Werken vanuit passie of voor geld en nieuwetijds bedrijfvoering

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers werken hard, maar zonder al te veel vermoeidheid.

Groepsfoto 2.jpg

Bij het Elohim Centre richt men zich niet op onmogelijkheden maar op mogelijkheden, gezamenlijke leiding en creatiekracht. Er wordt hard gewerkt maar vanuit de flow en niet vanuit stress. Medewerkers werken ook niet voor een warm nest, positie of een groot inkomen maar vanuit de passie van het hart voor de natuur, elkaar, de liefde voor de Elohim organisatie, haar doel en visie voor de nieuwe Mens en Aarde.

Geld en materie worden als liefde gezien

Geld dat we van de cliënt krijgen respecteren we als hun liefde en werken! Wij gebruiken het voor het team, het onderhoud en de organisatie, die het op andere wijze weer in de Stroom brengt in de vorm van  adviezen, producten, healings en het zaaien van bewustzijnsgroei. (Vrijwillige) medewerkers en stagiaires ontwikkelen hun passie en missie. Ieder werkt op de wijze en met de mogelijkheden die bij hem of haar passen binnen de dynamische, kristallijnen sfeer van het Elohim Centre. Werken vanuit de nieuwetijds flow gaat voorbij aan het traditionele denken van 9-17 uur, van mijn tijd en die van de baas.

Het Elohim Centre is een inspirerend nieuwetijds bedrijf

De Elohim woon-werk community wil een voorbeeld zijn en laten zien dat mensen gelukkig en productief kunnen samenzijn en samenwerken. Aandacht voor elkaar, de klant, goede service, de organisatie als geheel, is waar ieder zich verantwoordelijk voor voelt. Ieder oefent zich ook om met "Awareness" en het hart bij het werk te zijn. Zo verbinden we spiritualiteit en werk en materie. Aparte meditatie momenten zijn dan nauwelijks nog nodig.

Samen bedrijfsvoering en regelgeving dragen

Anders dan in een top-down oude tijdsbedrijf vraagt de Elohim bedrijfsleiding  o.a. om respect voor  regelgeving, sfeer en financiële medeverantwoordelijkheid aan de werkvloer. Betrokken zijn, meedenken, initiatief tonen voor het geheel is wat werkvloer en leiding bij elkaar brengt. Omgekeerd schenkt de bedrijfsleiding groeimogelijkheden op werkplekken, individuele betrokkenheid en zelfrealisatie /missie-  coaching aan ieder die dat wil.

christel en courgettes_k.jpg

Een topdown beleid is niet nodig in de nieuwe non-duale tijd!

Een topdown beleid is niet nodig. Stimulering van eigen innerlijke autonomie en autoriteit breken oudetijds angsten voor regelgeving van bovenaf, zowel als voor stress en weggeefstand, af. Openheid hartigheid zorgt dat er nauwelijks onuitgesproken velden zijn. Meewerkende participanten en stagiaires voelen zich na enige tijd al gauw mede leiders en denken creatief mee.

Leven, leren en werken vanuit het volledige Zelf en potentieel

De handen uit de mouwen steken voor de gemeenschap en samenleving op een plek met prachtig Licht, bezielde mensen, hogere dimensies en natuur. In de Elohim woon-werk gemeenschap wordt zoveel mogelijk geleefd en gewerkt vanuit de eenheid van het mannelijke en vrouwelijke. Het hogere en aardse.

Werk je mee aan de nieuwe Aarde?

Samen werken vanuit je hele wezen, je missie en de groepsziel versterkt de Elohim Krachtplaats die bijdraagt aan mondiaal, multidimensionaal eenheidsbewustzijn!

Voel je welkom om bij te dragen!
Joke ElZiam Nootebos

Lees meer bij stage/werkervaring/meewerk participatie


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin