Steeds meer mensen die niet meer gelukkig zijn in hun werk en werkomgeving

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

goudenbloem.jpegWe horen  van onze cliënten; “er is te veel geroddel” en “ik kan daar niet mijn echte Zelf zijn”, “het is niet het werk van mijn hart, het werk waarvoor ik bedoeld ben”, “ik wil wat anders maar weet niet wat”, “zal ik nu blijven of ontslag nemen”.

Om het werk en de mensen van je Hart en je hogere bedoeling te vinden is zelfrealisatie nodig. Je kunt niet aantrekken wat je zelf alleen maar weet en voelt maar nog niet permanent Bent.

 

De weg die daarvoor nodig is af te leggen is als volgt:

  1. De wereld aangaan vanuit je hart en niet alleen vanuit je denken en inzicht. Aangepast gedrag, weggeefstand, helpers-syndroom, maskers of rollen leren doorzien.

  2. Je kwetsbaarheid en gevoeligheid leren kennen en tonen. Je buikgevoel ontwikkelen zonder in al te veel emoties en stemmingen te vallen of je focus en kracht te verliezen.

  3. Diepergaand invoelen en aanvoelen van de ander(en) en jezelf, sferen voelen, gedachten van anderen aanvoelen en op je gevoel leren vertrouwen en anticiperen. Bewust hebben wat is duaal of oordelend denken en doen en wat komt vanuit het hart en meesterschap. Over het ongeziene en ondergrondse leren spreken.

  4. Onderscheid leren kennen tussen je Essentie (Ware Natuur) en (duaal) ego-ik-persoonlijkheid. Tussen eigen en wijbelang qua denken, gevoel en gedrag. Dit kunnen onderscheiden in jezelf zowel als van je omgeving. Hierop anticiperen. Je Zelf (essentie) neerzetten en oordeelloos vanuit kracht en hart kunnen bespreken wat niet klopt.

  5. Het belichamen van je essentie, rust, gevoeligheid en wij-gevoel. Dit te “worden” i.p.v. te kennen, maakt je bewust van het geschenk van jouw inzet en energie tijdens je werk en omgang. Het waardegevoel over de gave en hoeveelheid per dag van je levensenergie laat je niet langer werken voor uiterlijke zekerheden, "gaten vullen" of ambitie, maar doet je beseffen wat de maatschappelijke betekenis is van het bedrijf waarvoor je werkt en waaraan je jouw vaardigheden en energie elke dag opnieuw, geeft. Het werk moet kloppen met hoe de nieuwe Jij tegen het leven aankijkt vanuit je belichaamd Hart en Bewustzijn. Het moet kloppen met  wie jij in bewustzijn, essentie, de diepgang van voelen en integriteit, bent geworden. Je kiest bewuster dan ooit waar je hart blij van wordt aan wie en wat je je energie geeft. Je beseft dat waaraan jij je energie geeft groeit.

  6. Je trekt pas na punt 1 tot 5 ontwikkeld te hebben, werk (en omgeving) aan waar heel je gevoeligheid, non-dualiteit, integriteit, bewustzijn en je praktische vaardigheden, gezien, gespiegeld en gewaardeerd worden. Waar je gelukkig, jeZelf en je levenstaak kunt zijn zonder weggeefstand of hulpverlenerssyndroom. Zolang punt 1 t/m 5 geen permanente staat zijn ( ook in lastige situaties) zul je wel voelen dat ander werk de bedoeling is maar het juiste werk niet kunnen realiseren. Eerst is eigen, verdere realisatie tot in de basis en wereld van materie nodig.

  7. Je leert de schat te zien van het kunnen werken voor een organisatie die goede dingen doet voor de maatschappij en waar mensen zijn die zich innerlijk ontwikkelen. Of je begint je eigen dienstbaar bedrijf en trekt, door wie jij bent geworden na punt 1 t/m 5, gelijkgestemden aan. Als Mens geworden mens ervaar je geluk door de mogelijkheid om heel je hart en bewustzijn in je nieuwe werk- (omgeving) te kunnen brengen. Je ervaart hoe je alles wat je hebt geleerd daar kwijt kunt en hoe dat naar jou terugstroomt als dankbaarheid en Levensvervulling! 

_______________________________________________________________________________________

3-7 Is de nieuw aarde, de nieuwe mens  en het nieuwe werken dat we verlangen

Het is nog nauwelijks vindbaar op werkplekken en het is daarom lastig om punt 3 t/m 5 praktisch te   oefenen en ontwikkelen. 

Het is daarom dat het Elohim Centre als bewustzijnsschool  verder gaat dan de realisatie van geest en hart. In het Elohim Centre gaat het ook om je realisatie in de wereld van materie, werk, geld, relaties en emoties.

spiraal-01-doorzichtig-naam.png

Tijdens  3 t/m 5 dagen per week “meewerkend participeren en leren, gedurende minimaal 3 maanden, krijg je oefenmogelijkheden om je bewustzijn en gevoeligheid te open en verdiepen. Je leert te vertrouwen op je intuïtie en dicht bij jeZelf te blijven terwijl je juist steeds opener leert worden en vanuit wij-belang denkt. Ook leer je te communiceren over en anticiperen op onhoorbare gedachten, velden en onzichtbare sferen. Je  ontwikkelingsstappen versnellen door deze praktijk ervaring enorm. Bovendien draag je door je werkzaamheden bij de Elohim Gemeenschap/organisatie , bij aan de nieuwe Tijds samenleving.

Naast meewerkend participeren kun je ook de zelfrealisatieopleiding of een deel hiervan volgen


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin