Annunaki, plantaten en negatieve Krachtvelden

Er bestaat uiteindelijk niets buiten ons zelf

Het is waar dat we beïnvloed worden door verschillende E.T. rassen en dat ze rasters om de Aarde hebben gelegd, geknoeid hebben met DNA en genen, zoals bijvoorbeeld de Annunaki van Nibiru nog met sommige van ons doen. Ook klopt het wat jij voelt en zegt: gedurende onze inwijdingsweg overstijgen we deze beïnvloeding. Soms ontplooien we ook onze 12-dimensionale (pillar of light) DNA-strengen weer met kwaliteiten als ultieme Liefde, groot bewustzijn, heldere Gaven, Goddelijke Magie, geneeskracht en bovenzintuiglijke vermogens zoals we die aan het begin van onze evolutie ooit allemaal hebben gekend. Deze oude-nieuwe Krachten van onze hogere dimensionale Lichtlichamen en onze Goddelijke (Kosmische) oorsprong kunnen nu weer ontwaken zoals ook in de workshop Kosmisch Vuur gebeurd.

We raakten het Goddelijke Elohim Bewustzijn in ons "kwijt" door de aangelegde rasters om de Aarde die ons bewustzijn vernauwden, waardoor ego, ons kleine zelf-gevoel, heerszucht en behoefte konden ontstaan. Toch hoorde deze val in bewustzijn en hart bij het evolutieplan.

Verschillende E.T rassen, vaak van hogere en krachtiger bewustzijnsvormen dan de derde dimensie waarin de mensheid voornamelijk leeft, beïnvloeden ons door macht-onmacht-gedachten, liefdeloze, niet gelijkwaardige, op lust en verslaving gestoelde seksuele gedachten en hebzucht, in ons te leggen. Angsten en begeertes, controle, dominantie en oorlogsvoering tegen de gezondheid van mensen kunnen in ons gelegd worden door de heerszucht van verschillende E.T. rassen. In sommige opzichten zijn zij vaak veel verder ontwikkeld dan wij. Ze kunnen onze gevoelens en gedachten beïnvloeden, ze hebben een veel grotere technische en scheikundige voorsprong, ze leren ons genen en anderen te maninpuleren, maar niet altijd kennen zij de Liefde. Door ons hart en bewustzijn te verruimen, onze hogere multidimensionale lichtlichamen deel uit te laten maken van onze persoonlijkheid, overstijgen we ten slotte de negatieve rasters en beïnvloedingsvelden van hen die de wereld onder hun controle willen houden.
Soms voelen mensen zich slachtoffer van dergelijke beïnvloeding en wordt er in onze healerspraktijk gevraagd implantaten uit hen te verwijderen. Vaak hebben cliënten dat al elders laten doen, maar komt het steeds terug.

Ervaring heeft me geleerd dat we negatieve beïnvloeding en implantaten pas definitief kunnen verwijderen als we inzien dat de hogere en lagere dimensionale werelden niet los van ons en onze eigen galactische evolutie staan. We zijn er door heen gekomen, het zelf geweest. De Annunaki e.a. E.T. zijn deelaspecten van onszelf, van onze eigen evolutie welke we nog niet geheel zijn overstegen. We erkennen de donkere kant in onszelf nog niet altijd, zien niet dat bepaalde omstandigheden en uitdagingen ze naar boven kunnen halen. We denken dat we alleen maar aardig zijn en het goed bedoelen. Dat is natuurlijk vooral onder positieve omstandigheden. Pas als we inzien en ook kunnen voelen dat we licht en donker zijn, een lagere natuur en heerszuchtige kant in ons hebben die uit kan zijn op eigen hebzucht, wil of pleziertjes ten koste van een ander (ras), zowel als dat we liefde zijn, pas dan is onze innerlijke ontwikkeling ver genoeg gevorderd om implantaten en negatieve entiteiten, voorgoed te verwijderen. Naast healing is dus ook een pad van begeleiding aan innerlijke ontwikkeling nodig. Echter lang niet iedereen wenst dat; velen leggen het liever buiten zichzelf en stappen weer naar de volgende healer. Alle dimensies en Rijken, goed en "slecht" zijn deel van ons en als we vanuit deze Waarheid in zelfrealisatie leven, als we niet meer afgescheiden denken en voelen, keert God, de Bron, Goedheid en Al-Eenheid in ons terug. Ons kleine zelf dat last had van dergelijke beinvloeding is dan opgelost in ons grote Zelf waaraan negativiteit niet meer kleeft.

Joke ElZiam Nootebos


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin