Meesterschap over multidimensionaliteit en materie

Pillar.jpgWat is je multidimensionale zelf
Je multidimensionale zelf omvat je ziel, het hogere zelf en diverse zielelichamen. Samen beschikken ze over meer bewustzijn, kwaliteiten, karma, intuïtie, heldervoelendheid, genezende capaciteiten, manifestatiekracht, helderweten, zielengroep- en kosmische aansluitingen, dan alleen je persoonlijkheid.

Meestal zijn (nieuwetijds) mensen die reeds zijn geboren met meer dan gemiddeld licht(lichamen) en heldere kwaliteiten; sluimerende Pillars of Light en Magiër. Zij hebben vaak als doel te zorgen voor de noodzakelijke veranderingen in de samenleving.


Multidimensionaal worden maakt je vollediger, heler en hoort bij de nieuwe Mensheid
Om je fijngevoeligheid, ziel en bewustzijn op steeds subtielere lagen verder te openen, om multidimensionaal en een vollediger Zelf te worden en te leven, is een ontwikkelingsweg nodig. Dit is je galactisch niveau of Oorsprong.  Teaching, zielegroephealing en begeleiding zijn daarbij nuttig, ook om met je subtielere meesterschapskwaliteiten wakker om te leren gaan, en ermee vanuit Kracht/Hart in de maatschappij te functioneren.

Als je als nieuwetijds mens geboren bent met reeds meer heldere multidimensionale kwaliteiten en veel licht, dan kan het zijn dat juist je persoonlijkheidsstructuur (zelfvertrouwen, eigenliefde, sociale vaardigheden, samen werken, er mogen zijn)  niet sterk genoeg is om als basis te dienen en is het noodzakelijk hieraan eerst te werken, i.p.v. alleen aan het "hogere". Het gaat dan wel om en, en.


Versnelling van je ontwikkeling, heldervoelende coaching mogelijk
Het vraagt echter een ontwikkelingsweg die tijd, zuivering en healing kost om niet meer verdeeld te raken tussen wie je bent in je hoger Licht en als kwetsbare, mentale en onzekere persoonlijkheid. Tijdens een healing-coachings traject of het meewerken als participant / stagiaire in het Elohim Centre, worden je onbewuste mechanisme in Liefde aangereikt en bewust gemaakt. je transformeert er zelf gemakkelijker je gevoel, innerlijk kind en gewoontes naar je multidimensionale en Goddelijke vorm. Elohim Participatie, verblijf of stage versnelt je groei en schoonheid enorm. Door minimaal 3 dg p.w. mee te werken in de verlichte Elohim omgeving met gelijkgestemden ontdek je wie en hoe je oorspronkelijke essentie is en functioneert. Je essentie zal dan verder indalen, in je persoonlijkheid, daden, buikgebied, fysieke en stappen. Ook schaduwpatronen lossen op. Aanwezig zijn met het team en op de Krachtplaats is jezelf healen in de grootste zin!Gaven en val
kuil
helende handenHebben je intuïtieve antennes alles in de gaten, voelen ze alles aan van mensen en sferen? Heb je contact met engelen en andere sferen? Heb je steeds overzicht over de situatie met anderen, ben je zeer gevoelig en bewust of beschik je over bijzondere vakkennis? Ken je de Bovenwereld, heb je scheppende en helende Krachten, idealen of channel je?

 

Deze kwaliteiten zijn meestal nog ego-gebonden als ze je persoonlijkheid en ego bevestigen, je veiliger en zekerder moeten maken. Als je je er mee identificeert en ze op jezelf plakt. Het is heel verleidelijk iemand er door te worden die van betekenis is voor anderen en de maatschappij. Het kan je comfortzone zijn. Het geeft je macht-kracht en sleutels in handen over situaties en anderen zodat je je minder onzeker en kwetsbaar voelt. Je ego-ik houdt zich misschien vast aan een toekomst als leider, leraar, schrijver of therapeut of een Taak voor de nieuwe samenleving. Je wordt belangrijk in eigen en andermans ogen. Je hogere chakras of mind kunnen steeds krachtiger worden, zonder dat egoloosheid, belangeloosheid, verbondenheid en/of het omgaan met je gevoeligheid in alle (kristallijnen)  kwetsbaarheid,zich ontwikkelen. Een werkelijke bijdrage aan de nieuwe samenleving vanuit Overgave en Bevrijding (je verlichte staat en essentie) kan dan niet ontstaan.

Hechten aan je kennis of spiritueel werk
Je kunt je emotionele lichaam, het ontvangen van warmte of in je kwetsbaarheid durven leven, onderdrukken door steeds meer mindkennis te verzamelen of spiritueel werk te doen en daar aan te hechten. Maar ook door verleden levens, zielerelaties uit te willen pluizen of kosmische, galactische, geestelijke kennis op te willen halen in onderlinge contacten, workshops en boeken welke je eigenwaarde, (spirituele)ik, je rol, mind of aanzien moeten bevestigen. Ook aan kennis en verhalen over zielengroepen en tweelingzielen-relaties kan je subtielere ego hechten.

 


 

Maak de schoonheid van je multidimensionale kwaliteiten vrij van je ego-ik en persoon
Wordt "kanaal" voor de Bron. Een "kanaal" van Liefde, Kennis, hogere Intuïtie en (meesterschaps)Kracht voor de samenleving.


 

Mensen die zich altijd onveilig en anders hebben gevoeld temidden van anderen
Juist voor (nieuwetijds) mensen die zich altijd onveilig en anders hebben gevoeld tussen anderen, is het van belang te groeien naar meesterschap over de persoonlijkheid. Meesterschap in de wereld van materie en een gezuiverde persoonlijkheid openen onderlinge verbondenheid, zorgzaamheid, daadkracht, non-duale zakelijkheid en een gevoelsmatig veilig en open zijn. Veiligheid door tools te ontwikkelen om op verlichte, open wijze, om te gaan met het aardse zowel als hogere of multidimensionale. Emotionele en materiële onveiligheid  worden dan niet langer geprojecteerd op anderen  en situaties. Leer, vanuit het hart, om te gaan met (grofstoffelijke en duale) relaties, emoties, macht, lust, geld, onderstromen, autoriteiten, regelgeving, opdrachten van anderen of ambitie. Wordt je eigen innerlijke autonomie en autoriteit die vanuit eenheid handelt.

Oplossing
Elohim begeleiding naar verlichting
  en (beroeps) workshops kunnen je helpen om midden in het dagelijks leven je te kunnen handhaven vanuit je eigen verlichte staat zonder dat je hart en aura dicht hoeven te gaan door de omgeving. Het kan je helpen je levensdoel als multidimensionaal mens in Overgave, te vinden.


 

 Het organisch één worden met het licht van je essentie en egoloosheid, zal je de ultieme bescherming brengen om je stralenheid overal te zijn. Vaak betekent dit dat je Pillar of Light taak en co-creatie kunnen beginnen  


 

Ware zelf vs egoMeesterschap over dimensionaliteit en materie
In meesterschap krijg je bewustzijn over het multidimensionale, spirituele ego en word je een Kosmisch Mens. Je doorziet en overstijgt de hechting aan geld, wonen, anderen, positie, aandacht, dimensionale spirituele kennis en zuivert je angsten en blokkades die je oerveiligheid, daadkracht, gezondheid en stralendheid verhinderen. Tijdens Elohim teaching, stages of participatie leer je ook meesterschap over je wil en verantwoordelijkheid verkrijgen.

 


 

Ondersteuning die zich heeft bewezen:

  1. Elohim Krachtplaats tincturen, vooral die van het "Merlin-Merlina", de keelchakra, de Gouden Moeder Aarde Godin en "Sekhmet-Hathor-Isis-Horus" hebben al veel mensen geweldig geholpen bij het bekrachtigen en zuiveren van het multidimensionale "kanaal" zijn.

  2. Ook persoonlijke sessies en teachings van ervaren multidimensionale master healer-readers, kunnen bij thema's, zuivering en het worden van wie je werkelijk bent, uitstekende hulp bieden, net als het volgen van workshops en opleidingen. Zie ook de opleiding "Weg naar multidimensionale verlichting"

  3. Bezoeken aan de helende zelfrealisatie tuinen. brengen diepgaande healing en bewustzijnsveranderingen, net als het verblijf  op de Elohim krachtplaats en op maat-producten uit de kristalwinkel. De energie van Sekinah en verlichting op de Krachtplaats zijn er zo sterk dat je wordt "Wie je werkelijk Bent" en "optilt".

  4. Het heel worden van het mannelijke en vrouwelijke aspect in jezelf zijn nodig


 

Een basisfundering in het buikgevoel, de persoonlijkheid en in de wereld van materie is nodig als anker voor onzelfzuchtig gebruik van de multidimensionale, therapeutische of leidinggevende kwaliteiten.

 


 

Meer leesteksten, herken waar je staat in je ontwikkeling 

 


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties