Lezers-vragen over verlicht zijn

 

Kan iemand verlicht worden geboren ?
Dat gebeurt altijd, maar is onbewust. Door opvoeding ontstaat ik en dus ego.

Het ware ego hebben we nodig als basis. Bijvoorbeeld om op te letten in het verkeer. Ons onware ego, het in ons ik-verhaal leven, ermee identificeren, dat mogen we weer afleren om ons weer te voelen als eeuwig zelf, deel van de Bron. De Bron, het Wezen, waarin ons denken, onze verhalen, egootje alleen maar verschijnen zonder dat we dat op onszelf plakken. Als we angstloos door hebben hoe dat zit, verdwijnt onze ik-kern waarvanuit we het leven "deden". Dan maken we een bewustzijns- of mindshift. Ik en de Bron worden dan één.

Zelfbescherming, de oppasser, lost op gelijk met het leven van ons ik-verhaal. Vlak voor de verschuiving is dat heel angstig en kwetsbaar.

De duizend en een gedachten en gevoelens waarmee we met buiten en vanuit ik, handelen, denken, doen en waarnemen voeden we niet meer. Net als we de gedachten die negatieve en onzekere situaties bij elkaar optellen om "zie je wel" te denken en om pijn te voorgekomen, niet meer volgen als de bewustzijnsverschuiving doorzet... Dit maakt het hele leven (ver)lichter. We houden energie over en worden oerveiligheid, rust, creatiekracht, blijheid, verwondering en een groot hart door dit Ontwaken!


 


Zijn we allemaal verlicht bij geboorte? Of zouden we dan niet voor een aards leven gekozen hebben als we al verlicht waren? Soms moet ik lachen als de gedachte voorbijkomt dat we alleen maar hoeven te zijn, daardoor gaat vanzelf alles aanstaan en stroomt alle hulp als vanzelf naar de ander toe als dat nodig is. Wat zijn we dan toch allemaal aan het doen met onze praktijken, cursussen, bedrijven, scholen ed.? Of is dat een krom gedacht? Haha gedacht…..of een oordeel?
Binnen het (Goddelijk) kanaal zijn zijn ik-kennis en tools nog steeds prachtig om te hebben. Net als goed kunnen uitkijken in het verkeer. Waarom zou je dat niet willen?


 

 

Natuurlijk is er een mega switch voor nodig in onze gedachten voordat je het lichtknopje op aan kunt zetten of voordat je het lichtknopje kunt vinden. Toch voelt het voor mij heel natuurlijk en gewoon.

Het lijkt een mega shift maar we zijn het al, het is niet mega-moeilijk, we moeten het alleen door hebben hoe we uit het ik-geloof stappen in dat van de Divine. Snappen waaruit het ik bestaat. Verhalen en ervaringen.

Tijdens (Elohim) satsangs of door de juiste boeken leren we hoe en waar dat te oefenen is in het dagelijks leven. Een tijd in de aura energie zijn van verlichte plekken en mensen waar ons systeem dit kan copyeren is nog steeds de snelweg. Hier op het Centre zie ik nu letterlijk, sinds de nazomer, mensen zelfgerealiseerd of verlicht raken!! Zo snel gaat het nu. Voor mij is dat nog steeds een wonder. Het is inmiddels bij 3 mensen zover! Let wel, het ikje kan nooit verlicht worden.


 


Je bent dienstbaar aan het grote geheel en helpt mensen bewust worden via een praktijk, cursus ed. En als je zoekende bent of problemen hebt is het super fijn als je hulp kunt krijgen! Maar als je licht aan staat hoef je dat eigenlijk toch niet te doen? Dat gebeurt toch vanzelf als het nodig is voor het welzijn van iemand?
(klopt. Je ikje helpt dan niet meer. Als er hulp uit je komt dan doet je God-ik-eenheid systeem dat. Dat bepaal jij niet (meer) ondanks dat je dat misschien zou willen bij eigen mensen...
maar Is dat geen oude manier van Healen? Of is het een keuze die je maakt? Verwarrend. Of haal ik nu verschillende dingen door elkaar met het denkhoofd?


 


En zorgt een verlicht zijn ervoor dat alle rekeningen betaald worden? Of dat het huis schoon en netjes is? Of dat de kinderen schoon, fris en uitgerust aan hun dag beginnen?

Vanuit je (verlicht) zijn, je rust, je (God)Wezen ervaar je hoe je ik de dagelijkse dingen vanuit gemak en verantwoording doet of niet doet. Ook de rekening worden dan nog steeds gewoon betaald, of niet...


Nee, voor de verlichting moet je werken, na de verlichting moet je werken. Daarin verandert er niets. Wat verandert dan wel?

Je bent bevrijd uit de droom van het leven. Ontwaakt! Dat is Vrij(heid), Thuis, rust. Het voelt heerlijk zelfs al heeft het ik het (soms) niet heerlijk. Je brandpunt of identificatie is volkomen verschoven naar je oorspronkelijk zelf. Je bent in het dagelijks leven dieper verbonden dan ooit, voelt meer liefde voor alles en iedereen, blijft in het hier en nu, ook bij bergen werk en rekeningen. Je doorziet vanuit je wakkere staat ook het "verhaal" waarin je leefde, het verhaal van alles en iedereen. Dat maakt je ongebonden verbonden. Vrij!

Je hele kijk op de wereld, al je gedachtes en handelingen afgestemd op het Al, vrede in jezelf, Liefde, Harmonie en eenheid ervaren vanuit een groter overzicht. Een overzicht die niet te begrijpen of te bevatten is. Het is er gewoon en jij lost er in op.

Natuurlijk is het een hele weg waarbij veel geruimd dient te worden. Daarbij is het fijn als je hulp kunt krijgen! Want hoe kun je nu weten hoe en waar je moet zoeken naar het lichtknopje zonder hulp?

Ook zonder hulp kun je die vinden maar de weg is volgens mij dan een stuk langer.

Als je verlicht bent zijn er geen vragen meer, alleen een zijn. In de huidige workshops en satsangs wordt deze staat nu steeds ervaren! Het IS ook fantastisch! Alleen is er voor de studenten nog wel een "kauwtijd" nodig met satsang-uitleg en voorbeelden uit het dagelijksleven, om deze staat permanent te maken! Dat gebeurt tijdens participatie!

 Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin