De nieuwe aarde, sterrenmensen en hoe ontstaat een krachtplaats en tijdsportalen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Lemurische engel, nieuwe aarde.jpgVerticale, spiralende energievelden of vortexen brengen Licht en Bewustzijn van boven én Liefde vanuit de aarde. Ze kunnen toe- en afnemen in kracht en omvang,  zich horizontaal verplaatsen en openingen hebben naar de galactische sferen zowel als in Moeder Aarde. Wanneer zo’n krachtplaats of vortexpunt heel actief is geworden en veel hulp krijgt vanuit de Bron, vanuit het Moeder Aarde-bewustzijn en voeding van de bezoekende mensen, kan het een Kosmische Beïng, een Intelligentie met een bepaalde bedoeling, worden. Dat is ook bij de Elohim krachtplaats in de loop der jaren gebeurd.


 
Het doel van de Elohim Krachtplaats is het indiviudele en planetaire eenheid (verlichting)


 

 

Tijdsportalen, mutidimensionaliteit en 0-zone
Op de Elohim Krachtplaats zijn in de loop der jaren tijdsportalen naar hogere dimensies en sferen ontstaan waardoor bezoekers en verblijvende gasten de eigen multidimensionaliteit openen en ontwikkelen. Multidimensionaliteit is hetzelfde als je sterrenafkomst en je ziele-licht-lichamen met heldere gaven en liefdesbewustzijn in je gedrag activeren. Ook worden al je tijdslijnen holografisch bijeen gebracht waardoor je karma en aanvullende Godenkwaliteiten vanuit Atlantis, Lemurië, enz. transformeert en activeert. Ook je mannelijkheid en vrouwelijkheid ontwikkelen daardoor meer, net als het hogere en aardse  zelf.

Hoe zijn we in de toekomst
Op de Elohim Krachtplaats of vortex ontstaan onze ervaringen in de grote tijd en kosmische flow. Deze 0-zone, lost bij langdurig bezoek onze oude programmaknoppen en pijn geschiedenis op om plaatst te maken voor ons Ontwakende Zelf en de eenheid van de nieuwe Mens.  De onzichtbare wereld op de Elohim Krachtplaats gemakkelijker gezienof gevoeld. De Elohim vortex of 0-zone maakt ook dat we onszelf ruimer en transpersoonlijker gaan voelen en alles dieper op zielsniveau zullen ervaren. Door vaker aanwezig te zijn worden we wie we werkelijk zijn als volledig potentieel.

 

Nieuwetijds kinderen, nieuwetijds ouderen en sterrenvolk
Nieuwetijdskinderen, nieuwetijds ouderen en sterrenvolkeren worden aangetrokken tot het Elohim Centre door de aanwezige kristallijnen, multidimenionale nieuwetijdsgeest die eenheidsliefde en ontwaakt bewustzijn brengt. Nieuwetijdskinderen, nieuwetijds ouderen en sterrenvolkeren (jij als Pillars of Light) zijn naar de Aarde gekomen om eenheid en volledigheid in zichzelf te realiseren en om daarmee dienstbaar te zijn. Krisiallijne en nieuwetijds mensen  ankeren (aarden) op de Krachtplaats gemakkelijker, net als hun hogere lichtlichamen en zieledelen. Onzichtbaar ankeren ze zo de eigen vortex tussen Aarde en Bovenwereld en dragen ze bij aan de planetaire multidimensionale verlichting.

Eerste plekken in de wereld waar de hogere Lichtsferen tot realiteit komen
De vortexpunten, krachtplaatsen of aardechakra’s welke reeds zullen resoneren op Eénheid en de egoloze, non duale o-zone, zullen de eerste plekken in de wereld zijn waar de hogere Lichtsferen tot realiteit komen zoals dat ook bij het Elohim Centre het geval is.


 

Van je eigen huis een krachtplaats maken en van je aura een lichtvortex?

Lees meer over de workshop