De oude wereld houdt op

Nieuwe aarde, zonsopkomst 2.jpgGeschreven door Joke ElZiam Nootebos

De Al-Eenheid coach, management en satsanggevers opleiding bestaat uit een aantal modules die je door elkaar kunt volgen, daarbij worden telkens meer verdiepende vaardigheden getraind. De modules kunnen ook op maat geadviseerd en genoten worden. Na deze master beroepsopleiding kun je op multidimensionale wijze mensen en organisaties begeleiden in Al-Eenheid, nieuwetijds functioneren, communiceren en co-creëren. Hierbij kun je denken aan midden en klein bedrijf,  nieuwetijds leidinggevenden, spirituele centra, zorg en stichtingen, woonvormen, coaches tot aan multinationals.

Overheid, onderwijs, landbouw, woonvormen, organisaties en relaties zullen totaal veranderen
Ze worden horizontaler en verticaler (verbondenheid en multidimensioneel). Nieuwe krachtplaatsen (Al-Eenheids vortexen) zullen ontstaan, ook als organisatie, woongroep of bedrijf. De oude wereld van eigenbelang, de macht van het geld, stress, angst, dominantie, dualiteit en afgescheidenheid lost op in een samenleving, centra of bedrijfjes die gebouwd zijn op eenheid. Er zal meer hart zijn voor elkaars kwaliteiten, gunnen en omgang van Divine essentie tot Divine essentie. De natuur en Moeder Aarde zullen in de nieuwe samenleving een grotere rol spelen. 

Het Elohim Centre leeft en belichaamt deze nieuwe bedrijfsvorm en samenleving al jaren en kent het vallen en opstaan tijdens de Weg heel goed. Het Elohim Centre leidt je op om een nieuwetijds, non duale en mutlidimensionale organisatie, praktijk, stichting o.i.d. op te zetten of te begeleiden. Dit onderwijs is de specialiteit van het Elohim Centre. Om zoveel mogelijk mensen en organisaties mee te krijgen voor de nieuwe Aarde is jouw hulp als mede-creator meer dan welkom.

Je leert en begeleidt leidinggevenden,  cliënten, teams, woongroepen of organisaties de overstap te maken van de oude naar nieuwe (samen)werkvormen. De overstap van “ik” naar “wij” en het werken vanuit eenheid en essentie voor het gemeenschappelijke doel en belang. Hierbij hoort een totaal nieuw gedachtegoed, waarde-oordeel en nieuwe communicatievormen gebaseerd op non-dualiteit, eenheid, ware natuur en oorddeelloosheid waarbij het onuitgesprokene en onzichtbare ook op tafel komen.


Het geleerde in de praktijk brengen
Eigen bewustzijnsverruiming, activeren van het volledig potentieel, multidimensionaal functioneren, non duaal communiceren en co-creëren, leiderschap, Meesterschap,  Zelfrealisatie en  co-creatie worden door Elohim onderwezen. Praktijkervaring over bovenstaande is mogelijk in de Elohim woon-werk gemeenschap. Je leert na intake, intern bij het Elohim Centre te coördineren, satsang te geven, leiding geven, productie e.a. processen begeleiden zowel als non dualiteit te coachen vanuit je Ware Natuur in eenheid met elkaar en Moeder Aarde tijdens het 3 tot 5 dagen per week meewerkend participeren en ervarend leren.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin