Sekinah netwerkt over de wereld d.m.v. de pioniers

Geschatte leestijd: 4 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De Sekinah-energie en de Elohim teachings en coaching

MA tuin m mensen helende tuinen foto 2.jpgDe Sekinah-energie en Sekinah-teachings zijn uniek en voor de nieuwe tijd. Het komt niet alleen geestelijk maar in de nieuwe tijd ook vanuit de aarde door de mensen en Elohim Krachtplaats (5,5 ha) heen. Sekinah energie is voelbaar in de materie voor hen die haar kennen. Het is de zachtaardige, belangeloze Eenheidsliefde die rechtstreeks vanuit de hoogste Bron door de aarde en de Elohim Krachtplaats omhoog komt. Onvoorwaardelijke Liefde, geborgenheid en veiligheid komen daarmee direct in ieders cellen, organisme, gedrag en dagelijkse levenssituaties.Ziekte en zwaarte verdwijnen daardoor.

Onderste chakras en innerlijk kind ontwikkelen naar Overgave

Niet alleen door Krachtplaats- en helende tuinen bezoek, maar door Sekinah die binnenkomt d.m.v. de  teachings en healings van bepaalde Elohim Master Healers Readers en Hoeders. In elke workshop, satsang of sessie van o.a. Joke stroomt de Sekinah energie altijd mee!

Wat heb je er aan?

Je interacties raken gevuld met eenheidsgevoel, zachte liefde en koestering waardoor de belangstelling voor je mind, je persoontje en wat het meemaakt (ik-kern-ego) naar de achtergrond verdwijnt. Je gaat open, verruimt en zachtheid en vertrouwen ontstaan net als zelfrealisatie en dienstbare zorgzaamheid. Heel geleidelijk aan lost het ego op, voel je je liefdevoller, lichter en blijer en daalt je ware essentie in door de Sekinah energie.Sekinah is de Heilige Geest of Ain Sofie die vanuit de Aarde komt.

Je persoonlijkheid wordt transparant en non-duaal

Als je Sekinah voldoende belichaamd blijft dat ook bij tegenstand of het aangeven van je grenzen overeind omdat je steeds meer universele Liefde, Thuis, innerlijke geborgenheid, mededogen en Kracht wordt. Je hart blijft open en reactiviteit lost zo weer op. Ambitie en het zoeken in de buitenwereld verdwijnen. Je wilt meewerken aan de nieuwe samenleving en resoneert met wat er op de wereld gebeurt. Je wordt een non-duale dienstbare pionier en tilt uiteindelijk jezelf, je organisatie of thuisfront op in het grote eenheidsveld en wij-gevoel. Als ook je kosmisch zelf ontwaakt dan word je een Pillar of Light en engelen-mens.

Lees meer over wat het betekent een Pillar of Light te zijn bij de Beroepsopleiding "Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie".

Hoeder voor Moeder Natuur en de nieuwe samenleving worden?

De Bovenwereld activeert sinds 1989 de Elohim Krachtplaats om de nieuwetijds Sekinah liefdesenergie te verspreiden. De Sekinah-energie, die niet alleen op geestelijk niveau (zoals op meer plaatsen op de wereld) maar ook op celniveau, bij het Elohim Centre aanwezig is, is bedoeld voor planetaire en persoonlijke verlichting. Voor een wereld en mensheid die in vrede, veiligheid, verbondenheid, goedheid en welzijn leven vanuit het ware Zelf. Voor vrouwen die hun innerlijk man achter hun Liefdesschoonheid hebben staan en voor mannen die hun innerlijke vrouw achter hun manifesterende en doelgerichte kracht voor de groep (gezin, organisatie, samenleving) hebben staan.
Voor dit netwerkdoel activeert de Elohim Krachtplaats voor iedere bezoeker de lichtcodes van Sekinah. De bewoners, teachers en healers van de Elohim Krachtplaats voelen zich hoeder voor de algehele liefdeseenheid, harmonie en verbondenheid van Sekinah, Ze zorgen voor Moeder Natuur en de nieuwe samenleving en willen daarmee een voorbeeld zijn voor de nieuwe samenleving mede d.m.v. de woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth". Vele studenten, vrijwilligers en bezoekers ondersteunen daarbij vanuit het hart.


Laat niet over je subtiele zachtaardige Liefdeswezen heenlopen!

Zeker in de grofstoffelijkheid tijdens het werk en de gewone omgang valt het niet mee de transpersoonlijke zachte mededogende en hoedende Sekinah te zijn. We mogen de belichaamde liefde en zachtheid die we aan het worden zijn eerst zelf nog meer in bezit nemen en zien voor wat het werkelijk is; een bijzondere Pure Parel Gods zonder beschermingsharnassen, houdingen, eigenbelangen en verdegingsmechanismem! Het vrouwelijk aspect van de Christuskracht. Toch zijn we ook mens met emoties en reactiveit, maar met Sekinah in ons lichaam worden het geen blijvende verhalen in ons hoofd die leiden tot (ondergrondse) strijd. 

Ons mooiste gereedschap voor het hoederschap van de nieuwe aarde

Het voelt niet langer goed om onze ultiemste puurheid te laten ondersneeuwen en overrulen door een grofstoffelijke omgeving of door mensen die ons niet begrijpen of mogen. We mogen voor de pure zachte Sekinah liefde in ons gaan opstaan! We Zijn dat liefdeswezen. Vergeet dat nooit! Het hangt niet af van een ander of onze situatie. Het is ons mooiste gereedschap voor het hoederschap van de nieuwe aarde. Wat al vele mensen heeft geholpen hun gevoeligheid te erkennen en ervoor op te staan is het Elohim regenboog innerlijk kind kristal.

Sekinah-Wijsheid herkend en geëerd

Bij het Elohim Centre meet men mannen of vrouwen niet af aan intelligentie en positie, maar wordt Sekinah-Wijsheid herkend en geëerd. Immers innerlijke Wijsheid, kosmisch bewustzijn, vrede, zorgzame goedheid is wat de wereld bijeen zal brengen.

Aanvoelende daadkrachtige en wijze Aarde Vaders, Hoeders en Moeders hebben we nodig!

Bij het Elohim Centre verspreidt Sekinah zich o.a. met de hulp van de meewerkende participanten en bewoners door het in harmonie zijn met Moeder Natuur, de Krachtplaats en kleine woon-werk gemeenschap. Maar ook wordt ze meegenomen door de studenten van de Elohim opleidingen, die deze energie thuis weer verder verspreiden.

Eindopdracht van vele levens

Uiteindelijk zal Sekinah door elke man en vrouw belichaamd worden als eindopdracht van vele levens. Voor de Pillars of Light en nieuwetijds leiders is dit einddoel met Sekinah en het oplossen van het laatste ego-ik, nu aan de orde. Zij zullen herkenning in het zachte eenheidsliefdesveld en hoederschap voelen en ten slotte een oproep. Vroeg of laat, komt de laatste ontwikkelingsfase naar volkomen overgave omhoog en wordt daaraan gehoor gegeven. Sommigen zullen zich dan aangetrokken voelen door de Elohim gemeenschap en kiezen er vaak voor om langere tijd vanuit eigen vaardigheden en de innerlijke eenheid van het mannelijke en vrouwelijke, het hogere en aardse, de organisatie te dienen en medebewoner te worden.


Ondersteunende Elohim producten 


Samenkomst met andere Pillars of Light die Sekinah belichamen  

Door in de Elohim Centre energie en op de gewijde Krachtplaats te zijn ontstaat de Sekinah in jezelf. Deze ontwikkelingsstap ontwikkelt zich na zelfrealisatie en door de samenkomst met anderen die onbaatzuchtig willen co-creëren of dienstbaar zijn. Deze samenkomst bij het Elohim Centre zal de wereld naar eenheid, welzijn en vrede brengen. d.m.v. Elohim opleiding, participatie en het groeiende veld van eenheidsbewustzijn verspreidt de Sekinah scheppingskracht en zorgzaamheid zich steeds sneller over de wereld.


Ben je bedoeld voor co-creëerende, Tuinchanneling kubus 2016 klein formaat.jpgdienstbare samenwerking?

Heb je het gevoel dat je bedoeld bent je volledig Zelf te realiseren en belichaamde Liefde, Sekinah te worden?

Wat kan je verder helpen?


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin