Gratis: Sekhmet-Hathor-Isis-Horus,Piramide Inwijdingen dmv Elohim Krachttuinen+tincturen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

piramide met egypte beelden 1.JPG

 Sekhmet Vuur inwijding en zuivering niveau 1 

 1. Je wensen, verlangens, eigen belang en inzichten transformeren van ik-identificatie naar "ware Zelf/Divine"-identificatie
 2. Inzicht dat situaties en relaties slechts leermomenten zijn en niet je Divine leven
 3. Keuzes worden niet langer gebaseerd op hang naar zekerheid, angst, boosheid, gelijk willen hebben
 4. Bereidheid om de hele Weg te gaan zonder iets achter te houden
 5. Voldoende erkenning en een vurige wens om elke ego-rol, houding en karmische relatie te ontmantelen

 

Sekhmet Vuur inwijding en zuivering niveau 2 helpen bij:

 1. Voorbij dualiteit naar Eenheid, Divine Love, geestelijke Inspiratie en wij-zorgzaamheid 
 2. Begeerte-relatie-emotionele-seksuele en innerlijk kind afgescheidenheid transformeren in Geest
 3. Autoriteitsangst, dominantie, oordelen, persoonlijke wil, inzet en gewrichten zuiveren
 4. Transformatie van beïnvloeding door anderen (sferen), organisaties of systemen
 5. Bereidheid tot belichaamd geestelijk, egoloos en belangeloos Leven

 

 Hathor Vuur inwijding en zuivering helpen bij:

 1. Je emotionele, subtiele kristallijnen lichaam, hart en innerlijk kind worden volledig Thuis gebracht en vernieuwd door Hathor-Vuur/universele Goddelijke LIEFDE te belichamen in gedrag en gevoel en relaties
 2. Je magische kind, onschuld en puurheid komen volledig in balans met de innerlijke volwassenen
 3. Goddelijke eigenliefde en vertrouwen ontstaan naast dienende Liefde
 4. Helende Gaven en klanken ontwikkelen in jou als Divine Kanaal en verdiepen door liefde
 5. Als Ka-Geest lichaam permanent wordt belichaamd kan eeuwige verjonging, gezondheid ontstaan
 6. Oplossen seksuale en relationele verwondingen en rollenpatronen opgeslagen in DNA en cellen
 7. Harmonie en schoonheid.

 

 Isis Vuur inwijding en zuivering niveau 1 helpen bij:

 1. Je ware Wezen, Eenheid en Goddelijke Natuur gaan deelnemen aan je dagelijks leven
 2. Naakte onschuld opent de deur naar hogere Goddelijke Divine Wijsheid, Kracht en Liefde
 3. Ka-Geest lichaam-activatie van je essentie, kundalini en lichtlichamen, samen met hogere Kennis, helder weten, helderzien, helderhoren
 4. Volledige overgave van persoonlijkheid naar Goddelijkheid, van mannelijkheid en vrouwelijkheid 
 5. Alle chakras gezuiverd, tantra, Heilig Huwelijk en extase in het Goddelijke

 

Isis hogere Vuur-intiaties, inwijding, verlichting en zuivering niveau 2:

 1. Samenwerken als multidimensionaal "kanaal" met de Bovenwereld en hogere Bewustzijnsstaten
 2. Vele inwijdingen, ontwikkelingen en initiaties volgen elkaar snel op
 3. De Pillar of Light ontwikkelt zich in het lichaam
 4. (Multidimensionale) verlichting (van de Pillar of Light) wordt mogelijk
 5. Universele Waarheid, Neutraliteit en innerlijke Christus-kracht worden actief in het lichaam
 6. Onsterfelijk worden, ziekte voorbij, in ka lichaam (eth. dubbel) kunnen leven op aarde en bovenwereld
 7. Mind en ik-denken, vasthouden aan eigen mening transformeren naar groter inzicht, overzicht, Diamanten Waarheid, egoloze Wijsheid en het wij-bewustzijn. Verlichte geest en mind.
 8. Breng continu jouw mensen en organisatie, vanuit Kosmisch Meesterschap, naar hun Ware Essentie en bedoeling en gezamnlijk eenheid/doelen. Trek je meesterschapsschoenen aan en sta op!

 

Piramide eeuwig Zelf inwijding, hogere Gaven en onsterfelijkheid

De piramide initiatie brengt je:

 1.  Voorbij aan dit ene leven, identificatie met eeuwige zelf (verlichting)
 2.  Activeren van onsterfelijkheid, eeuwige gezondheid, Heldere Gaven
 3.  Eerst zijn de Vuur-geest zuiveringen nodig van Sekhmet, Hathor en Isis.
 4.  Hun Vuur initiaties verbinden daarna je verlichte Zelf met je persoonlijke zelf.
 5.  Het zilveren koord, de regenboogbrug (keelchakra-tuin) of Antakarana ondersteunen mede dit samenvallen van je Ka en Ba lichaam

 

     Ultraviolet blauwe piramide frequenties die door de juiste richting en afmeting ontstaan helpen bij:  

 1.   God-Mens worden. (Eerst Ka-lichaam en kristallijnen (gevoeligheid) permanent belichamen)
 2.  Helder bewustzijn, Helderzien en Heldervoelen, genezende gaven, dienstbaar en geestelijk leven.
 3.  Communicatie met blauwe Divine Beïngs om gehele incarnatie plan van vele levens te overzien.
 4.  Niet langer slachtoffer van ziekte, veroudering, lineaire tijd, angst en afgescheidenheid zijn.

 

Hoogste eindresultaat

Elke keer zal je in de bezoekers energietuinen en op de Elohim Krachtplaats een stukje van de zelfrealisatieweg verder afleggen. De hoogste piramide inwijding kan ontstaan als de andere inwijdingsstappen (tuinen) geïntegreerd zijn en je multidimensionale meesterschap, kristallijnen zelf en je Pillar of Light, permanent zijn geworden. (installatie daarvan tijdens Kosmisch Vuur workshop in je lichaam en Merkivah (dubbele piramide)) Daarna zal je tegelijk in zowel kristallijnen non-duale dimensies en Bovenwereld als in de duale wereld op aarde, in alle eenvoud kunnen functioneren als verlichte meester, goddelijke vonk en onsterfelijk lichaam (etherisch dubbel).


De Piramide bevindt zich onzichtbaar en in omgekeerde vorm ook  in de Aarde

 1. - Ontwaken, entlightened One
 2. - Universele Christ en Divine Bewustzijn één met lichaam en gedrag
 3. - Scheppende Krachten en bijdragen aan de mensheid
 4. Het bovenste zichtbare deel van de piramide activeert je uitgekristalliseerde Kosmische Mens, levend te midden van de dualiteit. De onzichtbare tegenhanger van de piramide is diep verankerd in de Aarde en wordt in deze tijd steeds zichtbaarder. Deze symboliseert jouw oneindig Bewustzijn en geestelijke leven dat zich bewust is van het niet kleven aan zorgen en dualiteit maar dat zich verenigt met de Al-Eenheid,met Moeder Aarde, alle mensen, alle natuur-Rijken, alle mensen en wezens. Kortom met ultieme verbondenheid en zorgzaamheid. 

 


Planten, zaaigoed, edelstenen opladen onder de piramide

Bij het Elohim Centre wordt het bio groenten en kruidenzaad opgeladen onder de piramide. De resultaten zijn wonderbaarlijk! Je kunt ook je kristallen opladen onder de piramide.
De Elohim piramides uit de (web)winkel zijn opgeladen met deze inwijdingsenergie.  

 

       Verkoop van ingewijde, geactiveerde piramides in de (online) winkel      


            

 Wat verandert de Elohim tuin en tinctuur in je?

 Sekhmet, de Egyptische helderziende vuur- of leeuwgodin is de uitdaging van ons lagere zelf en buikgebied; van blijven hangen in kwetsbaarheid, hebzuchtig, seksuele lust, (on)macht- en versier en relatie-spelletjes, manipulatie, verslaving, agressie, conflicten, duale gedachten en gehechtheid. Zij transformeert onze houding t.o.v. dominantie of beïnvloeding door anderen. In de Elohim Krachttuin en door de tinctuur transformeren we de restanten van ons ego, de destructieve kant van ons zonnevuur, innerlijk kind en wenslichaam, naar vreugde, passie, kosmische inspiratie en manifestatiekracht. We offeren ons lagere zelf aan Sekhmet en te weinig liefde(saandacht) aan Hathor, aan ons mooiste Liefdes-hart-vuur en tenslotte aan Isis, ons Geestelijk Vuur en Horus onze Kennis, Zijnsstaat en Meesterschap. Horus en Isis leiden ons, na zuivering van ons oordeelloze, angstvrije, emotionele lichaam en mind naar onvoorwaardelijke Liefde, Waarheid, Geest, naar ons pad van Kracht, Kennis, Overzicht, Inzicht. Samen integreren ze ons hoogste Licht, Ka lichaam en hogere dimensies in ons aardse zelf.

 

We offeren ons kleine zelf aan dienstbaar, autonoom geïnspireerd meesterschap

Bij de laatste Isis en Horus Inwijdingsgraad worden we de Kracht van EEN, de universele Christuskracht, nadat elke zelfzuchtige of angstige gedachte, gevoel of handeling in ons lagere zelf is vernietigd. Alle chakras worden gezuiverd, tantra, Heilig Huwelijk en extase in het Goddelijke ontstaan. Sekhmet-Hathor-Isis-Horus wordt de Vurige Geest en het Liefdesgevoel in ons dat alles EEN maakt en goedheid is. Die er niet over praat, maar naar handelt! Het brengt ons naar de sneeuwwitte, pure kristallijnen Kracht van verlichting. (Kristallijnen tuin en tinctuur) en de laatste inwijding in de Piramide van het ultra violette Licht.

 


 Tip: Volg de Inwijdingsworkshop: Sekhmet, Hathor, Isis, Horus (Ra), Piramide 


 

Wat helpt je thuis verder:
De Elohim Krachtplaats met Inwijdings-energie tuinen ,

de ondersteunende Sekhmet-Hathor-Inwijdings tinctuur 

en die van Grote Piramide en Ra - Inwijdings tinctuur om in te nemen,

de online transmissies

 De geactiveerde Elohim piramides voor in huis en de Horus, Sekhmet, Ra en Isis beelden


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin