Heilig Huwelijk, tweelingstraalverbinding [1]

Heilig Huwelijk, tweelingstraal verbinding

Het dagbewustzijn van een vrouw functioneert misschien gemakkelijk in de omgang met mannen (en vrouwen), maar haar werkelijke kwetsbare zielewezen vertrouwt pas echt haar omgeving, zal pas echt opstaan en diepere, kwetsbare en open verbindingen met de omgeving aangaan, als ze volkomen achter al deze diepgaande vrouwenkwaliteiten van haar eigen ziel kan staan. Relaties zullen veranderen zo gauw de vrouw merkt dat mensen met haar omgaan alleen voor deze kwaliteiten maar niet voor haar hele zelf of andersom. Haar innerlijke man zal haar op alle manieren meer steunen. Ze wordt daardoor minder afhankelijk van contacten en relaties of het terugtrekken op haar eigen gevoelseilandje zogauw ze zich bewust is van haar diepere gevoelsantennes en de pracht ervan. Ze ontwikkelt innerlijk respect en trouw voor haar passie, vuur en intens gevoelsleven. Ze komt ermee voor de dag als kracht waarbij ook haar kwetsbaarheid er kan zijn, ze draait nergens meer omheen als de onbewuste angst van haar celherinneringen en de reacties van anderen loslaten. Pas als zij zover is zal ook haar omgeving deze ultieme schoonheid en kwetsbaarheid eren en steunen. Zo gauw de vrouw dat belichaamd temidden van anderen zal ze tot echte overgave in staat zijn. Aan hem, aan andere vrouwen, aan een leven in dienstbaarheid. Dit is het Heilig Huwelijk, de tweelingstraalverbinding in haar zelf en mogelijk ook daarbuiten.
Deze innerlijke mannelijke en vrouwelijke vereniging zowel als de kwetsbaarheid van haar innerlijke elfentuin, luiden de nieuwe Gouden tijd met verbonden maar vrije relatievormen in!

 

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin