Spirituele gemeenschappen en organisaties

Co-creërende Krachten en mensen voltooien een nieuwe samenleving

melkwegkleur.jpg

De Elohim Krachtplaats, het team en de spirituele woon-werk-gemeenschap schenken een multidimensionaal Thuisgevoel aan velen. Het Elohim team en de gasten proberen er te leven en werken vanuit het ware zelf, de non dualiteit en vanuit intuïtieve en openhartige communicatie. Dergelijke organisaties van multidimensionale Ontwakende mensen (Pillars of Light) worden net als bij het Elohim Centre, krachtplaatsen of lichtvortexen die vele anderen zullen aantrekken. Tussen hen zal een vreugdevol versterkend netwerk ontstaan.

Ook jij kunt zo'n non-duale stichting, bedrijfje, organisatie of praktijk oprichten

Zogauw je kunt leven vanuit je (multidimensionale) ware natuur zonder ego-ik-verhaal, gaat je organisatie op dat niveau mensen aantrekken! Vanuit je belichaamde (13 dimensionale) ware natuur en volledig potentieel gebeurt alles in de flow en vanuit Vrijheid. Ook de verantwoordelijkheden en plichten. Vriendschappelijk en vreugdevol samenwerken worden vanzelfsprekend. Eigenbelang integreert in groepsbelang. Ieder versterkt elkaar. De restanten van ieders kleine zelf (de persoonlijkheid of het ego-ik) hebben daarin hun plaats maar worden niet langer gevoed ten koste van het algemene belang, waardoor het heerlijk is samen te wonen of werken, en het ware Zelf voelbaar op de voorgrond komt.

De komende jaren zullen er veel woon- en werkgemeenschappen ontstaan vanuit verschillende bewustzijnsniveau (zonder dat de een meer/beter is dan de ander)

De komende jaren zullen er veel spirituele woon- werkgemeenschappen, maar ook bedrijven, ontstaan vanuit het 5-dimensionale hart. Slechts een aantal daarvan zal functioneren vanuit het ware Zelf en ontwaakte hart. Enkelen zullen dat ook op multidimensionale Pillar of Light wijze doen. Deze laatste groep heeft als levensdoel de wereldevolutie te dienen door het "worden", en in elke omgeving toepassen, van alle hoger dimensionale zieledelen, het volledig potentieel en Ontwaakte Ware Zelf. (Ook wel 144 zielelichtlichamen of Pillar of Light genoemd.) De hoger zielsdimensies of sferen waarvanuit wordt geleefd en gewerkt in het aardse en praktische, worden overkoepeld door het 13-voudig bewustzijn van universele Waarheid/Liefde ofwel de universele Christuskracht (Godrealisatie-Goddelijke Vonk). Bij het Elohim Centre vestigen zich deze ontwakende 13 dimensionale Pillars of Light. Zij ontwikkelen tevens het kristallijnen kwetsbare, gevoelige, zuivere Zelf. Zuiverheid en integriteit op elk levensgebied. Ook openheid, heldere en genezende Gaven en betrokken willen zijn bij het welzijn van elkaar, de nieuwe maatschappij en de natuur, zijn dan vanzelfsprekend.


Een beweging van interne en externe vrede

Met genoeg multidimensionale, non-duale, ontwaakte mensen, spirituele woon-werk gemeenschappen & organisaties in Nederland en België, creëren we binnen enkele jaren het honderdste aap effect voor een wereld in Eenheid, Welzijn en Vrede. Een wereld zonder oorlog en armoede kan beginnen!

Terwijl het wereldbewustzijn omslaat van dualiteit naar vijfdimensionale éénheid is het Elohim Centre de broedkamer voor het opzetten en uitbreiden van een kristallijnen, multidimensionale woon-werkgemeenschap waarbij ieder in het eigen onderhoud voorziet en wil samenwerken, samenwonen  of meehelpen aan de harmonie met elkaar en de natuur. Dit zonder dat het afgescheiden of reactieve innerlijk kind of macht-onmacht patronen nog een stoel krijgen.

Zij voelen elkaar, de planten, dieren en moeder Aarde aan

Er is communicatie, openheid en/of wederzijdse betrokkenheid over het geziene en ongeziene. Over het steeds verder realiseren van zuiverheid, egoloosheid, verruimd bewustzijn en het wij-gevoel. In het Elohim opleidingscentrum wordt over dit alles, inclusief het multidimensionaal Ontwaken, spirituele opleidingen en workshops gegeven. Ook kan men er in de energie verblijven als gast of mee werken in de spirituele woon-werk gemeenschap. 

Klik hier voor meer informatie over de opleidingen op het Elohim Centre.

Elohim of andere woongemeenschap helpen opzetten

Na voldoende opleiding en ervaring bij het Elohim Centre (1-3 jr), en een bepaalde meewerk (participatie) periode waarbij soms ook het zelf leidinggeven en de eigen zelfrealisatie zijn ontstaan, kan permanent in de Elohim gemeenschap 'The Diamond New Earth' wonen om de hoek kijken. Zelfs mede-eigenaarschap.
Maar ook kan het de bedoeling zijn zelf een (multidimensionale) woon-werk-gemeenschap elders of een non duale stichting, bedrijfje, organisatie of praktijk op te richten. 

Co-creatie met win-win-win-verbindingen

In het geval van wens, roeping en daadkracht om een eigen en zelfstandige samenleving of samenwerkingsvorm op te zetten vanuit het multidimensionale en egoloze ware Zelf, zal het Elohim Centre graag betrokken blijven en bijdragen tot co-creatie indien er sprake is van wederzijdse win-win-win-verbindingen. De derde win slaat op het grotere doel voor de samenleving.


Elohim vacature en vrijwilliger spirituele woon-werk gemeenschap

Wil je deel uitmaken van het Elohim team en de gemeenschap? Zie dan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk, en kom eens een paar dagen meedraaien.Info@elohim-centre.org


Meer info over
The Diamond New Earth gemeenschap


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin