De visionaire Elohim vakopleidingen

 

Doelgroep van de vakopleidingen

Het Elohim Centre verzorgt visionaire, multdimensionale opleidingen en cursussen (workshops) welke rechtstreeks bijdragen aan je vak en/of beroepsuitoefening en/of nieuw toekomstig werk.

De visionaire workshops en (korte en lange) beroepsopleidingen zijn vooral gericht op het voeren van een therapeutische (master) praktijk, spiritueel docentschap, nieuwetijds management, non-duale organisatievoering en non-duale, (subtiele) communicatieve vaardigheden. Je eigen kernkwaliteiten worden omhooggehaald. Net als het leren werken en/of coaching, leidinggeven en omgaan met elkaar, vanuit je non-duale Ware Natuur en nieuwetijds geest.


Wat houden visionaire workshops in

spiraal-01.jpg

Succesformule: De bewustzijnsgroei Spiraal wordt gecoacht als fundament voor (vak)werk vanuit het hart. 
Werken op de nieuwe flow.... vergt een kosmische, non duale dimensie, een belichaamde bewustwording, die je niet kunt aanleren maar alleen kunt integreren /worden door eigen ontwikkeling. Alleen zo kom je in deze tijd nog verder... Hier liggen ook de oplossingen en aansluitingen voor het nieuwe organisatie-, zorg- en educatie leven.
Je leert geen "kunstjes of kennis doorgeven". Hetgeen je brengt in je vak of relatie heb je ook zelf doorleeft en innerlijk in huis. 


Het nieuwe visionaire werken brengt interne en externe bloei en groei tegelijk

Het is werken vanuit hart, passie en levensbestemming, zonder opgebrand, ziek of vermoeid te raken (door slechts te werken voor levensonderhoud of het najagen van positie en ambitie).

UWV, werknemer, werkgever en reïntegratiebureau's weten dat al lang en kunnen contact opnemen voor innoverende coaching, beroepsopleiding en begeleidings mogelijkheden, passende bij de essentie, interne en externe bekwaamheden van de cliënt. Het Elohim Centre biedt antwoorden en oplossingen voor werk en relaties vanuit de gevoelige Ware Natuur.

 

Bovenstaande bewustzijnsgroei Spiraal wordt gecoacht als fundament voor (vak)werk vanuit het hart

Bij het Elohim Centre gaat het om elkaar te helpen naar de diepere lagen van jezelf om vandaaruit te werken. Om meer voelend dan begrijpend te worden en je te richten op je levenskracht, bezieling en bestemming. Het gaat er niet om dat je niet goed genoeg bent als je niet aan jezelf werkt of in vergelijk met anderen, maar om Jezelf te doen Ontwaken om vandaar uit je vaardigheden toe te passen. Het brengt je Vreugde en manifestatiekracht. Je wordt je hogere intuïtie, heldere gaven, verruimd bewustzijn, ziel, je wezen en levensbestemming. Een diep geluk en vervulling zullen ontstaan!


Elohim Kwaliteit

Het Elohim centrum garandeert kwaliteit door een goede afstemming, korte communicatielijnen en een gedegen resultaatgerichte werkwijze. De docenten zijn heel ervaren. Opleidingstrajecten kunnen tussentijds worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Na of tijdens het opleidingstraject volgt een supervisiedag. Ter afsluiting vindt er een eindevaluatie plaats waarin de resultaten worden besproken en een advies wordt gegeven over een mogelijk vervolgtraject. Het multidimensionale karakter van de opleidingen en workshops wordt ondersteunt door de Elohim Krachtplaats.

 


 

Module systeem

De Elohim beroepsopleidingen zijn opgebouwd uit specifiek samenhangende combinaties (modules) van het totale (E-) workshop- en opleiding-aanbod. Hoewel veel workshops ook los gevolgd kunnen worden, geldt voor een aantal dat bepaalde andere workshops hieraan voorafgaand met goed gevolg moeten zijn doorlopen. Dit staat bij de betreffende workshops dan ook aangegeven. Net zoals tot welke beroepsopleiding ze behoren.

Als je 1 opleiding hebt gevolgd dan heb je al overlappende workshops gedaan voor andere opleidingen. De overlappende workshops zijn daarmee al een aardige hoeveelheid bouwstenen voor een andere Elohim opleiding.

Zie hier een overzichtsschema van overlappende workshops van enkele opleidingen waardoor je met slechts een paar andere workshops een 2e of 3e gediplomeerde Elohim opleiding kunt afronden.

Tegelijk met beroepskennis en (leidinggevende) vakbekwaamheden groei je bij het Elohim Centre ook in bewustzijn zodat je uiteindelijk met meer passie en kracht in passend werk en geheelde relaties kunt staan. Hierdoor is een hogere mastervorm, groei en bloei gegarandeerd. Je doorloopt daarvoor (een deel van) de ontwikkelings weg van mind en wil naar het functioneren vanuit je Ware Natuur en wij-gevoel. Zie de bewustzijnsgroei Spiraal van rood naar wit. 

Meer info over de Spiraal groeiweg naar je ware Zelf

 

 MBO-HBO niveau, gevoelig en bewust

Het Elohim opleidingsniveau ligt op MBO-HBO niveau echter zonder dat schoolopleiding van doorslaggevend belang is. Het vraagt vooral om gevoelige en bewuste deelnemers. De non dualiteits opleidingen sluiten naadloos aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt en bestaan uit een ideale mix van theorie, innerlijke ontwikkeling en praktijk.

Maatwerk

Heb je een opleidingsbehoefte die niet vervuld kan worden door ons reguliere aanbod? Neem dan contact op. In veel gevallen is maatwerk mogelijk. Laat je informeren over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Klik hier om feedback ervaringen te lezen van cursisten

 


 

Contact en meer informatie

Voor aanmelding of vragen over de workshops en opleidingen: 
Kantoor bereikbaar van dinsdag t/m zondag tussen 9:00 en 12:00 uur en 13:00 en 17.00 uur.


Contact en route
T1: +31 (0) 597 541 539
T2:
+31 (0) 597 522 308
E:
info@elohim-centre.org