Hoog ontwikkelde sterrenvolkeren kolonialiseerden de Aarde

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Lemurische engel, nieuwe aarde.jpgHoog ontwikkelde sterrenvolkeren kolonialiseerden de Aarde

Ze creëerden de spirituele Atlantische beschaving die werkte met de Wet van Eén. Ze beschikten over grote kennis over (dé)materialisatie, DNA, genen, tijdslijnen, gravitatie, magnetische en elektrische velden, de kristallijnen heilige geometrie, astronomie, alchemie en metafysica. De Centraal-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse en Egyptische kolonies kwamen voort uit hen en velen van ons, zeker de Pillars of Light.

Tijdslijnen/levens vallen samen en de tijd houdt daardoor even een moment op.
Andere delen van onze (over)ziel en zielengroepen hebben langs parallelle tijdslijnen andere kwaliteiten opgedaan. In deze bijzondere aardse tijd voegen ze zich weer samen in ons. Daardoor krijgen we een vollediger potentieel en een hoger "opdracht". Vaak zetten we vooraf of daarna stappen en maken we andere levenskeuzes. Ook kunnen dergelijke kosmische indalingen in een fractie van een seconde gebeuren waardoor we even niet weten wie we zijn en wat we gingen doen. Tijdslijnen/levens vallen samen en de tijd houdt daardoor even een moment op.

Uiteindelijk zullen de Pillars of Light weer beschikken over het buitenaards, Lemurisch en Atlantis potentieel.  We zullen werken met alle Kennis, Magie en met de bewuste lichtdeeltjes ‘Akash', Mana of 'Adamantine', genoemd. Dit is gekoppeld aan de kristallijnen structuur in ons en op Aarde. Het kristallijnen rijk begint bij de vijfde dimensie en strekt zich uit tot voorbij het vijftiendimensionale, waardoor alles holografisch tot Eén wordt. Ook alle tijdslijnen, levens, dimensies en Rijken. In de workshop Kosmisch Vuur daalt de beschikking over deze Kosmische Stralen, dimensies en mogelijkheden in ons in. Zoals bijvoorbeeld het holografisch conceptievat van de 13de dimensie waar van alles het eerste begin ligt. En als we dat veranderen....

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin