Online channeling, healing "Activeer je kristallijnen 12-9 dimensionale Elohim-Lemurische Engelen-zieledeel"

licht.jpg

Je 12 dimensionale Elohim Engel en scheppend bewustzijn worden geopend, volgens de tijdperiode waarin je als androgyne, 9 dimensionale Lemurische engel in de etherische eenheidsperiode op Aarde leefde. Je hoort en ervaart hoe de prachtige kleurrijke Deva's over het landschap zweefden en hoe jouw zielgroepstammen en telepathie ontstonden.

Deze channeling, healing en openbaring activeert in je huidige leven dezelfde subtiele en kristallijnen gevoeligheid inclusief je openheid voor alle Rijken en alle wezens! In tegenstelling tot toen heb je nu ook de ervaring van het leven in de stof erbij. Een hand die je huid streelt, de wind in je gezicht, emoties, onderlinge warmte.

Vele subtiel gevoelige mensen dragen sluimerende herinneringen en verlangens aangaande de ultieme goedheid en eenheid van de eerste verlichte, Lemurische periode op Aarde. De tijd dat er nog geen kwaad, pijn en dualiteit bestond en alle Rijken en wezens in velden van liefde waren.In dit leven is het de bedoeling je evolutie te voltooien zonder heimwee naar de paradijselijke Liefde. Toen je geboren werd was je kinderziel 2 jaar lang een volledige, kristallijnen, onbeschermde Lemurische engel. Je kinderziel voelde van alles en dacht mogelijk; "wat doe ik hier op Aarde tussen deze mensen ..." Het is koud, heel koud... Je subtiel gevoelige ziel kon zich daardoor niet hechten aan je lichaam waardoor het tot op heden niet mee kon stromen met je volwassen en de gevoeligheidsaansluiting met je omgeving!

Nog verstopt dit mooiste schoonheidsdeel van jezelf zich zodat je opgewassen bent tegen de dualiteit en grofstoffelijkheid. Maar nooit meer vond je de echte subtiele liefdesaansluiting, goedheid en basisveiligheid in je omgeving. Altijd bleef je zoeken en wachten. Je ontwikkelde een krachtige persoonlijkheid of gevoeligheidsantennes om overal de sfeer snel te scannen zodat je jezelf in veiligheid kon brengen.

Toch ben je bedoeld om van je subtiel voelend engelenwezen je kracht i.p.v. je zwakte te maken.
Leer je invoelend, aanvoelend, intuïtief en helder bewust vermogen, verder te ontwikkelen en toe te passen. Je vaardigheid om  sferen, gedachten en gevoelens aan te voelen van medemensen, planten en dieren. Leer het woorden geven, leer communiceren over de subtiele sferen van elkaar, voeding en de natuur zodat je het kunt gebruiken en inzetten voor de nieuwe wereld en mensheid. Zo anker je je engelendeel alsnog in je lichaam en persoonlijkheid en zullen ze elkaar versterken.

Wachten op anderen die alles van je aanvoelen begrijpen heeft geen zin
Laat onderstromen en schaduw niet kleven maar benoem het, leer jezelf en anderen respect, vertrouwen en goedheid te hebben voor alle wezens, ook de ongeziene natuurwezens, net als in het eerste Lemurië. Zet je angst op zij dat ze je gek vinden en je niet meer bij hen hoort. wees puur, maar niet naïef. Eer je subtiel voelend zieledeel waardoor alle lagen in jezelf zich verenigen en gezamenlijk als eenheid naar buiten treden.

Ga voorbij de angst je mensen kwijt te raken want anders verloochen je alsnog het mooiste in jezelf! Alleen in in je eigen kern vind je veiligheid en bevestiging voor de subtiele intuïtie en schoonheid die je Bent. Geef je omgeving aanwijzingen, spreek uit wat je nodig hebt om je prettig te voelen, ook in het subtiele, maar verwacht niets terug. Ieder is vrij met jouw aanwijzingen wat te doen of niet. Net als jij vrij bent om al dan niet voor een bewuste en zuivere omgeving te kiezen zogauw je je subtiele engelenkwaliteit intern en extern, hebt bekrachtigd. Daarna zal een kerngroep zich om je heen vormen en worden anderen daarin meegenomen.

Zij die zichzelf op deze laag nog niet kunnen bekrachtigen zullen wachten op liefde, bevestiging en veiligheid uit de omgeving. Ze zullen boos en teleurgesteld raken en niet mee kunnen komen met het non-duale en openhartige leven op alle lagen (dimensies). Als alles zich duidelijker uitkristalliseerd zullen steed meer mensen zich aangetrokken voelen tot jou en je kerngroep. Door jouw angstloze nieuwetijds engelenmoed ontstaan verlichte gezinnen, relaties, werkplekken en gemeenschappen. De nieuwe Aarde!

In de multidimensionale Elohim gemeenschap wordt al jaren zo geleefd. Als jij en anderen, net als het Elohim team, vaardigheden ontwikkelt om op te staan in je subtiele engelenmens dan creëren we voor de samenleving een nieuwe non-duale paradijselijke Aarde met gerealiseerde engelenmensen die leven in eenheid met moeder Aarde en de natuur.

Schrijf je mij over je ervaringen met dit Lemurische engelen geluidsbestand?
Bedankt en veel succes ermee, Joke


Wil je communicatieve en werk vaardigheden ontwikkelen om om te gaan met alles wat je subtiel voelt en weet, met je kristallijnen fijngevoeligheid, hoger bewustzijn en inzicht?
Kies dan voor een persoonlijk telefonisch consult, een life op maat consult of voor meewerkparticipatie  (zie vereisten)
We hebben deze zomer nog slechts enkele participatie leer-meewerk-plekken van 3 maanden beschikbaar voor fijngevoelige en flinke aanpakkers!

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht