Nog samenvoegen -> Multidimensionale Master Healing, Reading, Coaching

spiraal-01-doorzichtig-naam.png

Multidimensionale Master Reading, Healing, Coaching en Satsang

Tijdens een sessie wordt, naast jouw vraag, ook duidelijkheid gegeven over je zelfrealisatie-Weg en geestelijke en fysieke gezondheid. Er wordt afgestemd op jouw hoogste Wezen en bedoeling, je lichaam, kristallijnen zelf en je vragen.  Multidimensionale Elohim reading, healing, coaching, zowel als de, satsang, handoplegging of massage, leidt direct naar je diepste kern. De rode draad door al je levens licht op om je vraag of situatie te kunnen helen tot aan de wortel. Dit kan juist gebeuren omdat de Elohim Master healers deze weg ook zelf zijn gegaan en deze lagen zelf belichamen. Ook voor het Ontwakingsproces en het pad van Verlichting kun je bij het Elohim team terecht.

 


 

 


Ben je ooit aangeraakt en gezien als de schitterende Engel die je bent en zo ontspannen geweest?

In het nagesprek worden de relevante onderliggende thema's benoemd en daarmee naar het waakbewustzijn gebracht. Tevens wordt besproken wat je de komende tijd kunt verwachten, zelf kunt doen, welke middelen je thuis eventueel kunnen ondersteunen en of er mogelijk verdere sessies nodig zijn.

 


Oorzaken van relatiepijn, ziekte, vermoeidheid, pech en herhalingslussen liggen vaak in de ziele-lichtlichamen opgesloten:

  • Deel van de etherische lichtlichamen (aura, ziel) is verdwenen

  • Negatieve energie is in één van de etherische lichamen of het fysieke binnengedrongen

  • Fijnstoffelijke (energetische) lichamen hebben niet voldoende energie of kracht

  • Energiehuishouding is niet op orde door blokkades, geen doorstroming

  • Ziel is geblokkeerd door (verleden levens) blokkades, beloftes, karmische relaties, vervloekingen, onbewuste overtuigingen, onveiligheid, verlatingsangst of astrale beïnvloeding

  • Ziel is teveel verstrikt geraakt in het alledaagse en de materie waardoor er verlies van contact met zijn Lichtdelen en de Bron optreedt.

  • Beperkte verbinding met de eenheid, ware natuur, stenenspirits, plantenspirits, dierenspirits, Deva's, Bovenwereld en Moeder Aarde

  • Aan anderen weggegeven macht/kracht (ook in verleden levens)  

 

Elohim sessies op alle lagen van je lichaam, ziel en geest tegelijk, brengen uniek snelle genezing, innerlijke groei en oplossingen!


Een geluidsopname gratis toegezonden

De ervaring leert dat het bij herhaling luisteren van het gratis toegezonden bestand, je steeds opnieuw healing en richting brengt.

 


Werken als Kanaal voor de Bron

In Elohim opleidingen, workshops, sessies en satsangs ervaar je je volledig potentieel en word je verbonden met je multidimensionale zieledelen en de diepe, warme éénheidsverbinding met de Gouden Moeder Aarde, de Oermoeder en de Bron.
Vele Lichtwezens, Elohims, Engelen, Aartsengelen, Divine Beings, Merlin, Pan e.a. Natuurspirits openen je heelheid, zachtheid, een eenheids-liefdesveld, creatiekracht en je hart met liefde en respect voor jezelf.
Goddelijke Scheppingskrachten activeren je cellen en DNA met de hulp van Hemelse en Aardse Drakenkrachten, de 4 Windrichtingen, de 5 Elementen, de Natuurspirits en de Wezens van Kristallen.

In deze Pure Energie, en tijdens coachingsessies en satsangs word je bevrijd van beklemmende verbindingen, karmische banden en knopen, herhalingslussen, relationele en fysieke problemen, negatieve astrale beïnvloedingen en programmaknoppen, zowel als die van je zielengroep, worden, waar mogelijk, tot aan hun oorsprong getransmuteerd en met het Eenheids-Liefdeslicht van je Ware Zelf opgevuld. Dit brengt een grote Doorbraak, activeert je levensrichting, Ontwakingsproces en de Gouden Reconnectie met je Ware Oorsprong.

 


Doorbraak arrangementen van 2-3 dagen

Klik hier voor meer informatie

 


Klik hier om terug te gaan naar de healingspagina