Gevoeligheid, Pillar of Light, Magisch kind, levenstaak

verblindende zon.jpgVan de derde naar de vijfde dimensie en verder in de toekomst

Voor we het weten is de dag alweer om. Alweer gingen we volledig op in het dagelijks gebeuren van onze daden, plichten en gevoelens. Al langer weten we dat we een volledig Lichtwezen zijn dat komt met een bepaald doel op aarde. We willen totaal worden wie we werkelijk zijn. Maar opnieuw is er een dag om, en morgen gaat dat ook zo…

We merken zo nu en dan de hogere frequenties op die binnenkomen en leven al meer vanuit ons hart en de vijfde dimensie. We zijn iets minder reactief en zachter en meer bewust. Toch voelen we dat dit het niet alleen is waarom het gaat…

We willen blij zijn, gelukkig zijn, ons volledig in ons potentieel, passie en levensdoel ervaren. En we willen zo graag voor Moeder Aarde wat doen en bijdragen aan het Geheel…. Maar hoe?

Ons 6-dimensioanaal bewustzijn stelt ons in staat door te groeien naar alle andere hogere dimensies. Daarin hebben we eens bestaan en kennen we verschillende gaven die we weer activeren in het leven van alledag. Net als het Eenheidsbewustzijn, Als multidimensionaal mens en Wezen van Licht in de wereld van materie, leren we onze scheppingkracht, goedheid, meesterschap en hogere integriteit weer toepassen. Waar we aan denken met ons hele gevoel, manifesteert zich steeds directer. We doen mee aan workshops en onze harten en ogen helen de ander als vanzelf. Direct weten, helderhoren, subtiel aanvoelen, voorvoelen en helderzien doen steeds meer mee in ons dagelijks leven.

Leven in 2 werelden; de gewone buitenwereld en de spirituele vriendenkring

Na een bepaalde tijd kunnen we er niet langer tegen onze spirituele kwaliteiten en inzichten voor onszelf te houden. We willen het schenken en delen met onze medemensen en collega's. We kijken uit naar ander werk, partners, vrienden etc. We laten ons innerlijk meer zien.

Tot de dag dat we ons spiritueel diepere gevoel en waarneming niet langer verloochenen, zullen collega’s en thuisfront niet zoveel hebben met onze spiritualiteit. Pas als onze binnenwereld meer een kan zijn met onze buitenwereld en geuit kan worden in onze omgeving, omdat bepaalde keuzes zijn gemaakt, openen onze multidimensionale en kosmische Zelf, onze gevoeligheid, (creatie-)kracht, ontroering en kwetsbaarheid zich verder. We laten zien wie we werkelijk zijn!

De Zesde Dimensie helpt ons te Ontwaken

We weten dat we Wezens van Licht zijn. We kunnen dromen en scheppen vanuit ons magische blije kind zo gauw we zien dat alles wat gebeurt, ontmoet en klaar moet zijn in het gewone leven, slechts toneelspel is. We verliezen ons niet langer in de identificatie met onze emoties en gedachten en Ontwaken in het ware Zelf. Geld, zelfbevestiging, zelfwaardering, liefde of aandacht zijn niet langer de onderliggende doelen waar vanuit we functioneren. Ook niet een leven vanuit de ik-kern.

(jarenlang) Al onze energie, inzet, liefde en kwaliteiten geven

We kiezen bewust waaraan we onze (jarenlange) energie, al onze inzet, liefde en kwaliteiten willen geven. Een nieuw wij-gevoel en maatschappelijk belangen lichten op zo gauw we vanuit de zesde dimensie van onze ziel functioneren, evenals een gevoel over onze levenstaak. We laten ons niet langer (mis)leiden door onze ego-mind en wenslichaam, maar werken en leven vanuit ons gevoel, buikgevoel en onze intuïtie die nu vanuit het lichaam dingen aangeeft. Ons intellect is daaraan voortaan ondersteunend tenzij we weer terugzakken naar de vijfde zielsdimensie of lager in een bepaalde situatie die ons ikje teveel trikkert.

Als onze daden en organisatie zich niet inzetten voor het algemeen belang voelt het niet meer kloppend daaraan tijd te geven

Al onze energie en passie geven aan werk of aan een organisatie duurzaam bijdraagt of bewustzijnsgroei versterkt is ons mooiste geschenk aan Moeder Aarde en onze medemensen! Op dit zes dimensionale niveau van onze zielsontwikkeling kunnen we niet anders meer. Nergens worden we zo blij van! Persoonlijk gewin is niet langer ons eerste doel maar een gevolg van ons onvoorwaardelijk hart.

Overvloed en Vreugde

We ontwikkelen verder en openen ongemerkt onze multidimensionale ziele-licht-kwaliteiten in ons lichaam, werk, liefde en gedrag. Organen, voedsel, vrienden, werk, houding en DNA veranderen hierdoor. We worden de Pillar of Light en ons 17-voudig (kosmisch) chakra-systeem worden geactiveerd. Net als ons zesvoudig DNA en meerdere levens. We ontvangen en geven oneindige Liefde, laten oordelen los, denken in eenheid, letten op onze restanten aan afgescheiden gedachten en creëren gemak, lichtheid en gezondheid. Ook al is ons innerlijk kind soms nog wel eens reactief en kennen we onze angsten.

Ons volgende stadium is dat van de grote Tijd en de zevende dimensie

Na het worden van een Pillar of Light, kosmische mens en meester met hogere (engelen-mens-) kwaliteiten en gaven en na het belichamen van meer kwetsbaarheid en de oneindige Liefde van ons kristallijnen Zelf ) overstijgen we de kloktijd. We ervaren dan onszelf niet alleen in dit leven en in de gewone kloktijd, maar vanuit de lijn van de vele levens en zelfs de eeuwigheid van onze ziel, zowel als in de grote Flow, de Goddelijke Stroom, tijdens de dag. Daarbinnen doen we mee met het toneelstuk van het leven en functioneren we in de kloktijd en het huidige moment maar worden niet langer gestresst door tijdsdruk of verwachtingen van anderen. Alles past precies in de tijd. Bevestiging hebben we steeds minder nodig op het zes en zeven dimensionale bewustzijnsniveau. Ons ik-belang lost steeds meer op nu we ons ons eeuwige Zelf, dat er altijd is, met en zonder lichaam, beginnen te voelen. We ervaren onszelf niet langer zonder de Bron en Bovenwereld of Moeder Natuur.

De volgende ontwikkelingsfase is die van Manifestatie en Co-creatie

Als Oneindig Bewustzijn en Liefde, onze hogere dimensies nog meer indalen en toegepast worden in ons leven, zeggen we ja tegen ons grote Lichtwezen. Ons EngelMenszijn bestaat tegelijk in de grote en kleine Tijd. In het universele en kosmische, in Lemurië, Egypte, Atlantis, in het huidige leven en in de vele levens én zielengroepen. We nemen de Engelenstaat en ons galactisch Meesterschap“ ïn bezit” en ervaren ons LichtKracht en Grote Taak daarmee. We hebben nu grote scheppingskrachten en inzet voor Moeder Aarde, de natuur en de samenleving. We voelen onszelf als het eeuwige Lichtwezen, net als de engelen, en laten nog meer oude zekerheden los en ook alles waarvan we dachten dat we dat waren zoals een identificatie met Lichtwerker zijn. We laten alle ideeën los over wat we willen hebben, wie we (moeten) zijn en wat we moeten bereiken. Alle bevestigingen op het gebied van de liefde, geld, seks, positie, familie en vrienden zijn niet langer belangrijk ook al mogen ze er zeker zijn. We volgen onze stuwing en roeping tot manifesteren en co-creëren voor het welzijn van iedereen en de natuur.


Dan ontvangen we de Meesterschapssleutel van Gemeenschap in de Gouden Tijdsgeest! We voelen, doen en denken in gemeenschapszin!

Verschillende Gemeenschapsvormen en het Elohim Centre

In de nieuwe maatschappij ontstaan allerlei verschillende soorten gemeenschappen. Veelal op vijf dimensionaal niveau. Velen zullen samenwerken. Het vijf dimensionale niveau van de ziel en het hart zal het meeste voorkomen in gemeenschappen. Terugval, misverstanden en afgescheidenheid kunnen op dat bewustzijnsniveau echter nog wel ontstaan, net als projecties en innerlijk kind reacties.

De hoger dimensionale en verlichte organisaties en gemeenschappen zullen worden geleid door Ontwaakte (gevoelige en bewuste) Pillars of Light, de Ouden, die vanuit hun Goddelijke essentie en volledig potentieel zullen samenwerken en samenzijn vanuit Eenheidsbewustzijn.

Taak van organisaties en gemeenschappen die zich zullen vormen vanuit het zes- en hoger dimensionaal bewustzijn

 

Door hun hoger trillende, gezuiverde geest en innerlijk kind, door non-dualiteit en de hart- en Lichtstraling van hun engelen-mens-zijn zullen zij als vanzelf ook bijdragen aan het optillen van het collectief wereldbewustzijn en daarmee aan de planetaire evolutie. Ze zijn een kleine groep bewuste en gevoelige Pillars of Light, mensen met grote Krachten en kosmische verantwoordelijkheden. Velen zullen zich tot hun aangetrokken voelen hetgeen ook veel aan ze vraagt. Zij verzamelen zich in de educatie, ontmoetings-, leef- en werkgemeenschappen, ook die van het Elohim Centre dat ligt op het wereldpowerpoint van de Elohim Krachtplaats.

Door middel van de Elohim  opleidingen en de Helende Elohim bezoekerstuinen doet de Elohim organisatie (en Joke) haar Missie voor de wereldziel. Het helpt anderen openen in alle hogere dimensies van henzelf en verheft de trillingen op aarde. Medewerkers, gasten en bewoners die het eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke Hart voor alle Rijken en de Natuur belichamen of beoefenen kennen ook nog wel eens terugval maar spiegelen elkaar overwegend in hun Ware Essentie en Taak als ze er samenkomen! De Elohim Krachtplaats die bedoeld is voor planetaire en individuele verlichting en de vereniging van alle Rijken werkt tevens als een acupunctuurnaald voor de wereldziel en het diamanten aardenetwerk van de op handen zijnde Gouden Tijd.

De nieuwe Diamanten Aarde en Mensheid

Verschillende (toekomstig) Pillars of Light zullen hun grote en kristallijnen Zelf (144) mede ontwikkelen d.m.v. Elohim workshops en opleidingen. Uitzwermend over Nederland, België en Europa vormen deze gerealiseerde Ontwaakte Pillars of Light, die in eenheid met Moeder Aarde leven, een wereldwijd netwerk dat de nieuwe Diamanten Aarde en Mensheid activeert in stand zal houden.

Tip:

E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"


Tips

Kies voor de CRKBO erkende Elohim jaaropleiding

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven en je verder te ontwikkelen.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, zet je alle dimensies van de Krachtplaats in je omgeving!  Je tilt je huis (praktijk) op voorbij de ik-ruis naar Eenheid en helpt het bewustzijn en hart van je omgeving en jezelf te verruimen naar de multidimensionale Ontwaakte staat en het potentieel van alle hogere zieledelen. Je kunt de bio tincturen van de Krachttuinen ook intuïtief innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin