Hoe ontstaan hoger dimensionale krachtplaatsen en mensen?

 

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Christusbewustzijn.jpg [2]Door de kristallijnen, multidimensionale en universele eenheidsfrequenties van de Elohim Krachtplaats ontstaan Adamantine of Goddelijke energiedeeltjes (Mana). Velen bezoekers en Elohim nieuwsbrieflezers trillen zelf ook op deze energie en samen vormen zij een krachtig netwerk voor de nieuwe Aarde.

Adamantine of Goddelijke energiedeeltjes zijn voelbaar en voor sommigen zichtbaar

Zoals bij de eenheidstuin van de Elohim Krachtplaats of het Lemurisch Bos. Door deze frequenties worden gedachten sneller gemanifesteerd, ontstaat absolute scheppingskracht en kunnen we doorgroeien naar hogere staten van bewustzijn, liefde, onze missie en de eenheid met alle Rijken.

Vele mensen worden dan ook aangetrokken tot dergelijke heilige plaatsen

Door mee te resoneren met deze plekken verruimt het eigen bewustzijn en hart en groeit de plek. Voor de Mensen die leven vanuit de hoogste essentie en missie, zijn dergelijke plekken een Thuis dat hun wezen en werk, ondersteunt.

Welke woon-werk-gebied versterkt onze missie?

Co-creërende lichtwerkers, voor wie niets zo belangrijk is dan het volledig kunnen leven vanuit de eigen Divine Essentie en missie, zullen op 13 dimensionale, kristallijnen eenheidsplekken, zoals het Elohim Centre, met elkaar verkiezen te wonen, werken en co-creëren. Zij zullen de sfeer en krachtplaats die daardoor ontstaat en groeit, versterken. Elke 13-dimensionale, kristallijnen Mens en Krachtplaats heeft daarmee een geweldige rol als  anker voor de wereldziel en planetaire verlichting.

Net als de mens die zijn hogere zieledelen en dimensies belichaamt

Deze mensen brengen hun volledig potentieel, hun heldere en genezende gaven, verruimd bewustzijn en co-creëren in eenheid met de Bovenwereld en Moeder Aarde. De 6 of hoger dimensionaal ontwikkelde mens werkt op dit niveau ook altijd samen met de grote natuur elementalen. De Natuurrijken en Deva's dienen dezelfde evolutionaire Eenheid. Samen met de Mens hoeden ze de nieuwe Diamanten gemeenschappen, heilige plaatsen, interstellaire en intercontinentale verbindingslijnen en de eenheid met de natuur.

Ondersteuning van het kristalrijk

Kwartslagen in de bodem en zoals bij het Elohim Centre, de kristallen in de winkel, ankeren en versterken deze sacrale multidimensionale eenheidsenergie die werkzaam is onder de wet van EEN. Deze mensen en krachtplaatsen functioneren in (6-)12 dimensies tegelijk met elk 12 sferen. Dit is het kristallijnen 144-kwantumveld dat wordt overkoepeld door de Bron/Universele Liefde. Deze Gouden Tijds krachtplaatsen en Mensen zijn directe uitdrukkingen in de stof van de Bron. Door hen ontstaan spiralende Kristallijnen Lichtvortexen in huizen, tuinen en organisaties. Net als het Elohim Centre worden ze overstraalt met Mana (Bronliefde) en engelen en begeleid bij hun doelen die de samenleving dienen. De tijd is gekomen dat er ook meer van dergelijke Diamanten Gemeenschappen zullen ontstaan.

Beschermende Divine- en Elementale Natuurkrachten

Elke gedachte of gevoel dat niet in eenheid is met de zuivere, oordeelloze integriteit of dat niet in lijn is met de hoogste Bron, wordt door dit veld, door de Wet van Een, omhoog gebracht zodat het wel móet  transformeren.

Aardehoeders werken samen met Gaia, de inner earth-, de grote sterren-, deva's- en waterwezens

Er ontstaat multidimensionale samenwerking van de Elohim Krachtplaats en co-creërende aardemeesters met Gaia, de inner earth- en de sterren-, deva's- en waterwezens. De informatie-ankering hiervan in de planeet en leylijnen, zet zich d.m.v. dergelijke Gouden Tijds Krachtplaatsen en Kristallijnen Mensen voort tot in het massabewustzijn. Het transformeert de werelddualiteit naar planetaire verlichting en naar de eenheid van alle Rijken!

Krachtplaatsen en woon-werk gemeenschappen met een 5 dimensionale frequentie

Niet alle plekken van lichtwerkers worden tot 13 dimensionale sacrale plekken met Adamantine, Goddelijke deeltjes onder de Wet van Een. Deze laatste zijn bedoeld voor de co-creërende Gouden Tijds Meesters die hiervoor speciaal geboren zijn. Sommigen komen samen op de Elohim Krachtplaats.

Veel plekken en woon-werk-gemeenschappen ontstaan nu ook op andere levels dan de 12-13 dimensie. Zij zullen op mooie wijze trillen op de 5de dimensie van ziel en hart. Ook zij zullen op eigen bewustzijns-hart-level eigen mensen aantrekken die op hun beurt en bewustzijnsniveau, weer prachtige dingen doen voor de samenleving.

Voel vanuit het hoogste in jezelf waar het voor jou goed voelt om in je toekomst (of nu) te gaan wonen, werken en leven. Welke plek/frequentie of vriendschappen ondersteunen jouw hogere talenten, missie en ware zelf, het beste?

 


 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin