen die oordelen of elkaar willen veranderen en zich daarbij al dan niet, uitspreken. Voor sensitieve mensen, nieuwetijds mensen klopt een "zwaardere" omgeving niet met hun ziel,  subtiele antennes en eenheidsbewustzijn. (al doen ze er ongewild vaak zelf aan mee) 

Bewuste en hoog sensitieve mensen

Ook bewuste en (hoog) sensitieve mensen zijn, net als de meeste mensen niet opgevoed met het benoemen van sferen waarvan je de feiten niet zeker weet, maar wel (half) bewust oppikt. Deze Gouden Tijds communicatie, het functioneren vanuit het grote i.p.v. kleine zelf en het vertrouwen op de intuïtieve en gevoelige antennes moeten we vaak eerst leren. Pas daarna kunnen we beter aarden in onszelf en ons veilig en sterk voelen zonder onze houdingen en ondanks onze open kwetsbaarheid en goedheid.

Medewerker worden bij het Elohim Centre

Ook dat vraagt ook om een bewuste persoonlijkheid/ziel die ondergronds verzet en afgescheiden emotionele reacties in zichzelf en elkaar kan herkennen en transformeren. 

Paradijselijke ik-loze sfeer en multidimensionale, non duale communicatie training bij Elohim

Het nieuwetijds communiceren draagt bij aan de lichte sfeer waarin natuurwezens en gevoelige mensen graag zijn. Deze paradijselijke sfeer mag worden beschermd en gehoed, thuis en op het werk! Niet alleen bij het Elohim Centre en bedrijf, maar overal kunnen zodoende eenheids krachtplaatsen, krachtmensen en wij-organisaties ontstaan! De tools en vaardigheden, hoe je dat doet in jezelf, met elkaar en hoe je daarvoor leiding neemt zowel als het functioneren vanuit het grote, i.p.v. het ik-zelf, kunnen worden aangeleerd en geoefend bij het Elohim Centre. Dit leer je o.a. tijdens meewerkend participeren, een langere termijn als stagaire of als medewerker.


Lees meer bij woon-werkgemeenschap Diamond City


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin