Sekinah netwerkt over de wereld d.m.v. de pioniers

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De Sekinah-energie en de Elohim teachings en coaching

MA tuin m mensen helende tuinen foto 2.jpgDe Sekinah-energie en Sekinah-teachings, zijn, uniek en voor de nieuwe tijd. Het komt niet alleen geestelijk maar in de nieuwe tijd ook vanuit de aarde door de mensen en Elohim Krachtplaats (5,5 ha) heen. Sekinah energie is voelbaar in de materie voor hen die haar kennen. Het is de zachtaardige, belangeloze Eenehidsliefde die rechtstreeks vanuit de hoogste Bron door de aarde en de Elohim Krachtplaats omhoog komt. Onvoorwaardelijke Liefde, geborgenheid en veiligheid komen daarmee direct in ieders organisme, gedrag en dagelijkse levenssituaties.

Onderste chakras en innerlijk kind ontwikkelen naar Overgave

Niet alleen door Krachtplaats- en helende tuinen bezoek, maar door Sekinah die binnenkomt d.m.v. de  teachings en healings van bepaalde Elohim Master Healers Readers en Hoeders. In elke workshop, satsang of sessie van o.a. Joke of Willeke stroomt de Sekinah energie!

Wat heb je er aan?

Je interacties raken gevuld met eenheidsgevoel, zachte liefde en koestering waardoor de belangstelling voor je mind, je persoontje en wat het meemaakt (ik-kern-ego), naar de achtergrond verdwijnt. Zelfrealisatie en verlichting kunnen op den duur ontstaan, maar ook dienstbaarheid. Heel geleidelijk aan lost het ego op en daalt je ware essentie in.

Je persoonlijkheid wordt transparant en non-duaal

Als je Sekinah voldoende belichaamd blijft dat ook bij tegenstand of het aangeven van je grenzen overeind, omdat je steeds meer universele Liefde, Thuis, innerlijke geborgenheid, mededogen en Kracht wordt. Reactiviteit en ambitie lost op. Je ontwikkelt in dat stadium dan tevens aandacht voor en wilt meewerken aan de nieuwe samenleving en wat er op de wereld gebeurt. Je wordt een non-duale dienstbare pionier en tilt uiteindelijk jezelf, je organisatie of thuisfront op in het grote enheidsveld en wij-gevoel. Als ook je kosmisch zelf ontwaakt dan word je een Pillar of Light.

Lees meer over wat het betekent een Pillar of Light te zijn bij de Beroepsopleiding "Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie"" (voorheen Pillar of Light opleiding).

Hoeder voor Moeder Natuur en de nieuwe samenleving worden?

De Bovenwereld activeert sinds 1989 de Elohim Krachtplaats om de nieuwetijds Sekinah liefdesenergie te verspreiden. De Sekinah-energie, die niet alleen op geestelijk niveau (zoals op meer plaatsen op de wereld) maar ook op celniveau, bij het Elohim Centre aanwezig is, is bedoeld voor planetaire en persoonlijke verlichting, voor een wereld en mensheid in vrede, veiligheid, verbondenheid, goedheid en welzijn die leven vanuit de eenheid van het ware Zelf. Voor vrouwen die hun innerlijk man achter hun Liefdesschoonheid hebben staan en voor mannen die hun innerlijke vrouw achter hun manifesterende en doelgerichte kracht voor de groep (gezin, organisatie, samenleving) hebben staan.
Voor dit netwerkdoel activeert de Elohim Krachtplaats voor iedere bezoeker de lichtcodes van Sekinah. De bewoners, teachers en healers van de Elohim Krachtplaats voelen zich hoeder voor  de algehele liefdeseenheid, harmonie en verbondenheid van Sekinah, Ze zorgen voor Moeder Natuur en de nieuwe samenleving en willen daarmee een voorbeeld zijn voor de nieuwe samenleving met de woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth".


Laat niet over je subtiele zachtaardige Liefdeswezen heenlopen!

Zeker in de grofstoffelijkheid tijdens het werk en de gewone omgang valt het niet mee de transpersoonlijke zachte mededogende en hoedende Sekinah te zijn. We mogen de belichaamde liefde en zachtheid die we aan het worden zijn eerst zelf nog meer in bezit nemen en zien voor wat het werkelijk is; een bijzondere Pure Parel Gods zonder beschermingsharnassen, houdingen, eigenbelangen en verdegingsmechanisme!

Ons mooiste gereedschap voor het hoederschap van de nieuwe aarde

Het voelt niet langer goed om de ultiemste puurheid te laten ondersneeuwen en overrulen door de grofstoffelijke omgeving. We mogen er als liefdeswezens voor gaan staan! Het is ons mooiste gereedschap voor het hoederschap van de nieuwe aarde.

Wat al vele mensen heeft geholpen hun gevoeligheid te erkennen en ervoor op te staan is het Elohim regenboog innerlijk kind kristal.

Sekinah-Wijsheid herkend en geëerd

Bij het Elohim Centre meet men mannen of vrouwen niet af aan intelligentie en positie, maar wordt Sekinah-Wijsheid herkend en geëerd. Immers innerlijke Wijsheid, kosmisch bewustzijn, vrede, zorgzame goedheid is wat de wereld bijeen zal brengen.

Aanvoelende daadkrachtige en wijze Aarde Vaders, Hoeders en Moeders hebben we nodig!

Bij het Elohim Centre wordt al zoveel als mogelijk gewerkt en geleefd in deze Sekinah energie.
Ze verspreidt zich o.a. met de hulp van de meewerkende participanten en bewoners door het in harmonie zijn met Moeder Natuur, de Krachtplaats en kleine woon-werk gemeenschap. Maar ook wordt ze meegenomen door de studenten van de Elohim opleidingen, die deze energie thuis weer verder verspreiden.

Eindopdracht van vele levens

Uiteindelijk zal Sekinah door elke man en vrouw belichaamd worden als eindopdracht van vele levens. Voor de Pillars of Light en nieuwetijds leiders is dit einddoel met Sekinah en het oplossen van het laatste ego-ik, nu aan de orde. Zij zullen herkenning in het zachte eenheidsliefdesveld en hoederschap voelen en ten slotte een oproep. Vroeg of laat, komt de laatste ontwikkelingsfase naar volkomen overgave omhoog en wordt daaraan gehoor gegeven. Sommigen zullen zich dan aangetrokken voelen door de Elohim gemeenschap en kiezen er vaak voor om langere tijd vanuit eigen vaardigheden en de innerlijke eenheid van het mannelijke en vrouwelijke, het hogere en aardse, de organisatie te dienen of bewoner te worden.

 


Ondersteunende Elohim producten 


1) Elohim Zelfrealisatie tinctuur Pillar of Light, Sekinah

2) Elohim Regenboog Innerlijk Kind Kristal

3) Krachtset voor Liefde en Manifestatie die de energie van Sekinah draagt (plaats in je huiskamer, slaapkamer of kantoor)

 


Samenkomst met andere Pillars of Light die Sekinah belichamen  

Tuinchanneling kubus 2016 klein formaat.jpgDoor in de Elohim Centre energie en op de gewijde krachtplaats te zijn ontstaat de Sekinah in jezelf. Deze ontwikkelingsstap ontwikkelt zich na zelfrealisatie en door de samenkomst met anderen die onbaatzuchtig willen co-creëren of dienstbaar zijn. Deze samenkomst bij het Elohim Centre zal de wereld naar eenheid, welzijn en vrede brengen. d.m.v. Elohim opleiding, participatie en het groeiende veld van eenheidsbewustzijn verspreidt de Sekinah scheppingskracht en zorgzaamheid zich steeds sneller over de wereld.

 


Ben je bedoeld voor co-creëerende, dienstbare samenwerking?

Heb je het gevoel dat je bedoeld bent je volledig Zelf te realiseren en belichaamde Liefde, Sekinah te worden?

 

Wat kan je verder helpen?


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin