Collectieve verandering van mannen en vrouwen

Leestijd: 5 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Lijntekening handen op mond in twee vraagtekens.jpgOp de pioniersplekken op Aarde, zoals de Elohim Krachtplaats, begint zich voorzichtig een verandering af te tekenen in het collectief bewustzijn van man-vrouw-patronen. De volgende fase kondigt zich aan.
Vrouwen (of het vrouwelijke in mannen)  reiken vooral uit naar hun omgeving of "snappen" te veel hoe het voor de ander is. Zij raken vaak hun eigen kern en autoriteit kwijt en geven hun macht/kracht/gezag of hart soms weg. Het bewustzijn over wat ze zelf op dat moment wil of nodig heeft blijkt niet meer in balans met het uitreiken van de aandacht naar de omgeving. Met als gevolg vermoeidheid, innerlijk verzet en verminderd geluksgevoel.

Al langere tijd echter zijn vrouwen aan het leren grenzen of duidelijkheid aan te geven waarbij (en dat is ook nieuw) haar wij-gevoel en kwetsbaarheid open blijven, haar emoties kalm en haar mind oordeelloos. Dit zijn de vrouwen die het innerlijke jongetje in de man aan hemzelf overlaten, die niet afhankelijk worden van zijn hulpvaardigheden, geld, ideeën, zakelijkheid of autoriteit. Deze vrouwen houden er niet van als anderen/een man,  onbewuste patronen hebben zoals "ik doe dit voor jou en als ruil moet jij mij respecteren, verzorgen, aandacht of liefde geven". Ze kunnen eenvoudig geen leider, geen man meer volgen die zijn eigen gevoelens, kwetsbaarheid en gevoel, zijn innerlijke vrouw, niet zelf kent, leeft en steunt. Wijze vrouwen kennen de ongelijkwaardigheid die hierdoor binnensluipt in relaties, ook in tweelingvlam relaties, en staan dat eenvoudig niet meer toe zo gauw hun eigen draak is verslagen.

De oude aarde man ontmoet de nieuwe aarde man

Mannen reageren verschillend op deze wijze vrouwen en Godinnen; ze worden boos door haar "nee" zeggen tegen ruilhandel en  afhankelijkheid. Veel mannen voelen zich dan niet erkend, in de steek gelaten, komen in opstand, eisen seks, trekken zich terug, raken in de war of verschuilen zich achter het werk. Als mannen uit de relatie gaan trekken ze opnieuw de meegaandere of aanbiddende types aan of er verandert iets diep van binnen bij hen zoals zich o.a. laat zien bij Elohim consultcliënten en studenten.

Als de oude aarde man de nieuwe aarde man in zichzelf ontmoet en zijn eigen draak verslaat, leert hij zijn eigen gevoeligheid liefhebben en gaat hij functioneren vanuit zijn ziel.
Dan ontstaat een nieuw respect voor de externe vrouw en het vrouwelijke in hemzelf. Hij kijkt dan met respect naar vrouwelijke leiding, intuïtie, het alles mooi en in harmonie willen maken, haar diep gevoelsleven, de wijzorgzaamheid en betrokkenheid, haar hoeden en voeden van de groep. Hij ziet dat zo de wereld een meer ontspannen, voor elkaar zorgdragende wij-wereld kan worden waarin het hartsbelang, iedersbelang en de natuur, telt. Daarnaast vergeet ie als nieuwe tijds man niet zijn doel, focus en kracht, te handhaven.
Zogauw genoeg nieuwetijdsmannen zijn opgestaan en hun draak hebben verslagen verandert het collectieve oude, duale en hiërarchische patroon ook in de massa. Het zijn vooreerst vooral de vrouwen die hierin zullen voorgaan.

Een Kracht zal de maatschappij doorstromen die zijn weerga niet kent!

Vele positieve veranderingen zullen ontstaan doordat man en vrouw zich verenigen voor een groter belang nadat innerlijk kind en leider, mannelijk en vrouwelijk, ik en wij, samen vallen in hen. Mannen en vrouwen zullen als een, elkaar waarderende en ondersteunende éénheid, co-creëren met lichtheid, blijheid en gemak. Een energie van geluk zal zich als een lopend vuurtje verspreiden op Aarde, zo gauw de man dienstbaar wordt aan het vrouwelijke in haar Kracht zonder de ruilhandel van haar emotionele en praktische verzorging.

eenheid man-vrouw.jpgDe wijze nieuwetijds vrouw

De vrouw heeft zichzelf eerst volledig moeten manifesteren in haar wijze vrouw, zonder enkele ondersteuning van een nieuwetijdsman. Als haar innerlijke man, autoriteit en eigen kern kan blijven staan zonder steun van buitenaf, kan ze meer liefde zijn, kwetsbaar en toch hoeder van het geheel. Ze wordt een wijze vrouw die geen voeding geeft aan afgescheiden emoties, weggeefstand of ruilhandel. Ze richt zich op belangeloze liefde en zorgzaamheid voor allen die elkaar respecteren en dragen in het hart, voor heel de omgeving, waartoe ook Moeder Aarde.

De wijze nieuwetijds man

Nu de man zijn vrouw en de groep niet meer hoeft te bevaderen kan hij dienstbaar worden aan en respect krijgen voor zijn eigen subtiele gevoeligheid, intuïtie en gouden hartskwaliteiten, respect voor zijn eigen innerlijke vrouw en zal zijn hunkering naar vrouwen (en seks) buiten hemzelf, ophouden. Pas als zijn innerlijke vrouw, in de vorm van zorgzaamheid voor zijn ziel en innerlijk jongetje, zijn mannenkracht, doel en focus, ondersteunt, pas dan kan hij dienstbaar zijn aan een paradijselijke samenleving en zijn eigen vrouw. Hij zal sturen op zijn buik- en hartgevoel, zijn hogere geest zal leiden. Deze kosmische fase begint nu binnen te lopen voor onze kristallijnen mannen, mits zij hun draak hebben verslagen en hun innerlijk kwetsbaar jongetje en ziel, van binnenuit zelf steunen.


Waar oude en nieuwe mannelijkheid en vrouwelijkheid elkaar kruisen,
ontstaat weerstand die naar doorbraak leidt


Daar waar de nieuwe mannelijkheid en vrouwelijkheid samengaan wordt elke sfeer lichter, vol gemak en blijdschap en stroomt alles zonder weerstand. Alleen zo vindt het echte co-creëren plaats (wat meer inhoudt dan samenwerking) in het klein en in het groot.


Online cursus "Heel je (innerlijke) relatie, je mannelijk en vrouwelijk deel en je seksualiteit"

Tijdens deze uitgebreide online cursus worden de kwaliteiten en valkuilen van het mannelijke en het vrouwelijke besproken, waardoor het makkelijker kan worden deze te erkennen in jezelf en/of in de ander. Tevens worden andere relatiethema's en (door jou ingebrachte) situaties besproken.

Diepgaande channelingen en inzichten zorgen er niet alleen voor dat lastige en pijnlijke situaties zich oplossen, maar dat je steeds meer innerlijke vrede zal ervaren alleen en in een relatie! Ook in de toekomst zal dit blijven. Je zult steeds zuiverder en opener worden in denken, gevoel en gedrag. Ook je karakter en patronen rondom geld, macht, angst voor dominantie, autoriteiten en regelgeving zullen meer loslaten. Je wordt de kracht en openheid die je werkelijk Bent en voorkomt herhalingspatronen in de toekomst.

Lees hier meer te lezen


Liefdes-relaties, passie, seksualiteit, Heilig Huwelijk bekrachtigen tijdens Beltane

worksh tm id tuin medicijnwiel Beltane.JPGOns Ware Liefdesleven en de diepgang van seksualiteit zijn geremd waardoor we open en dichtgaan, in levenslange herhalingslussen belanden of geen geheelde relatie aantrekken. Tijdens de workshop zullen elektriserende Beltane Vuurkrachten worden geactiveerd die passie, seksuele vreugde en een geheelde interne of externe relatie brengen. Evenals het Heilig Huwelijk. We zullen een kristallen medicijnwiel voor de indaling van je God-Godin leggen. Je kunt ook readingsvragen stellen. Een workshop met Marlisa Hof en Willeke Ananda Jansen, Merlin, vele natuurdeva's, en grote elementale Beïngs. De helende Krachten zullen kolossaal zijn en de mannen- en vrouwenlijnen kunnen zuiveren tot aan de Oorsprong!

Klik hier om meer te lezen, of je op te geven


2e chakra

Wat kan jouw tweede chakra nog verder versterken?

Bezoek de helende zelfrealisatie tuin "Tweede chakra – Vreugde" op de Elohim Krachtplaats en combineer het met een Helende Rondleiding met Healer-Reader. Ook kun je denken aan een 2-3 daags doorbraakarrangement of een losse sessie om je tweede chakra te versterken. Denk ook aan helende audio opnames en ondersteunende edelstenen. Denk ook aan het boekje Goddelijke intimiteit en seksualiteit - tweelingstraalrelaties van Joke ElZiam Nootebos.


Best verkochte audio opnames voor geheelde relaties en seksualiteit:


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin