Nieuw te vormen Moeder Aarde gridsysteem

 

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

 

In mij, het Elohim Centre en haar achterban is een nieuwe Lichtvortex zich aan het ontwikkelen

vortex2.jpegDeze lichtvortex zal de totale Eenheid (op alle lagen) van alle mensen en alle Rijken gaan bundelen. Alleen vanuit verlicht meesterschap kunnen we omgaan met deze, ook voor de wereldziel bedoelde, nieuwe, non duale en multidimensionale energie.

Het meest machtige Geschenk dat we kunnen krijgen vanuit de Bron

Deze nieuwe energie ankert voor de Nieuwe Aarde in de vortex van de Elohim Krachtplaats en in alle bezoekers en studenten die daarmee verbonden zijn. Deze vortex brengt de mensheid het zuivere handelen, dat koel als diamant lijkt maar juist niet zonder Liefde is. Wel draagt het een hogere Waarheid en integriteit in zich, welke het versterken van het eigen ego-ikje en dat van anderen, niet meer dient. Deze Diamanten energie lijkt voor velen dan ook koel, omdat hij geen persoonlijke voor- en afkeuren meer kent.

De Lichtvortex kent de Vuurgeest en Kracht voor het Geheel en neemt niets persoonlijk

De lichtvortex die de Elohim Krachtplaats voor jou, de wereldziel en evolutie ankert, brengt ook elke Elohim bezoeker, student en teamlid voorbij aan de persoonlijke haakjes, zelfbescherming, needings en wensen op werk- en relatiegebied. We gaan voorbij aan bevestiging, respect of aandacht nodig hebben van onze omgeving en worden ons ware zelf. Zelfloosheid gaat het winnen van reactief gedrag, persoonlijke processen, projecties, onveiligheid, onzekerheid of angst voor verlies van (licht) vrienden of inkomsten.

Als ik-loosheid zullen we opstaan om te willen delen en bijdragen vanuit het ware Zelf

We zullen uitgroeien tot verlichte Pillars of Light. Onze (onbewuste) deelpersoonlijkheden zullen zich geleidelijk aan voegen naar een verlicht menszijn en meesterschap op alle lagen. De eenheidsfrequentie van de Elohim Krachtplaats en van alle mensen die met deze nieuwe kristallijnen wij-energie resoneren, versterkt dat. Daarmee voltooit zich ook ieders eenheid met de omgeving, het mannelijke en vrouwelijke, het hoogste en aardse, het kind en de meester, het ik en het ware zelf en het ik versus wij-gevoel (Christuskracht of groepsziel).

Zie ook de opleiding Volledig Potentieel, Zelfrealisatie Healer-Reader-Coach

 De Elohim Krachtplaats geeft alles, maar vraagt ook alles; namelijk het opgeven van elk ego

Sfeer Elfentuin (1).JPGVerblijven of werken bij Elohim betekent onthechting van het kleine zelf in sneltreinvaart.

Ga je daar niet in mee dan zullen lichaam en geest je zoveel mogelijk signalen geven.
Het Elohim Centre is er voor diegenen die bereid zijn en meetrillen!

Lees meer over de Elohim Krachtplaats

 


 

Nieuwe Vuur-energie brengt alle tegenstellingen onder de wet van Een

Tegenstellingen als hemels en aards, open eerlijkheid, overal echt en jezelf zijn versus rollen en maskers, dominantie en afhankelijkheid. Deze lossen op door een brandpuntverschuiving naar de overkoepelende, subtiele 9 dimensionale Eenheid. Je 9 dimensionale ziel en ware zelf belichamen vraagt een lichtontwikkeling in je geest, hart en buikgevoel. Diegenen die zich aangetrokken voelen tot het Elohim Centre en de eenheid op alle lagen, worden klaargestoomd voor een bijdrage aan het nieuwe wij-leven in de nieuwe maatschappij. Zij zullen vanuit hun verlichte staat en de 9de dimensie de eenheidsenergie neerzetten in woongebieden en organisaties. De Elohim woon-werk-gemeenschap is daar één van. 

Moeder Aarde gridsysteem

De afgelopen jaren heeft deze hogere universele Eenheidsenergie zich versterkt en verdiept in de Elohim Krachtplaats om daar te ankeren voor individuele groei en die van de wereldziel. Steeds meer mensen zullen nu die nieuwe energie ook in zichzelf ankeren. Zij en de Elohim Krachtplaats zullen veel meer gevoelige, krachtige en bewuste mensen aantrekken in een gezamenlijke resonantie voor het nieuw te vormen Moeder Aarde gridsysteem, voor individuele en planetaire eenheid en verlichting. Ondertussen brengt de Elohim Krachtplaats dit Essentie licht voor een iedere bezoeker steeds dieper in de stof en het gedrag. Dit zal in de toekomst een giga-effect hebben voor het sterven van het oude slachtoffer- en leiderschapgevoel, net als van onvrede, honger en tekorten. Deze nieuwe vortex overkoepelt ook het Atlantische (onze Godenkracht-macht) en Lemurische grid (eenheidsliefde) in onszelf zowel als in de Nieuwe Aarde. Geheel nieuwe vormen van samenleving en samenwerking, ook met de samenwerkende krachten van natuurspirits en sterrenvolkeren, zullen ontstaan, waarop nieuwe generaties verder kunnen bouwen.

Het donkere karma van Atlantis herhaalt zich terwijl het Paradijs zich uitbreidt

Vrijheid, natuur.jpg

Ook de verdeeldheid en chaos om ons heen neemt sterk toe, en zal dit voorlopig ook blijven doen. Het donkere karma van Atlantis herhaalt zich en breidt zich als een inktvlek over de wereld uit. Ieder die het Godenbewustzijn en het multidimensionale leiderschap heeft geactiveerd in zichzelf is bedoeld zo snel mogelijk van het oude (subtiele) ego-ik af te komen. Bedoeld om vanuit het ware zelf, vanuit Overgave en wij-gevoel, onzelfzuchtig bij te dragen aan de vormgeving van een wereld waarvan we altijd droomden. Een paradijselijke wereld van verlichte relaties, en organisaties, Van harmonie, geluk, elkaar gunnen, overvloed en eenheid met de natuur.

Een verlicht Thuisgebied voor de leraren en helpers van de nieuwe tijd

Voor hen die de stap naar verlichting nog niet kunnen maken en nog functioneren in zelfbescherming, dualiteit en ik-gerichtheid, wordt het steeds lastiger. Ook fysiek. Meerdere woonplekken met mensen die Vrede en Moeder Aarde in hun hart hebben, zullen echter een hoger dimensionaal en verlicht Thuis gaan bieden. Ze doen dit voor de leraren en helpers van de nieuwe tijd. Steeds meer verlichte Pillars, de Ouden, zullen overal ter wereld de mensen leiden naar hun werkelijke essentie en hogere dimensies.

Niet op deze planeet

Een groot deel van de mensheid zal echter niet meer verder kunnen evolueren op deze planeet, die momenteel is begonnen aan de grote eenheid van alle Rijken en tweede verlichtingsgolf. Voor hen die nog niet zover zijn, zijn er andere stelsels waarop er na hun overlijden, in een rustiger tempo verder ontwikkeld kan worden.

Vloot van luchtschepen om de Aarde

Vele sterrenbroeders en zusters, Arcturians, wezens van Sirius, Venus, de hele Galactische Federatie en het Ashtar Command hebben al een hele tijd een vloot van luchtschepen om de Aarde liggen. Samen vormen ze een gigantische beschermende Vuurring van Liefde die ons zoveel mogelijk helpt de neutrale Diamanten Waarheid/Liefde te leven en niet mee te gaan met de collectieve en persoonlijke angst- en strijd, die als een steeds groter wordende karmische wolk zich over de wereld aan het uitbreiden is. De wolk die versterkt wordt door onze eigen en collectieve patronen van slachtofferschap en dominantie in werk en privé situaties. De sterrenvolkeren werken samen met de grote Natuurspirits. Ze verschijnen op plekken en bij mensen met hogere dimensionale, fijngevoelige energie en Diamanten kristallijnen bewustzijn. De lichamen, huizen, tuinen en organisaties van deze nieuwe aardemensen worden eenheidskrachtplaatsen die zich wereldwijd op dezelfde frequentie verbinden en zorgen voor een omslag!

Edelsteen schedels helpen

Groene Jade Schedel.jpgDe Aliën edelsteenschedels van het Elohim Centre ankeren de beschermende Liefde van Sterrenvolkeren en grote natuurwezens, op aarde. Ze staan in verbinding met de vloot die om de aarde ligt. De hoeder/eigenaar van de schedel helpt hen daarbij. De Elohim Drakenschedels helpen de Pillars of Light op te staan en bij te dragen aan de nieuwe samenleving vanuit het ware Zelf en de Drakenkracht. En de Elohim mensenschedels van edelsteen helpen je te Ontwaken uit de ik-illusie. Ze activeren het ware Zelf en de levensbestemming.

Lees meer bij de Elohim edelsteen schedels

 


  

Reken er niet op dat je als vriendelijk mens het wel zult redden

Zolang eigenbelang, wenslichamen en zelfbescherming je ego-ik-kern in stand houden is er geen toekomst op de nieuwe kristalijnen Aarde mogelijk. Dit omdat die er heel anders zal gaan uitzien zonder het functioneren vanuit ons ego-ik. Ook al ben je een vriendelijk iemand of een sensitieve therapeut; het zal je niet helpen loskomen van Atlantis en ander collectief karma dat je gedrag en gevoel onbewust bepaald! Innerlijke Vrede, wij-gevoel, oerveiligheid en vertrouwen kunnen zich dan niet permanent blijven voordoen en dus kan er geen vrede en eenheid in al je lagen zijn.

De grote natuurkrachten en Wezens sluiten al aan en helpen een verlicht Thuis te bieden aan de leraren en helpers voor de nieuwe tijd!

Alleen volledige verlichting door de wereld van materie en de onderste chakra's zal de grote natuurkrachten en Wezens in eenheid brengen. Interne en externe eenheid die resoneert op het grotere Eenheidsliefdesveld, dat zich niet alleen op aarde maar ook in de Bovenwereld bevindt. Dit veld trilt jouw hogere en zuivere lichtfreqenties en het licht in jouw/jullie woon-werk-plek aan. Mensen die zullen leven als 9 dimensionale ware Zelf engelen zullen de hogere Bescherming, Liefde en Flow aantrekken. Waar zij gaan samenwonen en samenwerken ontstaan Lichtvortexen of Krachtplaatsen, zoals ook bij Elohim reeds gebeurd is. Op die plekken is er samenwerking vanuit universele Liefde met de Bovenwereld en natuur, en worden de hogere paradijselijke subtiele liefdesdimensies voelbaar.

 


 

Wat kun je ondersteunen? 

 

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

 


 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin