Gevoeligheid, Pillar of Light, Magisch kind, levenstaak

verblindende zon.jpgVan de 3de naar de 5de dimensie
Voor we het weten is de dag alweer om. Alweer gingen we volledig op in het dagelijks gebeuren van onze daden, plichten en gevoelens. Al langer weten we dat we een volledig Lichtwezen zijn dat komt met een bepaald doel op aarde. We willen totaal worden wie we werkelijk zijn. Maar opnieuw is er een dag om, en morgen gaat dat ook zo…

We merken zo nu en dan de hogere frequenties op die binnenkomen en leven al meer vanuit ons hart en de vijfde dimensie. We zijn iets minder reactief en zachter en meer bewust. Toch voelen we dat dit het niet alleen is waarom het gaat… Daarom besluiten moedige mensen te participeren bij het Elohim Centre.


We willen blij zijn, gelukkig zijn, ons volledig in ons potentieel, passie en levensdoel ervaren. En we willen zo graag voor Moeder Aarde wat doen en bijdragen aan het Geheel…. Maar hoe?


Ons 6-dimensioanaal bewustzijn stelt ons in staat door te groeien naar alle andere hogere dimensies . Daarin hebben we eens bestaan en kennen we verschillende gaven die we weer activeren in het leven van alledag. Als multidimensionaal mens en Wezen van Licht in materie, leren we onze scheppingkracht, goedheid en hogere integriteit weer toepassen. Waar we aan denken met ons hele gevoel, manifesteert zich steeds directer. We doen mee aan workshops en onze harten en ogen helen de ander als vanzelf. Direct weten, helderhoren, subtiel aanvoelen, voorvoelen en helderzien doen steeds meer mee in ons dagelijks leven.


Leven in 2 werelden; de gewone buitenwereld en de spirituele vriendenkring
Na een bepaalde tijd kunnen we er niet langer tegen onze spirituele kwaliteiten en inzichten voor onszelf te houden. We willen het schenken en delen met onze medemensen en collega's. We kijken uit naar ander werk, partners, vrienden etc. We laten ons innerlijk meer zien.

Tot de dag dat we ons spiritueel diepere gevoel en waarneming niet langer verloochenen, zullen collega’s en thuisfront niet zoveel hebben met onze spiritualiteit. Pas als onze binnenwereld meer een kan zijn met onze buitenwereld en geuit kan worden in onze omgeving, omdat bepaalde keuzes zijn gemaakt, openen onze multidimensionale en kosmische Zelf, onze gevoeligheid, ontroering en kwetsbaarheid zich verder. We laten zien wie we werkelijk zijn!De Zesde Dimensie helpt ons te Ontwaken
We weten dat we Wezens van Licht zijn. We kunnen dromen en scheppen vanuit ons magische blije kind zo gauw we zien dat alles wat gebeurt, ontmoet en klaar moet zijn in het gewone leven, slechts toneelspel is. We verliezen ons niet langer in het gebeuren en ontwaken. Geld, zelfbevestiging, zelfwaardering, liefde of aandacht zijn niet langer de onderliggende doelen waarvanuit we functioneren.


(jarenlang) Al onze energie, inzet, liefde en kwaliteiten geven
We kiezen bewust waaraan we onze (jarenlange) energie, al onze inzet, liefde en kwaliteiten willen geven. Een nieuw wij-gevoel en maatschappelijk belang lichten op, evenals een gevoel over de levenstaak. We laten ons niet langer (mis)leiden door mind en wenslichaam, maar werken en leven vanuit ons gevoel, buik en onze intuïtie. Ons intellect werkt daaraan ondersteunend.


Als onze daden en organisatie zich niet inzetten voor het algemeen belang
voelt het niet meer kloppend daaraan tijd te geven. Al onze energie en passie geven aan werk of bedrijf dat duurzaam bijdraagt,  is ons mooiste geschenk aan Aarde en medemens. Persoonlijk gewin is niet langer ons eerste doel maar een gevolg van ons hart.


Overvloed en Vreugde
We ontwikkelen verder en openen ongemerkt onze multidimensionale ziele-licht-kwaliteiten in lichaam, werk, liefde en gedrag. Organen, voedsel, vrienden, werk, houding en DNA veranderen hierdoor. We worden de Pillar of Light en ons 17-voudig (kosmisch) chakra-systeem. We ontvangen en geven oneindige Liefde, laten oordelen los, denken in eenheid en creëren gemak, lichtheid en gezondheid.


Ons volgende stadium is dat van de grote Tijd
Na het worden van de Pillar of Light als kosmische mens met hogere kwaliteiten en na het belichamen van meer kwetsbaarheid en oneindige Liefde, (en ons kristallijnen zelf ) overstijgen we de kloktijd. We ervaren dan onszelf niet alleen in dit leven, maar vanuit de lijn van de vele levens en zelfs de eeuwigheid. Daarbinnen doen we mee met het toneelstuk en functioneren we in de kloktijd en het huidige moment. Ons ik-belang lost echter steeds meer op.De volgende ontwikkelingsfase is die van Manifestatie en Co-creatie
Als Oneindig Bewustzijn en Liefde, onze hogere dimensies nog meer indalen en toegepast worden in ons leven, zeggen we ja tegen ons grote Lichtwezen. Ons EngelMens die tegelijk bestaat in de grote en kleine Tijd. In het universele en kosmische, in Lemurië, Egypte, Atlantis en in de vele levens en zielegroepen. We nemen de Engelenstaat “ïn bezit”. Zij heeft grote scheppingskrachten en inzet voor Moeder Aarde, de natuur en de samenleving. We voelen onszelf als het eeuwige Lichtwezen en laten de oude zekerheden los en alles waarvan we dachten dat we dat waren. We laten alle ideeën los over wat we willen hebben en wat we moeten bereiken. Alle bevestigingen; geld, seks, positie, familie en vrienden zijn niet langer belangrijk ook al mogen ze er zijn. We volgen onze roeping tot manifesteren en co-creeren voor ieders welzijn.
Dan ontvangen we de Meesterschapssleutel van Gemeenschap in de Gouden Tijdsgeest! We voelen, doen en denken in gemeenschapszin!Verschillende Gemeenschapsvormen en het Elohim Centre
In de nieuwe Aardewerkelijkheid ontstaan allerlei verschillende soorten Gemeenschappen. Veelal op vijfdimensionaal niveau. Allen zullen samenwerken. Het 5 dimensionale niveau van de ziel en het hart zal het meeste voorkomen.

De hoger dimensionale en verlichte organisaties en gemeenschappen zullen worden geleid door Ontwaakte (gevoelige en bewuste) Pillars of Light, de Ouden, die vanuit hun Goddelijke essentie en volledig potentieel zullen samenwerken en Zijn.

Door hun gezuiverde geest, acties en straling zullen zij als vanzelf bijdragen aan het optillen van het collectief wereldbewustzijn en daarmee aan de planetaire evolutie. Ze zijn een kleine groep bewuste en gevoelige mensen met grote Krachten. Zij verzamelen zich als een ontmoetings-, leef- en werkgemeenschap in het Elohim Centre, op het wereldpowerpoint van de Krachtplaats, of volgen er een opleiding. Ze hebben een enorme verlichtende invloed op de omgeving, mensheid en natuur door de magnetische Kracht en reikwijdte van hun multidimensinale (God)realisatie juist door bij elkaar te komen op de Elohim Krachtplaats. Samen zijn ze een zuil van Licht dat als een injectienaald werkt in het kristallijnen, diamante  aardenetwerk.
De nieuwe Diamante Aarde en Mensheid
Verschillende (toekomstig gerealiseerde) Pillars of Light zullen hun grote en kristallijnen Zelf (144) ontwikkelen d.m.v. Elohim workshops en opleidingen . Daana volgt het participeren bij het Elohim Centre totdat het Ontwakings-, wijgevoel en Overgave-proces tot in de wereld van materie, doorzet. Dit gebeurt in 6 tot ongeveer 24 maanden.  Uitzwermend over Nederland , België en Europa vormen deze Pillars of Light een wereldwijd netwerk dat de nieuwe Diamante Aarde en Mensheid in stand zal houden.
Voor reactie: info@elohim-centre.org
21/4, Workshop "Activeer je Diamante bijdrage vanuit je 6de dimensionale scheppingskracht en magisch kind"  

Let op; max. 120 pers. Beperkt aantal bedden


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin