Witte Engel, Pillar of Light in Meesterschap

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Pasgeboren baby, kristallijn.jpgZuivering (healing) is nodig op de patronen van onveiligheid, van het innerlijk kind, van jeugdervaringen en onze mannelijke en vrouwelijke karmische en collectieve (verleden levens en voorouder)patronen, die ons duale reacties, gedachten en houdingen bezorgen. Ook is inzicht nodig over onze gekleurde meningen, oordelen en beschermingstrategieën die het gevolg zijn van onze meegemaakte situaties, welke als herinneringen in onze blauwdruk en cellen liggen opgeslagen. Healing op persoonlijkheids-, DNA-, collectief- en zielenniveau is nodig en het overstijgen van alle beperkende inzichten en gevoelens. Pas dan zijn we veilig genoeg om als een "witte" Pillar of Light in Meesterschap, open en subtiel voelend, maar ook autonoom en sterk, te staan in wie we zijn, te staan in ons volledig potentiaal, oorsprong en doel - al zijn we nog zo kwetsbaar. Deel te nemen aan de wereld, vanuit vrijheid die ontstaat door niet "van" de wereld te zijn maar één te zijn met de Bron in ons, na het loslaten van de oude relatie-, sociale-, gewoonte-, en zekerheidspatronen.

Dan zullen we leiding geven vanuit ons hoogste kristallijnen Licht, ons non-duale hart. Leiding geven vanuit mededogen, invoelend vermogen en kracht. Tussen onze medemensen zullen we veilig zijn in ons kristallijnen gevoel omdat we onze eigen innerlijke, beschermende en liefhebbende "ouders" zijn geworden. Nog meer muurtjes zullen oplossen. We worden zelf de hoeder en liefhebber van onze witte engel en subtiel voelend lichaam.


Het innerlijk loslaten van de zekerheden van relaties, gewoontes, materie en ons oude bestaan leidt naar zelfrealisatie. Liefhebbend, respectvol, aanmoedigend en beschermend, zo zullen we de altijd aanwezige warme, sterke steun in onze kristallijnen rug kunnen ervaren, als gevolg van ons zuivering- en onthechtingproces. 

  

Onze schaduw openbaren brengt onze engel
Als ons kristallijnen lichaam en engel onze persoonlijkheid gaan overstralen kunnen we niets anders dan goudeerlijk zijn over elkaar, kunnen we geen enkele onuitgesproken oordelende gedachte, geen enkel afgescheiden gedrag, volhouden zonder het op te biechten. We zullen zonder oordeel of verwachting het ook zeggen als we ons tekort gedaan voelen. We kunnen niet meer bijdragen aan het creëren van velden door anderen in een kwaad daglicht te stellen en groepjes te vormen. We zullen onze gedachten en gevoelens hoeden, maar niet onderdrukken. We zullen het merken als we projecteren en bekennen als we kijken door gekleurde brillen (van pijn) naar die ander. We zullen het merken als we willen grijpen, duwen en trekken of ons afhankelijk maken. We zullen de hoop en verwachting die we leggen bij de ander losmaken en leven in het moment. We zullen de ander alle vrijheid geven en sterk genoeg zijn om ons - ondanks liefde en hoop, los te maken wanneer hij/zij niet goed voor ons is, ons gebruikt, hangt, leunt of "zuigt". We zullen sterk genoeg zijn om te blijven als ons Hart "weet" dat het goed is ondanks pijn, omdat we de opvulling in onszelf zijn. 

 

Kosmisch VUUR
Na de healingen en het onthechtingproces van wie we dachten dat we waren, zal ons kristallijnen Hart ons leiden naar speelse en lichte samenwerking- en samenleefvormen, waarbij geld en inkomsten niet meer de hoogste waarden zullen krijgen.

Door deze innerlijke Weg te volbrengen zijn we dienstbaar en betrokken bij de grootste planetaire shift aller tijden en aan ons eigen Doel. Door cocreatie vanuit ons aller kristalwezen ontstaat nu de tijd van één organisatie, één Aarde, één mensheid, waarin ook alle lagen in onszelf weer één zullen worden en zich in zullen zetten. Ons lichaam, innerlijk kind, hart en ziel zullen zich aanpassen aan onze kristallijnen Oorsprong, Geest en ons Komische vuur.  

 

Pioniers zoeken geen goeroe buiten zichzelf en willen ook materie verlichten
Het is immens veel moeilijker dit op eigen kracht te bereiken in een omgeving met lagere trillingen. Daarom gaan we naar India, goeroes en ashrams (woongemeenschappen met als doel verlichting). Vele Westerse pioniers die meedoen met de evolutiesprong voelen dat het ook nodig is om naast het Ontwaken, ook de wereld van materie, de mensheid en het eigen menszijn te helpen verlichten - en vinden dat niet in India. Ze doen dat door een innerlijk Heilig Huwelijk tussen mannelijk en vrouwelijk, spiritualiteit en materie, Geest en lichaam, te volbrengen om daarmee bij te dragen aan een hernieuwde samenleving gebaseerd op andere waarden. Ze lossen collectief en persoonlijke karma op.

Deze pioniers vinden het Elohim Centre. Gedurende een verblijf, workshop- of coaching traject halen ze daar het Licht op van de Engel en Pillar of Light in henzelf, de levensmissie en het zicht op wat nog nodig is voor het belichamen hiervan. Voor velen is dat genoeg, anderen blijven komen totdat ze het onware ego helemaal kwijt zijn en door het "gaatje" van verlichting vallen.   

 

Tips voor jouw Weg en het ophalen /activeren van je Licht en je subtiele waarneming

Doe mee aan de Beroepsopleiding "Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie" " of volg een Elohim (beroeps)opleiding waarbij deze kristallijnen rode draad en het verlichtingsproces steeds worden meegenomen. 

Boek een persoonlijke healing of reading (houdt daarbij rekening met langer wordende wachttijden!).


Verblijf een poosje op de Krachtplaats in de Hostellerie en/of Helende Tuinen of kom als vrijwilliger werken.

 


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin