Hoe ontstaan hoger dimensionale krachtplaatsen en mensen?

Geschatte leestijd: 4 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Christusbewustzijn.jpg [2]Door de kristallijnen, multidimensionale en universele eenheidsfrequenties van de Elohim Krachtplaats ontstaan Adamantine of Goddelijke energiedeeltjes (Mana). Veel bezoekers en Elohim nieuwsbrieflezers trillen zelf ook op deze energie en samen vormen zij een krachtig netwerk voor de nieuwe Aarde.

Adamantine-Goddelijke energiedeeltjes zijn voelbaar en soms zichtbaar

Soms kun je ze zien of voelen als gouden sneeuwvlokjes bij de eenheidstuin van de Elohim Krachtplaats of in het Lemurisch Bos. Door deze Goddelijke frequenties worden gedachten sneller gemanifesteerd, ontstaat absolute scheppingskracht en kunnen we doorgroeien naar hogere staten van bewustzijn, universele liefde, onze missie en de eenheid met alle Rijken. Maar ook ontstaan bij de eenheidstuin op de Krachtplaats grote genezingen.

Vele mensen worden dan ook aangetrokken tot dergelijke heilige plaatsen

Door mee te resoneren met deze sacrale plekken en door de lichtcodes ervan op te halen verruimt het eigen bewustzijn en hart en groeit het door de uitwisseling met de plek. Voor de Mensen die leven vanuit de hoogste essentie en missie, zijn dergelijke plekken een Thuis dat hun wezen, missie en werk, ondersteunt. Mensen die leven van en voor een groepsziel die Eenheid, Bewustzijn en Liefde wil verspreiden en leven.

Welke woon-werk-gebied versterkt onze missie?

Co-creërende lichtwerkers, voor wie niets zo belangrijk is dan het volledig kunnen leven vanuit de eigen Divine Essentie en missie, zullen op dergelijke kristallijnen eenheidsplekken, zoals ook bij het Elohim Centre  en haar Krachtplaats, met elkaar verkiezen te wonen, werken en co-creëren. Waar zij zijn ontstaat vanzelf een Krachtplaats waarvan zij de sfeer en Lichtkracht laten groeien. Elke multidimensionaal kristallijnen Mens en Krachtplaats draagt geweldig bij aan het Eenheidsbewustzijn van de nieuwe multidimensionale Gouden Aarde. Die Mens is een anker voor onvoorwaardelijke dienstbare Liefde en Waarheid. Thuis, op het werk en voor alle Rijken en natuurspirits!

De mens die zijn hogere zieledelen en dimensies belichaamt

Deze mensen brengen hun volledig potentieel, hun heldere en genezende gaven, verruimd bewustzijn en co-creëren in eenheid met de Bovenwereld, hun Hart/Kracht en Moeder Aarde. De 6 of hoger dimensionaal ontwikkelde mens werkt op dit bewustzijns-liefdes-niveau ook altijd samen met de grote natuur elementalen. De Natuurrijken en Deva's dienen dezelfde Eenheid en evolutie. Samen met de Mens hoeden ze de nieuwe Diamanten gemeenschappen, heilige plaatsen, interstellaire en intercontinentale verbindingslijnen en de eenheid met de natuur.

Ondersteuning van het kristalrijk voor sacrale krachtplekken

Kwartslagen in de bodem of zoals bij het Elohim Centre, de kristallen en edelstenen in de winkel, zijn nodig om deze sacrale eenheids-plekken die werkzaam zijn onder de wet van EEN, te ankeren en versterken. Deze mensen, krachtplaatsen functioneren in 12 dimensies tegelijk met elk 12 sferen. Dit is het kristallijnen 144-kwantumveld dat wordt overkoepeld door de Bron/Universele Liefde. Deze Gouden Tijds krachtplaatsen en Menselijke Lichtmeesters die de eigen Godsvonk gaan realiseren zijn directe uitdrukkingen in de stof van de Bron. Door hen ontstaan spiralende Kristallijnen Lichtvortexen in huizen, tuinen en organisaties die de hele omgeving aantrillen in hoger Liefdeslicht, Vreugde en Bewustzijn. Net als bij het Elohim Centre worden ze overstraalt met Mana (Bronliefde) en engelen en begeleid bij hun doelen die de samenleving dienen. De tijd is gekomen dat er ook meer van dergelijke Diamanten Gemeenschappen zullen ontstaan.

Beschermende Divine- en Elementale Natuurkrachten

Elke eigen ego wil, ego gezag of terugtrek-neiging, elke aangepastheid of gedrag dat niet in eenheid is met de zuivere, oordeelloze integriteit of dat niet in lijn is met de hoogste Bron, wordt door dit veld, door de Wet van Een, omhoog gebracht zodat het wel móet transformeren of de mens doet besluiten weg te gaan.

Aardehoeders werken samen met Gaia, de inner earth-, de grote sterren-, deva's- en waterwezens

Er is multidimensionale samenwerking tussen de Elohim Krachtplaats, de interne en externe groep co-creërende aardemeesters, Gaia, de inner earth, de sterrenvolkeren, deva's- en het overkoepelend bewustzijn-hart van de walvissen en dolfijnen. De informatie-ankering hiervan in de planeet en leylijnen, zet zich d.m.v. dergelijke Gouden Tijds Krachtplaatsen en Kristallijnen Mensen voort tot in het massabewustzijn. Ons gezamenlijke veld transformeert uiteindelijk de werelddualiteit naar individuele en planetaire verlichting en naar de eenheid van alle Rijken en dimensies!

Krachtplaatsen en woon-werk gemeenschappen met een 5 dimensionale frequentie

Niet alle plekken van lichtwerkers worden tot 13 dimensionale sacrale plekken met Adamantine-Goddelijke deeltjes onder de Wet van Een. Van deze 13 dimensionale sacrale plekken zijn er niet zoveel. Ze zijn bedoeld voor de co-creërende Gouden Tijds Meesters die hiervoor speciaal geboren zijn. Sommige mensen die door willen groeien naar het volledig belichamen van hun Godsvonk en de dienstbaarheid daarvan komen samen op de 13 dimensionale sacrale Elohim Krachtplaats.

De meeste plekken en aankomende woon-werk-gemeenschappen zullen op mooie wijze trillen op de 5de dimensie van ziel en hart. Ook zij zullen eigen mensen aantrekken die op hun beurt weer prachtige dingen doen voor de samenleving zonder dat zij in deze incarnatie het allerhoogste bedoeld zijn te belichamen door diepergaande zuiveringen en toewijding.

Voel vanuit het hoogste in jezelf waar het voor jou goed voelt om in je toekomst (of nu) te gaan wonen, werken en leven. Welke plek/frequentie of vriendschappen ontwikkelen en ondersteunen jouw hogere talenten, missie en ware zelf, het beste?
Waar en voor wie wil jij elke dag opstaan en je hart, hoofd en handen, je (onafhankelijke) energie vanuit je bewuste vrije Zelf aan geven?
Waar kun Jij achter staan?


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin