Het hart opent op sacrale Krachtplaatsen, missie Joke

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Vrijheid, natuur.jpg
Iedereen weet het, de Elohim Krachtplaats is een sacrale plek. Die sacrale energie was er niet voordat mijn Ontwakingsproces en roeping begon en ik er kwam wonen. Ook is het niet ontstaan door de bomen maar door de Bovenwereld, Moeder Aarde, mij als kanaal en de Goddelijke bedoeling. Ik leidde ogenschijnlijk vanaf mijn kindertijd een heel gewoon leven maar toch zocht iets in mij altijd naar het hoogste en had ik al jong contact met de Bovenwereld en natuur.
 
Veel ego moest nog doorzien en losgelaten worden in de eerste jaren in Veelerveen maar de plek en ik waren bestemd voor het individuele en wereldwijde verlichtingsproces al wist ik dat pas later. Hechting aan het nodig hebben van bevestiging, gelijk krijgen, vrienden waarbij ik me veilig voelde en hechting aan mijn huis, de tuinen, mijn gevoel en mijn gezin brachten vreugde en teleurstellingen net zolang tot ik snapte dat het leven niet om persoonlijk geluk maar om de Essentie, onvoorwaardelijke Liefde en Missie ging. Altijd was in mij die zoektocht naar God, naar het Licht en het groter bestaan en uiteindelijk werd ik Vrij en Ontwaakte ik voorbij de zwaarte van het egogestuurde zelf dat altijd opnieuw pijn, verdichting en afgescheidenheid met zich meebrengt.
 

De krachtplaats is een Goddelijke Being
Naarmate in de loop der jaren mijn aards gericht ego oplost beginnen de Spirits, mensen en planten op de Krachtplaats meer te stralen. Net als ikzelf en de edelstenen in de winkel. Lichtvortexen en activaties ontstaan in de tuinen en langzamerhand ontstaat ook de Elohim Krachtplaats met haar Licht voor de nieuwe Aarde. Mensen voelen zich er meer zichzelf en ongemerkt opent ieders hart en ziel er. Deze positieve vibratie neemt af naarmate meer egogestuurde mensen er puur voor hun inkomen of een warm veilig nest werken en wonen. Als er geen groeiwens naar zelfrealisatie of veel negatieve gedachten en gevoelens zijn verzwakt de Krachtplaats energie en haar rol voor de nieuwe Aarde en het wereldbewustzijn. Het sacrale bewustzijn en Licht van de Elohim Krachtplaats versterkt de laatste 10 jaar echter steeds meer door ieder die vanuit het ware zelf-hart er woont, werkt of zich er mee verbindt.

 

Het met vallen en opstaan voorleven van oordeelloze vriendschap, verantwoordelijkheid voor de organisatie en hoederschap voor de Krachtplaats én het veelvuldig verblijven op de Krachtplaats doet niet alleen sensitiviteit en een open hart maar ook eensgezinde werklust en vriendschap toenemen. Ook maakt het de werking van het Licht van de Elohim Krachtplaats sterker. Het maakt alles en iedereen krachtig, scheppend, stralend, puur en naakt en brengt zo de gouden tijd met het geopende Hart op aarde.

 

Ook de Krachtplaats zelf is in de loop der jaren een Goddelijke Being geworden die niet alleen mensen aantrekt of doet weghouden maar ook enorme versnelling brengt in het loslaten van het ik-gerichte ego om vervolgens in een versneld tempo Universele Liefde te worden.Wil je ook op de Krachtplaats verblijven en dit zelf ervaren? Misschien in de vorm van een retreat, doorbraakarrangement of spirituele vakantie, boek dan tijdig je verblijf. Meerdere chalets op de Elohim minicamping zijn al in beslag genomen door bewoners waardoor de voorraad beperkt is! Zie ook bij vrijwilligerswerk of bewoner worden.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin