De visionaire Elohim vakopleidingen

Wat houden visionaire workshops in

Werken op de nieuwe flow vergt een kosmische, non duale dimensie, een belichaamde bewustwording, die je niet kunt aanleren maar alleen kunt integreren /worden door eigen ontwikkeling. Alleen zo kom je in deze tijd nog verder. Hier liggen ook de oplossingen en aansluitingen voor het nieuwe organisatie-, zorg- en educatie leven. Je leert geen "kunstjes of kennis doorgeven". Hetgeen je brengt in je vak of relatie heb je ook zelf doorleeft en innerlijk in huis. 

Het nieuwe visionaire werken brengt interne en externe bloei en groei tegelijk

Het is werken vanuit hart, passie en levensbestemming, zonder opgebrand, ziek of vermoeid te raken (door slechts te werken voor levensonderhoud of het najagen van positie en ambitie).

UWV, werknemer, werkgever en reïntegratiebureau's weten dat al lang en kunnen contact opnemen voor innoverende coaching, beroepsopleiding en begeleidings mogelijkheden, passende bij de essentie, interne en externe bekwaamheden van de cliënt. Het Elohim Centre biedt antwoorden en oplossingen voor werk en relaties vanuit de gevoelige Ware Natuur.

Het bewustzijnsgroei Spiraal wordt gecoacht als fundament voor (vak)werk vanuit het hart

spiraal-01.jpg

Bij het Elohim Centre gaat het om elkaar te helpen naar de diepere lagen van jezelf om vandaaruit te werken. Om meer voelend dan begrijpend te worden en je te richten op je levenskracht, bezieling en bestemming. Het gaat er niet om dat je niet goed genoeg bent als je niet aan jezelf werkt of in vergelijk met anderen, maar om Jezelf te doen Ontwaken om vandaar uit je vaardigheden toe te passen. Het brengt je Vreugde en manifestatiekracht. Je wordt je hogere intuïtie, heldere gaven, verruimd bewustzijn, ziel, je wezen en levensbestemming. Een diep geluk en vervulling zullen ontstaan!

Meer info over de Spiraal groeiweg naar je ware Zelf

Elohim Kwaliteit

Het Elohim centrum garandeert kwaliteit door een goede afstemming, korte communicatielijnen en een gedegen resultaatgerichte werkwijze. De docenten zijn heel ervaren. Opleidingstrajecten kunnen tussentijds worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Na of tijdens het opleidingstraject volgt een supervisiedag. Ter afsluiting vindt er een eindevaluatie plaats waarin de resultaten worden besproken en een advies wordt gegeven over een mogelijk vervolgtraject. Het multidimensionale karakter van de opleidingen en workshops wordt ondersteund door de Elohim Krachtplaats.