Lichtmeesters en draken staan klaar om je bij je Weg en taak te helpen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

engel, mooi,magisch.jpgOpen je voor de Meesters en Draken van het Witte Licht
De onderstaande Meesters werken met de kosmische witte Straal van universele Liefde

Mensen en geascendeerde Meesters met dezelfde resonantie zijn deel van een heel netwerk (team) dat hen bekrachtigd in de Bovenwereld zowel als op aarde. Soms bewust voelbaar en kenbaar, soms niet. Geregeld bezoeken aardse meesters elkaar in hun hoger dimensionale lichamen in de droom en Bovenwereld als ze behoren tot hetzelfde team (en dezelfde (over)zielengroep). Tip; stem je af op dit netwerk van Bewustzijn en Liefde. Je voelt je dan sterker, minder alleen, je innerlijk groei verdiept zich en je Lichtwerk wordt zeer krachtig.

 

Soorten teams

Messiasteam

Als je vanuit je hart en ziel mensen en de aarde wilt helpen neem je automatisch deel aan het Messias-team. Bij botsingen en pijn kan je hart desondanks nog sluiten omdat je ego nog niet verlicht is.


Melchizedek

Als je vanuit je Essentie en Meesterschap mensen en de aarde helpt neem je automatisch deel aan het Melchizedek-team. (Dit vraagt verdere innerlijke ontwikkeling en gaat voorbij je functioneren vanuit je hart en ziel) Je hebt veel gezuiverd. Projectie- e.a. klein zelf-gedrag, verminderen. Lichtwesen tinctuur Melchizedek en Krachtplaatstinctuur Merlin-Merlina kunnen ondersteunen.


Sananda-team

Als je vanuit belichaamde, multidimensionale Liefde-Waarheid mensen en de aarde helpt neem je automatisch deel aan het Sananda-team. Krachtplaatstinctuur Kristallijnen wezen, Lichtwesen tinctuur Christus en de Sananda obsidiaan hanger-set kunnen dit proces ondersteunen.


Sananda-Drakenrijders team

Als je een Ingewijde Meester bent geworden die door de schaduw heen opnieuw geboren is, is je onbewuste gezuiverd. Als multidimensionale (Draken) Krachten uit de Aarde en Kosmos in jouw lichaam eenheid vinden en je zenuwstelsel deze Kracht kan genereren om mens en aarde te helpen, ben je automatisch een berijder van de zwart-witte Jezus/Sananda Draak en deel van de Mighty-Ones (meer uitleg in workshop Kosmisch Vuur2). Het hoger dimensionale Licht werkt dan door je heen ook in de meest duale omstandigheden, je gaat als mens niet meer "dicht" bij tegenstand en bent nooit meer slechts je kleine zelf. Donker en licht "kleven" niet meer.Het Elohim Centre is het wereld-power-point voor de zuivering van het persoonlijke en collectief onbewuste en DNA, hetgeen nodig is voor volledige verlichting.
Persoonlijke sessies, workshops en zelfrealisatie-participatie gaan bij het Elohim Centre van "God tot bot". Van het kleine zelf tot het grote multidimensionale Zelf tot en met verlichting.
Na diepgaande ontwikkeling en zuivering wordt de mens een wandelende Krachtplaats of vortex die tot diep in de aarde en de bovenwereld reikt. Ook in haar/zijn eigen omgeving ontstaan dan dergelijke Lichtvortexen als spiralende zuilen van Licht die woon- en werkplekken "verheffen" en dimensiesluiers opheffen. Op deze wijze is ook de Elohim Krachtplaats ontstaat. Deze functioneert momenteel op begin 7de dimensie in de stof.


Universele Taak Sananda Drakenrijders

Als de kosmische Draak zonder de aarde Draak regeert ontstaan grote (geest, kennis en scheppings) Krachten die ook kunnen overheersen. Dogma's kunnen het gevolg zijn, patriarchaal leiderschap in organisatie en gezin, eigen mening telt alleen, onderdrukking van een heel volk, beperkende religie, onderdrukking van verbondenheid en mededogen, strijd tussen het mannelijk en vrouwelijke. (oude Egyptische cultuur, toestand tot nog toe bij de meerderheid op aarde)


Aardse en kosmische Draken

Als de aardse Draken zonder eenheid met de kosmische Draken regeren, ontstaan ongecontroleerde chaos, natuurrampen, klimaatverschuiving en grote wetenschappers of leiders die (soms met goede bedoelingen) natuur, het weer, de galactische zones of anderen beïnvloeden voor eigen land, organisatie, gezin of gewin. Rellen, plunderen en (seksuele) verslavingen ontstaan (onbewust) onder lagere astrale beïnvloeding. Dit zijn negatieve krachten, die ook aangestuurd worden vanuit de galactische sferen, die ons richten op het aardse zonder wij-verantwoordelijkheid, hogere integriteit, eenheidsdenken en universele Liefde-Bewustzijn. ( toestand tot nog toe op aarde)

 

Sananda Drakenrijders

Deze brengen automatisch in zichzelf en voor de wereld, de Kosmische en Aardse Krachten bijeen en in harmonie. Zij zijn daarmee de zuilen van Licht die de wereld nodig heeft om uit de negatieve spiraal te komen, ook zonder dat ze iets doen. Zij heffen de oude tijd en oude aarderasters op. Niet altijd herkennen zij bewust hun kosmische en planetaire Taak hierin. Als enorm krachtige healer werken zij met de kosmische, multidimensionale en aardse elementale en kundalini Krachten; de Draken. Vaak zonder dat zij het weten. De eenheidskrachten drukken zich uit door ogen, stem, hart en handen en kunnen in elke ontmoeting of (energie)werk, plaatsvinden. Drakenrijders functioneren als universeel kanaal voor Moeder Aarde en de Bovenwereld-Liefde.


Sekinah team

Als Messias-, Melchizedek- en Sananda-teamlid, ben je voortdurend in eenheid met de Bovenwereld, hoger bewustzijn, hogere sensitiviteit en de hogere integriteit.
Als je ik-gevoel oplost in het transpersoonlijke, verlichte " Ik-Ben" overstijg je de mind, de controle, het (spiritueel) om jezelf draaien en de dualiteit. Je Ik-Ben met Melchizedek, Pillar of Light of Sananda Bewustzijn, manifesteert zich niet alleen in je hoger zelf, maar ontwikkelt zich ook in je dagelijks gevoel, gedrag, onbewuste, innerlijk kind en lichaam. Zelfoordeel, zelfverloochening of schuldgevoel worden niet meer gevoed en verdwijnen. (is mind) Ook eigen mensen en wensen gaan niet langer vóór. Net als eigen meningen. Innerlijke Waarheid en de universele Belangen worden gehoorzaamd boven persoonlijke en eigen groepsbelangen. Je leven en belangstelling draaien niet langer om jezelf en eigen team maar om verbonden goedheid en een groter geheel. Je leeft in eenvoud, met een open hart, in overgave en het hier en nu. Je luistert naar de hogere Liefdeswijsheid van Sekinah in je organisme, bent in rust en vrede, sterk geaard en in eenheid. In je dagelijks gedrag is ook altijd de Geestelijke wereld aanwezig. Je wordt een warme, open ruimte voor anderen nu je ervaringen, hoofd en gevoel niet langer gevuld zijn met jezelf. Zo word je deel van het Sekinah-team. Zachte, universele liefde, oorspronkelijke wijsheid, goedheid, openheid, onschuld en je ware natuur stralen uit over anderen, de natuur en de aarde.


Alleen dit universele Zijn en de vrouwelijke verbonden, zelfloze goedheid van de Sekinah in jou, zullen, zo gauw er genoeg Sananda-Sekinah Ontwaakten zijn, zorgen voor een wereldomslag naar vrede en welzijn. Door deze laatste inwijdingsstap naar overgave zul je, samen met anderen die de non-duale Sekinah belichamen, van onschatbare waarde voor de aarde zijn. De puurheid en waarde van Sekinah wordt slechts door enkele aardse meesters herkend. Toch is zij van grotere waarde dan al het intellect, de leidinggevende posities en spirituele (ego)zoekers bij elkaar. Als Sananda en Sekinah samen komen in de Mens vindt ook het universele Heilige Huwelijk plaats tussen het mannelijke en vrouwelijke. Tussen Bewustzijn en Liefde, tussen Zijn en manifesteren.

Ondersteunende (Sekinah e.a.) kristalletjes of tincturen

Sekinah hanger,
Drakenset: Sananda-Sekinah kristallenhanger,
Pillar of Light-Sekinah combihanger,
Pillar of Light-Sekinah geode,
Gouden Tijdactivatie met Sekinah hangersteen

Pillar of Light, nieuwe geboorte, Sekinah Krachtplaats tinctuur


De nieuwe aarde en jouw Taak


Beltane

Dit is diepste oorsprong van het Beltane feest en de workshop waar de mannelijke en vrouwelijke vereniging werd en wordt gevierd voor het welzijn en de vruchtbaarheid van mens, vee en gewas. De bezoekers Krachttuin bij het Elohim Centre en de tinctuur dragen de energie van dit Heilig Huwelijk en de tweelingstraal-verbinding van het Ik-Ben lichaam en brengen dit proces bij je op gang!

 

Verlichting ontstaat door het loslaten van de identificatie met de "ik-kern" en de eigen mind

Eenheid met de wereld en je eeuwige zelf ontstaan als afgescheiden functioneren en ervaren stopt. (gevolg van verlichting) De mind en het hart kunnen als eerste vanuit verlichting, in eenheid, zijn en handelen. Dit betekent niet dat het onware ego, onbewuste en kleine zelf daarbij direct non-duaal en ook verlicht zijn. Het innerlijk kind en onbewuste kunnen vanuit het ego zich nog steeds onmachtig of tekort gedaan voelen en concurrerend, projecterend, ambitieus, strijdvaardig of ondergronds reageren. Of zich vastklampen aan een mening. Ook kan het lagere zelf ego, geld of (seksuele) relaties naar zich toe trekken die niets met universele Liefde-Bewustzijn, kwetsbaarheid, openheid en zelfrealisatiegroei te maken hebben.


De vrouwen gaan nu voor de mannen in het totale verlichtingsproces

We zien bij het Elohim Centre een toename van vrouwen die toe zijn aan totaal Ontwaken. Ze hebben hun innerlijke man leren waarderen en achter zich gezet. Ze zijn mede daardoor (bijna of helemaal) in staat om de shift te maken; het loslaten van de mind-ik-kern, naar Overgave aan de universele Sekinah (buik). Ze worden direct op de voet gevolgd door prachtige, niet (met elkaar of vrouwen) om de macht strijdende, mannen. Als bij deze nieuwetijds man zijn eigen innerlijke vrouw en gevoeligheid, zijn manneneigenschappen steunen, blijkt ook voor hem het ik-houvast aan de mind slechts het laatste struikelblok tot Overgave, co-creëren en dienstbaarheid te zijn.


Wijze vrouwen kunnen niet langer samenwerken met patriarchale, onzekere, concurrerende of ambitieuze mannen

Ze wachten op de non-duale, Ontwaakte nieuwetijds man. Schouder aan schouder met de vrouwen, zullen, binnen zes tot zeven maanden, de eerste Ontwaakte nieuwetijds mannen co-creërend bijdragen aan de nieuwe samenleving. Elkaar, organisaties en de aarde naar vrede en welzijn voerend. (Spiritueel) werken voor eigen ambitie zal de komende jaren doodlopen. Het Elohim Business Centre en de site www.elohim-business-centre.org, zijn opgericht om de nieuwetijds, verlichte organisaties en leiders, te steunen met persoonlijke en organisatie- readings en coachings.

 


Wil je 2 tot 6 dg p.w. meedraaien in het Elohim Centre en zelfrealisatie-coaching ontvangen mail ons dan je achtergrond en vragen; E: info@elohim-centre.org T: 0597 541539
Wat helpt jou specifiek op je Pad? waar sta je nu?

Boek een reading, vraag ons om een workshoptraject-advies , een ondersteunend kristal dat aansluit bij jou of neem deel aan de zelfrealisatieparticipatie in het Elohim Centre.


 

Sananda-Drakenrijders transformeren automatisch zware energie van de aarde, hun woon-werk-familieomgeving door hun eigen licht. Zo worden de aarde, het gebied en de mensen om hun heen, lichter. Wanneer zij hier echter bewust kennis van hebben (Heilige Magiër Elohim opleiding), kunnen ze ook bewust nieuwe Lichtvortexen (aarde-kosmos-lichtspiralen) plaatsen voor de nieuwe tijd, nieuwe leylijnen aanleggen of het watersysteem verlichten (is gevoelsysteem van moeder aarde).


Als de Sananda Drakenrijders ook Sekinah belichamen en op één plek gaan samenwerken, zullen ze de aarde zowel als de galactische dimensies in Eenheid brengen. Ze zullen een enorme Lichtkracht neerzetten die zich horizontaal en verticaal verspreidt. Ook moeder aarde zal zich op die plekken openen, inter-dimensionale sterren- en intercontinentale, kristallijnen leylijnen doen ontstaan zodat Bewustzijn-Liefde, zich overal kan verspreiden. Krachtplaats tinctuur "Pillar of Light-co-creeren-Sekinah" ondersteunt.

 

Dit zal de komende jaren vanuit Nederland en het Elohim Centre gebeuren. Jarenlang heeft de Elohim Krachtplaats zich hierop voorbereid en bijna is het zover. Ook het Elohim Bewustzijn, dat de eenheid brengt tussen de hogere Lichtrijken, de mens, de planten, dieren en stenen Rijken, is de afgelopen jaren geankerd in vele Elohim Centre (be)zoekers en toekomstige meesters waarvan er verschillende zullen co-creëren voor de nieuwe samenleving.

 
Eerst zullen de meesters in aantocht, de ik-kern, de oude zekerheden en de mind oplossen, dan zullen ze Sekinah leren waarderen en zien. Daarna zullen ze Sekinah zelf belichamen en in Overgave en dienstbaarheid samenkomen. Ze zullen vanuit eigen kwaliteiten en levensopdracht co-creëren voor de nieuwe aarde vanuit de Elohim Krachtplaats en vanuit de eigen omgeving. (mensen, onderwijs, organisaties, zorgverlening, enz. helpen zij bij de Overgang)


Nieuwe krachtplaatsen ontstaan

Op de plekken waar Messias-Melchizedek-Sananda-Sekinah teamleden vertoeven, zal de lichtpower krachtplaatsen creëren of vergroten. Wanneer meerdere Sananda-teamleden samenwerken zal dit een enorme invloed hebben op de directe omgeving zowel als in het collectief bewustzijn. Ook zal deze bundeling van Krachten en kristallijnen licht, via de geestelijke aura van de aarde, overal in de wereld versnelling brengen. Dit betekent letterlijk dat er dan snel ook elders meerdere lichtgroepjes, hartmensen samen zullen komen, in bedrijven, in centra's, maar ook dat de schaduw boven komt totdat het licht uiteindelijk het omslagpunt bereikt. Dit zal tevens de tijd zijn voor een oproep aan de grote massa om ook te ascenderen naar Eenheid en Ontwaken.


 

 Boek een reading, vraag ons om een workshoptraject-advies dat aansluit bij jou of neem deel aan de  zelfrealisatrieparticipatie in het Elohim Centre.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin