Overgave, van hoofd naar hart, buik en basis; de Weg

Inspiratie, licht.jpgOm te worden wie je werkelijk bent en de aarde een beetje beter te maken ontwikkel je onvoorwaardelijke Liefde. Deze Liefde gaat voorbij aan wat verstandig is of de voorkeur heeft van het eigen menselijke hart.

Langzaam zal je hoofd zakken in je universele hart, zich overgeven en de taal verstaan van wat onvoorwaardelijke goedheid en liefde is.  Daarna zullen eigenbelang, (spiritueel) ego, zelfbescherming, ambitie, weggeefliefde waaruit je bevestiging haalt of de onzekerheid van je kleine zelf, niet langer je brandpuntverschuiving in de weg staan.

Wanneer en hoe word je universele Liefde?

Na je ontwikkelingsweg van meesterschap over je persoonlijkheid, meesterschap over je wil en verantwoordelijkheid, en meesterschap over je multidimensionaliteit kunnen je onvoorwaardelijk hart en geest zakken in je buik, je hele organisme en in de zorgzame verbondenheid met je omgeving. Daarmee ontstaat universele Liefde, harmonie, eenheid en vrede in je hele gedrag en uitstraling. Je wordt 9-dimensionaal, egoloos en een Engelenmens. Dit is wat het Hof van Eden werkelijk betekent. Vanuit non-duale belichaamde Liefde verandert vanzelf  je omgeving mee. Als je tevens beschikt over je multidimensionale scheppingskrachten dan zul je ze vanuit onvoorwaardelijke Liefde ook actief veranderingen brengen. Het Elohim Team kent de stappen en kan je coachen op deze weg.

Als je ego en persoonlijkheid terugslaan of terugtrekken
meditatie

Steeds vaker leer je hoe je kunt staan voor je eigen gevoel, bezittingen of grenzen, als je omgeving kritiek heeft, je pijn doet, dominerend, concurrerend, manipulerend reageert, je niet respecteert, aanvoelt of begrijpt. Je leert op te staan zonder daarbij je universele Hart (en geest) te sluiten en duaal te worden. Je universele Hart kan open en oordeelloos de werkelijke essentie en schoonheid achter het gedrag van de ander(en) en jezelf, altijd voelen en zien. Je universele Hart kan Liefde blijven, ook al stel je grenzen. Als je ego en persoonlijkheid terugslaan of terugtrekken wanneer je te kort gedaan wordt of gefrustreerd bent, en je op zo'n moment je universele Hart voor de ander(en) niet meer kent, dan is het permanent aanwezig zijn in het universele (Christus) Hart nog niet voltooid.

Participeren op het Elohim Centre is een hele mooie mogelijkheid om dit alles te oefenen. Je werkt mee en ontvangt coaching van het team. Het verblijven en meewerken op de Krachtplaats is de snelweg om dit alles in huis te halen.

Klik hier om meer te lezen over participeren op het Elohim Centre

 


meditatie,bron.jpgDe essentie en de Bron in je verenigen zich met de mens

Bij de volgende fase zak je, vanuit je buik met onvoorwaardelijke Liefde, naar al je stappen, keuzes, daden, basischakra en gedrag. Je zult vanuit Overgave aan het universum, dienstbaar en onbaatzuchtig leven, Sekinah belichamen en mogelijk een co-creërende Pillar of Light, een onbaatzuchtig Magier of een Goudentijds leider kunnen zijn. Wie je bent in alle eenvoud, thuis en op je werk, zal een grote warme en positieve uitstraling op je omgeving hebben en daar bewustzijns-hart-veranderingen brengen. Je daden, gevoelens en gedachten zullen anderen dienen en je omgeving optillen. Ook zal je fysieke lichaam veel meer levensenergie bevatten. Je wordt een zuil van licht, een Pillar of Light, een belichaamde Sekinah of GodMens door je Weg te gaan!

Indien je je ook multidimensionaal gezuiverd en ontwikkeld hebt zul je nu klaar zijn met het rad van wedergeboorte en karma. Ook zul je het mannelijk en vrouwelijke in je verenigen.

Dit alles haal je op tijdens de multidimensionale, spirituele Elohim opleidingen. Klik hier voor meer informatie daarover.

 


Ondersteunende producten e.a. mogelijkheden 

Heb je het gevoel dat je bedoeld bent deze hele Weg te realiseren en belichaamde Liefde, Sekinah te worden? Wil je leven vanuit je volledig potentieel en bevrijd zijn?

Bel ons voor een gratis workshop of product advies op readingsniveau, om te kijken wat jou het beste kan ondersteunen

 De Sekinah-energie en de teachings

De Sekinah-energie-overdracht is, voor zover wij kunnen nagaan, nog nergens anders op de planeet. Het is de transpersoonlijke Goddelijke vrouwelijkheid die rechtstreeks vanuit de hoogste Pillar of Light, geboorte Gouden Tijd, Sekinah.jpgBron door de aarde en Elohim Krachtplaats omhoog komt in je organisme en dagelijkse situaties en overdraagbaar is door bepaalde Elohim teamleden. Je systemen nemen daardoor ongemerkt steeds meer zachte liefde, veiligheid en koestering op waardoor je ego en kleine zelf transparant en non-duaal worden, ook bij tegenstand, en je Liefde ten diepste kunt gaan belichamen. De Sekinah-energie die niet alleen op geestelijk niveau (zoals op meer plaatsen op de wereld) maar juist ook op stoffelijk niveau, bij het Elohim Centre aanwezig is, is bedoeld voor planetaire verlichting, voor een wereld en mensheid in vrede, verbondenheid en welzijn. Voor dit doel activeert de Bovenwereld sinds 1989 de Elohim Krachtplaats, Joke, het Elohimteam en (be)zoekers. Met voldoende mensen die Liefde-Sekinah, belichamen zal het collectief bewustzijn omslaan naar wereldwijde vrede en zorgzaamheid. De bijdrage hieraan is Joke haar kosmische Taak.

 

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

 

 

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin