Nieuwetijds relaties, organisatie en woonplekken

hart, relatie, liefde (cc).jpegNieuwetijds organisaties en woonvormen hebben een kern van leidinggevenden nodig die zich naast de praktische gang van zaken ook verantwoordelijk maken voor bewuste communicatie en spirituele coaching naar een veilige, open en integere sfeer waarin onderstromen of bondjes niet langer acceptabel zijn. Een sfeer waarin onbewuste patronen, voortkomend uit pijn vanuit iemands verleden, bewust worden gemaakt. Ze transformeren de oude organisatievoering en teamgeest vanuit het Vissentijdperk naar mannelijke-vrouwelijk balans en non-dualiteit. Intuïtie, invoelend en aanvoelend vermogen, zorgzaamheid, joy en medemenselijkheid vervlechten zich in hun organisatie met regelgeving, afspraken, productiviteit, resultaatgerichtheid en inspanning.


Kwaliteiten bewuste nieuwetijds leidinggevenden
Deze nieuwetijds leiders zijn zelf hoog bewust, intuïtief, authentiek, krachtig, onafhankelijk, autonoom, subtiel en sterk invoelend. Ze functioneren niet alleen vanuit hun autoriteit en hoofd, maar ook vanuit hun buik, kwetsbaarheid, levensdoel en volledig potentieel. Ze zijn het DNA van de organisatie.
De directe mensen om hen heen krijgen prachtige kansen om ook te rijpen en groeien naar eigen volledig potentieel en meesterschap door de energie die door deze leiders vanzelf wordt neergezet en uitgestraald.

De oorspronkelijke essentie van de mensen om hen heen, dat zich bevindt onder hun gedrag, houding en persoonlijkheid, wordt door hen gezien. De medemens wordt gestimuleerd de eigen essentie op de voorgrond te houden. Essentie, passie en levenstaak krijgen alle kansen in de nieuwetijds organisaties en samenlevingsvormen. Functies worden aangepast ten gunste van ieders innerlijke en praktische groei en ontwikkeling! Organisatiedoelen en persoonlijke doelen worden steeds opnieuw op elkaar afgestemd en openlijk besproken. Alles groeit dynamisch en organisch! Ook de buitenwereld, achterban en natuur worden vanuit eenheid benaderd.
Nieuwetijds non-duale leidinggevenden zijn slagvaardig bij onderstromen, ambitie, conflicten, autoriteitsproblemen, weinig passie en inzet, e.d. Ze weten wat daarmee te doen zodat de sfeer, werk- en verblijfsplek zowel als de mensen waar het om gaat, licht blijven en alles gemakkelijk en met vreugde stroomt. Ze hebben zich laten scholen hoe met ongeheelde thema's om te gaan en beschikken over tools om de oudetijdsgedragingen om te buigen naar die van de nieuwe samenleving-, relatie- en organisatievormen!
.
Hun zelfgerealiseerde vorm en overeenstemmend leiderschap, trekken nieuwe mensen (cliënten, vrienden en achterban) aan die hier ook op resoneren. Mensen met nog teveel ego en duale patronen zullen zich terugtrekken en niet meer binnen kunnen komen. Ze voelen dat onbewust. Geleidelijk aan ontstaat zo ook een prachtige krachtplaats en organisatie met een sterk positief uitstralend effect naar de omgeving. Lichtvoetigheid, snelle veranderingen, gemak, openheid en vertrouwen zullen voor een ieder voelbaar zijn in de prachtige sfeer van de mensen, tuinen, gebouwen en terreinen!

Het Elohim Centre (met Krachtplaats) functioneert als organisatie al jaren op deze nieuwetijds wijze en wil haar kennis delen met andere leidinggevenden. Ze kent een cliëntenkring van zo'n 5000 mensen en heeft een team van 10 mensen met daarnaast verschillende verblijvende en meewerkende zelfrealisatie participanten.

Het Elohim Centre geeft persoonlijke coaching en groepstrainingen voor nieuwetijds leiders

Veel gestelde vragen zijn
Nieuwetijds leiders worstelen met vragen als hoe krijg ik de hele leiding mee? Hoe doe ik het stap voor stap, mogelijk in mijn eentje? Hoe krijg ik toestemming voor veranderingsbeleid? Waar begin ik? Waar krijgen we mee te maken, waar lopen we straks tegen aan, hoe sluiten we aan bij de huidige situatie, hoe krijg ik steun, hoe ga ik/wij om met de angst voor omzet en resultaten vermindering? Of stijgt dat juist? Hoe zit het met regelgeving en hiërarchie, moet dat er niet meer zijn? Hoe doe ik het binnen mijn onderwijsinstelling? wat moet ik zelf nog in huis halen?

Joke ElZiam Nootebos
Meer info op www.elohim-business-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin