Kauw op het ego-ik gevoel om je Ware Natuur en Al-Eenheid te worden

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

lotus bloem.jpegHet "kauwen" op het ego volgt vaak onderstaande weg:

Het ego-ik wil steeds iets doen, op weg gaan, denken, ontwijken of iemand zijn. Dat is de kern van ons ik en ego. Los dat op, kauw daar op! Laat het denken en het alles persoonlijk maken, steeds weer los en zie; dan is daar als vanzelf onze Ware Natuur, onze Divine en de realisatie van Wie we werkelijk Zijn!

"Kauwtips"

Loslaten van alle ideeën en gevoelens, steeds terugkeren naar zachtheid, naar vanuit innerlijke vrede weerloos aanwezig zijn in het moment. Niet steeds iets willen maar zonder er wat van te vinden toelaten wat er komt of is. In vrede aanvaarden, zonder verdediging, terugtrekken of willen hebben. Ook al komt ons ik, als instrument van hart en geest, in actie om ergens wat aan of voor te doen, kleef er niet aan. Doe vanuit Rust. Wordt het ik, de mind, de stemming, het werk, het denkbeeld of je wils-inspanning niet. Hecht ook niet aan het eindresultaat van wat je wilt. Wees zelf in vrede. Kom steeds weer hier en nu terug met de aandacht. Leer vandaar uit om te gaan en te werken.

 


De fases van ego-ik naar pure Essentie

In de kern van de spiraal bevindt zich het echte Zijn, de oorspronkelijke Goddelijke Essentie en onze Ware Natuur. De spiraal-ringen zullen in dit (of komende levens) doorlopen worden. Net zolang totdat we de kern van pure Essentie zijn in verbondenheid en werken.

Beroepsopleidingen, sessies en workshops met satsangs over de bewustzijnsgroei vinden plaats in het Elohim Centre op de krachtplaats.

 spiraal-01-doorzichtig.png

1 Mind (rode spiraal-ring)

Aanvankelijk functioneren we voornamelijk vanuit ons hoofd en wil. Daarna leren we onze gedachten, ook over gevoelens, werk, wensen, overtuigingen en meningen minder persoonlijk te maken/nemen en ervaren we dat we meer zijn dan ons denken. Ook vergelijken we onszelf en onze situatie niet meer steeds met anderen. We groeien naar een functioneren vanuit ons hart-en buikgevoel en krijgen contact met het innerlijke kind.

2 Innerlijk kind (oranje spiraal-ring)

Emoties, innerlijk kind, stemming, angst, onzekerheid, teleurstelling in de ander en onszelf, kritiek, dit alles kan ons zo beheersen dat we vergeten dat we dat niet zijn. Later leren we het gevoel over onze ervaring  minder aandacht te geven zonder dat we het onderdrukken. Er ontstaat meer afstand tussen stemming en bewust-Zijn. Het innerlijk kind gaat er minder met de "Meester" of ons bewustzijn van door.

3 Lichamelijk (gele spiraal-ring)

Lichamelijk ongemak, (sportieve) verplichtingen, uiterlijk, de aandacht voor "slecht"/goed voedsel of seksualiteit kan aanvankelijk een grote ik-plaats innemen in ons leven. Later leren we vastzittende emoties, cultuur-, opvoedings-, genetische en pijnpatronen kennen en laten we de indentificatie als ik-verhaal daarvan los. We doorzien een patroon (of ervaren pijn of verlangen in de situatie) maar er blijft  meer ik-loze ruimte tussen lichaam, patroon en bewust-Zijn. Onze aandacht wordt meer gericht op de volgende spiraalring en bewustzijnsontwikkeling dan op de fysieke en materialistisch zekerheid of identificatie.

4 Subtiele ziel (groene spiraal-ring)

Subtiele gevoelens, aanvoelen, invoelen, zielsgevoel, sferen ervaren kunnen we aanvankelijk intern en extern niet erkennen of uiten. Later leren we dit serieus te nemen en te communiceren met de subtiele ongeziene wereld en brengen we onze, inmiddels ontwikkelde zielelichamen, helder invoelend en aanvoelend vermogen, net als onze helder wetende en ziende kwaliteiten, binnen ons dagelijks functioneren. Last hebben van straling, sferen en duale plekken of mensen houdt daarmee veelal op. Zachtheid, kwetsbaarheid, gevoeligheid, multidimensionaliteit, het zieleleven en bewustzijn komen samen in onszelf, met elkaar en in het werk. We functioneren niet langer alleen vanuit onze mind, innerlijk kind, materie of lichaam. Eerst zijn we dat nieuwe subtiele zielezelf, daarna gaan we op weg naar de volgende bewustzijnsverruiming.

5 Kosmisch Mens, Pillar of Light (blauwe spiraal-ring)

Kosmische Mens, hoger bewustzijn, wij-verantwoordelijkheid, Pillar of Light, Goden krachten, Magic Power en helende Gaven ontstaan. We hebben onszelf en ons leven beter in de hand, stromen meer mee, maken ons minder zorgen of druk, overzien en doorzien veel meer, maar hebben toch nog een ik-kern ondanks dit hogere spirituele meesterschap. Wensen we nederig en in Overgave te leven om de Christuskracht, de eenheidsliefde en ons multidimensionale Ware Zelf te worden? Gaan we verder om een niet-ik, een niemand  te worden? Of zijn we gehecht geraakt aan ons spirituele ego, ons Godenbewustzijn en de Gaven? Willen we ons kosmisch menszijn onthechten als niet van "mij" maar als geschenk, beschikbaarheid voor het werk, elkaar en de samenleving? 

6 Kristallijnen Zelf (violette spiraal-ring)

Doorzien we elk van onze rollen en houdingen en laten we dat achter om de Kristallijnen kwetsbaarheid, het ruimtelijk helder bewustzijn, de ultieme zuiverheid, openheid en eerlijkheid en het opstaan te worden? Durven we puur, belangeloos en naakt te zijn? Is onze binnenkant één met onze buitenkant? Doorzie je je oordelen, gedachten en gevoelens en voorkom je daarmee onderlinge onderstromen? Wordt de Zielsgroei van je omgeving jouw grootste geluk en dienstbaarheid? Voel je je verantwoordelijk voor de zuiverheid van je gedachten en gevoelens? Spreek je je vanuit het oordeelloze Hart openlijk uit? Hoe kwetsbaar dat dan ook is? Leef je vanuit je meest subtiele gevoelssferen en vanuit je geest, buik en hart? Til je je omgeving op zonder dat je spirituele ego dat doet?

7 Diamanten Bewustzijn (purpere spiraal-ring)

Worden we meer Stilte, ruimte, eenheid, Divine, rust, Thuis en angstloos, ook al is ons ikje onzeker? Staan we zonder controle het directe Divine handelen en spreken toe, ook zonder de tussenkomst van onze mind (ego-ik)?  Is het ik en de mind doorzien als illusie (mindfullness)? Is het ons lichaam, zonder ik-kern, met de Al-Eenheid-Bron waarvanuit we functioneren?  Draait onze wereld niet meer om onszelf, als ik-kern? Heeft het dobberen in Zijn en wachten op het universum plaats gemaakt voor Divine co-creatie-kracht en het verbonden, dienstbaar wij-gevoel, met elkaar, de organisatie, samenleving en de natuur? Voelen wij, de Bron, de Bovenwereld en Aardewereld als één organisme waardoor we Zelf in actie komen en niet wachten op de engelen omdat we het nu zelf allemaal zijn? Kennen we onze levensbestemming?

8 Goddelijke Al-Eenheid (witte spiraal-ring)

Voelen we ons één met het Eeuwige en het ware Zelf in ons (dat er ook is na onze dood)? Leven we ons universeel Hart/Bewustzijn/Menszijn als eenheidsliefde? Voelen we de oneindige verbondenheid, volledige dienstbaarheid en nieuwe Aarde? Zijn we de Wet van Een, zijn we Vrij (van de ik-illusie, dit ene bestaan en het onware ego)? Zijn wij, de Bron, de Bovenwereld en Aardewereld één en hetzelfde geworden? Voelt alles volbracht, klaar? Zijn we een instrument van Liefde? Dan kunnen we nu beginnen met het belangeloze en dienstbare Grote Werk, hoe klein of groot dat dan ook is?

 


Wat het Elohim Centre kan betekenen voor jouw Weg

 

De Elohim Krachtplaats en Joke ankeren de volledige Spiraal voor de evolutie van de mensheid en de eenheid van alle Rijken. In het Elohim Centre gaan we als team en participant-bewoners vanzelf samen steeds op weg naar de volgende spiraal-ring. We groeien met elkaar en leren van elkaar. De Weg en universele Eenheids energie zijn op de Krachtplaats vol aanwezig waardoor ontwikkeling en voortgang in sneltreinvaart gaan: De Weg naar je Ware Natuur, kosmisch meesterschap en pure Essentie.

 


Wat kun je zelf doen voor je ontwikkeling?

Veel bezoekers komen naar de helende zelfrealisatie tuinen en schaffen de krachten daarvan aan middels de Elohim Bio zelfrealisatie tincturen die de energie van de diverse helende  tuinen dragen. Samen helpt dit om de hele Spiraal Weg af te leggen. 1x p.m. kan er een telefonisch, live of skype-consult  plaatsvinden met reading, healing of coachings-adviezen over je volgende stap en fase. Verder vindt ondersteuning van de Spiraal Weg plaats d.m.v.

Elohim bezoekers zowel als de Elohim woon-werk-gemeenschap reiken elkaar voortdurend meer inzichten, openheid, vriendschap, inspiratie en daadkracht aan waarin iedereen wordt opgetild. Stralendheid, kennis, lichtheid en creatie-kracht zijn duidelijk voelbaar aanwezig en worden door een ieder mee naar huis genomen.