Sekinah op de Elohim Krachtplaats

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

rode roos, liefde.jpgSekinah 

Door de Sekinah-liefdes energie van de Elohim krachtplaats en bezoekerstuinen is het gemakkelijker onvoorwaardelijk en angstloos te Zijn in onze oorspronkelijke Essentie, verbondenheid en Levensopdracht. We kunnen makkelijker en sneller worden "Wie we werkelijk Zijn", verruimen onszelf en laten gemakkelijker onze onveiligheid en ik-ego-identificaties los. Ons zielelicht en hogere integriteit komen in onze persoonlijkheid die naar Overgave groeit. We voelen ons minder een afgescheiden "ik" en worden opener en transpersoonlijker op de Krachtplaats door de Sekinah-energie. Zelfrealisatie ontvouwt zich en brengt met zich mee dat we niet met een been in de oude bekende zekerheden blijven staan maar kiezen voor een leven vanuit ons ware zelf.


Gevorderden op het pad
Door de enorme veiligheid brengende Sekinah Liefdeskrachten in elk van onze cellen, kunnen gevorderden op het zelfrealisatiepad daarom makkelijker open gaan en in Overgave leren leven. Voor hen is het nu mogelijk om zelfrealisatie in 2 jr. tijd te bereiken. Zeker door deelname aan "meewerkend, participeren".  Na realisatie ben je ook in een duale omgeving in eenheid en in je ware Natuur en raken goedheid (Sekinah) en bestemming nooit meer op de achtergrond. 


Onze multidimensionale eigenschappen


Op de Elohim Krachtplaats en in de Helende bezoekers-Tuinen ervaren we, als we voldoende subtiel hebben leren voelen, al een stukje nieuwe zesdimensionale Aarde. De sluiers tussen de grofstoffelijke, aardse realiteit en de hogere dimensies, ons volledige potentieel en de ongeziene wereld, zijn dunner op de Krachtplaats. We zijn in ons multidimensionale zelf meer open, dieper geaard en hoger bewust. Heldere intuïtie, helderweten, helende kwaliteiten, geneeskracht, heldervoelendheid en samenwerking met de engelen- en natuurrijken worden automatisch geactiveerd en versterkt op de Elohim Krachtplaats en in de Zelfrealisatie Tuinen. Op deze zes-zeven-dimensionale Krachtplaats zijn ook de natuur(spirits), de geest van Moeder Aarde en engelen meer open en nabij.


Velen zijn geroepen en velen zullen naar het Elohim Centre stromen om deel te nemen aan het Kristallijnen Gouden Tijd ontwakings- en dienstbaarheidproces


Het Elohim Centre is uniek als zelfrealisatieschool en worldpowerpoint omdat de kosmische elektriserende (Bewustzijn, Geestelijk) Krachten er samen vallen met de Goddelijk, vrouwelijke, magnetische Liefdes Krachten.
Deze vrouwelijke Sekinah-Shakti Liefde komt omhoog uit de Aarde bij de Elohim Krachtplaats. Ze stroomt dus van beneden naar boven, wat heel uniek is. De zachte liefdessfeer is er haast tastbaar aanwezig en stroomt direct binnen in ieders cellen en buikgebied. Sekinah geeft een gevoel van geborgenheid, geliefd en oké zijn waardoor er veiligheid ontstaat voor ons meeste kwetsbare gevoelsgebied. Haar tegenpool is de electriserende, inspirerende, Goddelijke Stroom die van boven naar beneden door ons heen opent. Deze universele Sekinah-Shakti, magnetische liefdes Kracht en de hoger dimensionale elektriserende Geest-Kennis-Inspiratie-Kracht onderhouden de sacrale verbinding van de Bron in de aardse werkelijkheid van gevoelens, gedrag en emoties.

Openheid, puurheid en kwetsbaarheid laten zien
"Ik" en "mij(n)", maken plaats voor verbondenheid en wij-denken en doen. Deze sacrale éénheids-energie is duidelijk voelbaar bij de Elohim Krachtplaats. Ze maakt Overgave en innerlijke veiligheid gemakkelijker. Het team en de verblijvende bezoekers helen door deze ultieme liefdesenergie; cellen, karma, DNA en innerlijk kind waardoor oude patronen versneld transformeren. Ons hoogste Licht en Missie kunnen zich vervolgens voltooien!


Verlichting, overgave, je kosmische Taak
Kun je leven vanuit je kristallijnen zelf, je buikcentrum en het niemand hoeven zijn? Is je universele Hart afgedaald in je buik en in je gezuiverde emotionele, fysieke en seksuele lichaam? Opent jouw buik en teerheid zich voor de omgeving, voor alle mensen en het wij-gevoel op transpersoonlijke wijze? Komt je Taak als vanzelf tot uitdrukking, deze keer vanuit belichaamde liefde i.p.v. het ik-idee, de mind en wil? Hebben je emoties en gedachten zich verheven naar het universele eenheidsniveau en naar belangeloosheid?

Eigen je je geen grote rol meer toe als ïk", hoef je niks te kunnen, niemand te zijn? 
Ben je Thuis in jezelf en gevuld met Sekinah buik-wij liefde?

Het verder loslaten van de restanten van je beschermingsmechanismes
Van ingehoudenheid en oordelen over jezelf, gaat sneller in de Elohim omgeving die jouw Licht kan waarderen, niet duaal, maar vanuit liefdevolle duidelijkheid, op je emoties reageert. Een omgeving die blijft zien wie je werkelijk bent, maar het ook niet toestaat dat je kleine zelf gaat schoppen of leunen. Na het accepteren van de begeleiding bij het loslaten van je controle word je puur, oorspronkelijk en heel. Je maakt de overstap van ik-mens naar universeel Mens. Heel de bovenwereld en Moeder Aarde wereld kan dan in jouw lichaam wonen en samen met je werken.


Wil je samen bijdragen aan de zich ontvouwende nieuwe, zelfgerealiseerde samenleving?
Zijn de universele Krachten, Sekinah en Moeder Aarde één met jou en één met je bijdrage, passie, vreugde en hart? Leidt het leven zich nu vanzelf door je heen? Dan maak je deel uit van het Melchizedek en Sananda-Isis team. Wil je samen met andere gerealiseerden bijdragen aan de zich opbouwende, volkomen nieuwe, onbaatzuchtige samenleving waarin niet alleen jouw Ware Natuur en essentie, maar ook de natuur en je talenten een plek kijgen?

Wat te doen?
Kijk bij vrijwilligers en vacatures of bij healing/reading en verblijfsmogelijkheden


Contact en route
E: info@elohim-centre.org


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin