Voltooiing Mensheid

In sommige gebieden op aarde staan wij, als mensheid weer open voor de Tekens en andere realiteiten. We luisteren naar onze innerlijke Stem en ronden momenteel een evolutie af van 26.000 jaren door een enorme omwenteling in gedrag en bewustzijn te bewerkstelligen op aarde. We gaan van collectieve Eénheid naar Eénheid met individualiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid. Ons Lemurische Eenheidsbegin en de huidige Lemurische Eenheid komen bijeen in een spiralende evolutievorm: het Masterplan.

kernwoorden:
voltooiing mensheid, voltooiing, verlichting, overgave, nieuwe ras, nieuwe aarde, mensheid, krachtplaats, kosmisch goddelijke kinderen, hogere intelligentie, essentie healing.

elohim
Volg ons ook op:

   

Voltooiing Mensheid

 

 


Begin en einde van onze geschiedenis komen samen en worden Eén.

Voltooiing Mensheid

 

huis healing, aarde healing In sommige gebieden op aarde staan wij, als mensheid weer open voor de Tekens en andere realiteiten. We luisteren naar onze innerlijke Stem en ronden momenteel een evolutie af van 26000 jaren door een enorme omwenteling in gedrag en bewustzijn te bewerkstelligen op aarde. We gaan van collectieve Eénheid naar Eénheid met individualiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid. Ons Lemurische Eenheidsbegin en de huidige Lemurische Eenheid komen bijeen in een spiralende evolutievorm; het Masterplan.

 

We beginnen opnieuw de Hogere  Intelligenties te erkennen maar zijn daarin nog zoekende!

Tot nog toe leerden wereldreligies ons dat er een God buiten ons bestond
Daarmee erkenden we God en de hogere Lichtrijken vanuit afgescheiden. In de eerste Gouden Eenheidsperiode op aarde was het helemaal niet nodig over een God te onderwijzen, immers "wij" waren het, Licht-Liefde-Bewustzijn, het leefde in en overal rondom ons. We waren er een mee. Ook kenden we geen persoonlijk afgescheiden denken en gevoelservaring maar functioneerden we als collectieve gedachte en ervaring gebaseerd op Go(e)dheid. Alles straalde er als vanzelf in dat Licht. Pas toen er een individualiteitproces op gang kwam, functioneerden we niet meer volledig vanuit Eenheid en ontstonden er tempels en de eerste vormen van natuurreligie.

Nu we opnieuw voelen dat er meer is dan ons huidig massabewustzijn en het alledaags ik-bestaan, we ons openen voor onze oorspronkelijke essentie, engelen, natuurspirits en meerdere levens, voelen we dat de oude wereldreligies ons niet meer geheel passen, ook al vinden we er nog waarde, Waarheid, in.

Waar anderen het nog zoeken in overleven, stress, drugs, emoties of seksuele verslavingen is een deel van de mensheid op aarde Wakker aan het worden en wil het (onbewust) de innerlijke God-Goedheid-Eenheid terug vinden. Het doel van de Ziel vinden. De Hogere Intelligentie waaronder ook die van de Elohim Krachtplaats, bereikt niet meer alleen belangrijke spirituele leiders, maar is nu op de planeet werkzaam in alle mensen die vanuit liefde willen bijdragen aan een positieve verandering. Allemaal samen maken we de nieuwe wereld.

 

dromenvanger, eenheid.jpgOude rituelen, de hekserij, Indianen, het Keltische, Sjamanistische of de Maya-Inka traditie

Maar we kennen vooralsnog vooral de oude weg erheen. We hopen het te vinden in de oude rituelen, de hekserij, Indianen, het Keltische, Sjamanistische of de Maya-Inka traditie. We gebruiken Ayahuasca-rituelen en zweethutten, bestuderen de Bijbel, bezoeken de kerk, lopen rond in Indianenkleren of we geven onze eigen Waarheid-Kracht weg aan een goeroe. En natuurlijk brengt en leert het ons wat, komen we verder. Maar wat we hopen te vinden zit niet daar, maar in ons eigen Hart. Daar ligt de sleutel van de toekomst van aarde en mensheid, daar begint het nieuwe Helpen. Daar besluit Liefde, Eenheid jou-wij, te vinden, in plaats van andersom. Daar worden we een Kanaal voor Go(e)dheid en lossen wij zelf, met al onze spanningen of zorgen, daarin op. Opent zich Vrijheid, onze Ware Natuur, de Liefde voor alles. Het Al-Een-Zijn zonder afgescheidenheid. We willen een bijdrage leveren met wie we werkelijk zijn in onze ziel en de vaardigheden van onze ziel inzetten. Waarin zijn we bijzonder?

 

Dit is de tijd van de nieuwe aarde, het nieuwe ras
Er is geen tijd meer voor hen die de oproep van de Gouden Golf in zich voelen om ons vast te houden aan slechts onze eigen mening, visie, overtuiging of emotie, aan het oude traditionele of kleine zelf pad. Geen tijd meer om op de oude wijze weg te lopen en ons hart af te keren ter bescherming. Ons leven steeds maar om onszelf heen te laten draaien. Zelfs al kunnen we niet meer samen verder, het Hart kan open blijven voor het Licht van elkaar.

Het is nu nodig de oude gedachte, innerlijk kind patronen, gebaseerd op ons verleden en de genen, onze beschermende muurtjes en onze oude handelswijze niet te herhalen maar de Stem van een grotere Waarheid dan alleen die van ons zelf en onze levensomstandigheden te volgen. Het is tijd voor internationale en interplanetair broeder- en zusterschap vanuit de Bron in ons.

Wie zijn we als Universeel Mens en hoe kunnen we helpen als Universeel Mens?
Het is tijd om de Liefde en ons nieuwe Pad te bewandelen dwars door de wereld van materie heen, zonder "op te stijgen" of persoonlijk gericht te blijven. Kiezen we voor Overgave aan LEVEN? Kiezen we voor iets dat groter is dan onszelf of blijven we om onze eigen belangen heen draaien? Kiezen we voor het zuster- en broedergevoel dat voorbij gaat aan persoonlijke gevoelens en gedachten? Kiezen we voor de seksualiteit vanuit ons organisme of vanuit volledigheid; seksualiteit waar Spirit, lijf en liefde elkaar willen ontmoeten en lust-passie een gevolg is i.p.v. oorzaak? Kiezen we voor de gelijkwaardigheid van het Hart of voor een houding van macht-onmacht? Kiezen we voor geld en bezittingen vanuit zekerheid, verloochenen we materie of kiezen we om welzijn en schoonheid te creëren voor elkaar met behulp van geld en materie?

Geen illusionaire realiteiten maar bewustzijnsvormen van onsZelf
Materie is Goddelijk indien het op de nieuwe wijze aandacht krijgt en erkend wordt voor wat het werkelijk brengt. Niets anders brengt eeuwig geluk en blijvende vreugde dan het opheffen van de scheiding tussen Oost en West, God en stof, wij en onze omgeving, het aardse en de hogere dimensies. Immers, de hogere dimensies zijn geen illusionaire realiteiten maar bewustzijnsvormen van onsZelf, net als de Engelen. Ze zijn de toegangspoorten van onze evolutie en brengen ons voorbij onze eigen beperktheid. Voorbij ons ïk-gevoel, naar wij, naar eenheid. Hogere dimensionale informatie, hogere Intelligenties, zullen de hele wetenschap, staatspolitiek, religie, onderwijs, ecologie en het bedrijfsleven openbreken en veranderen.

We zijn aardekinderen zowel als kosmische Goddelijke kinderen
De hogere Kosmische Stralen en dimensies, zoals binnenkomend in de workshop Kosmisch Vuur bij het Elohim Centre , halen sinds 2002 reeds deze sluiers en begrenzingen weg tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld, tussen licht en donker, God en mens..

Transmissies tijdens workshops, Essentie-healing, satsang, vraag en antwoord, doorgegeven door mensen die reeds leven vanuit hun ziel en een hoger eenheidsbewustzijn, helpen onze hoogste ziel in ons gedrag.

Als wij niet meer op ons zelf hoeven passen, controle loslaten, onze wil, bescherming, ons hele leven, in de handen van het hogere in ons, van God-Goedheid leggen, zullen onze relaties en omstandigheden niet steeds als problemen, duwen en trekken naar ons terugspiegelen. Deze situaties laten niets anders zien dan de innerlijke strijd in onszelf tussen overgave aan de innerlijke hogere leiding in ons en de mens die zelf de kapitein wil blijven over onze verlangens en bescherming.

Traditionele spirituele psychologie, parapsychologie en filosofie
We kunnen met het helderste verstand en allerlei goed bedoelde ingrepen onze economie, oorlogen en armoede nauwelijks veranderen. Ook zal traditionele spirituele psychologie, parapsychologie en filosofie geen éénheid brengen. De wetenschap zal alles nooit verklaren. Ons milieu en het ecologisch evenwicht zullen niet veranderen door de goede "strijd" zolang we niet functioneren vanuit innerlijke Eenheid, zolang we niet werkelijk voelen dat de uiterlijke omgeving een uitdrukking is van de innerlijke mens. Zolang we niet Ontwaken in het hoger dimensionale Bewustzijn en Liefde belichamen.

  

Vlinder, multidimensionaal 2.jpgAlleen werken, gedaan door mensen die Leven vanuit hun Ware Natuur zullen blijvend positief resultaat brengen.
Alleen werkzaamheden vanuit onze hogere innerlijke leiding, dienstbaar aan allen i.p.v. voor ons persoonlijk zelf en zijn omstandigheden, zullen de planeet, natuur en mensheid voeden en met gemak tot heelheid brengen. De oude aarde-wijze van veranderen middels heel veel strijd en inzet, zullen ons niet langer dienen.

 

Zwoegende inzet, opoffering en strijd voor wat we willen realiseren is van de oude aardetijd
Als de mens, Mens is geworden is hij dag en nacht dienstbaar. Bij de kassa in de winkel, de opvoeding van zijn kinderen, het schoonmaken in huis en op zijn werk, de aandacht voor zijn lichaam. In alles zal hij Liefde-Kracht zijn. Zelfs als hij kwaad is blijft zijn hart en eigen autonomie open. Alles wat hij aanpakt doet hij stralen. Hij zal een grotere verantwoordelijkheid dragen en komen tot co-creëren voor elkaar en de aarde. Zijn persoonlijkheid zal als in een fusie samen met de hogere Bron samenwerken. Al zijn werken worden daardoor als vanzelf ondersteund.

Door Liefde overstraald
Alleen op deze wijze kunnen we een sprankelende nieuwe wereld creëren, vol gemak en overvloed voor een ieder. Een wereld zonder grenzen en dualiteit. Alleen als we weer omgaan met elkaar zoekend naar oplossingen die alle partijen voeden, daarvoor afgescheiden eigen belangen, gevoelens en visies aan de kantzettend, zal (onze) Ware Natuur en schoonheid terugkomen op de planeet en zal alles door Liefde overstraald worden, inclusief onze innerlijke en uiterlijke relaties, inclusief de natuur.

Op enkele krachtplaatsen op aarde zal als eerste deze overgang plaatsvinden
Het Elohim Centre is zo'n plaats en trekt de mensen aan die hiervoor een innerlijke oproep voelen. In bepaalde gebieden van Arizona, rondom Mount Shasta, in een streek van Tibeth, op de Phillipijnen en nog meer plaatsen op aarde begint de omwenteling ook al.

 

Een nieuw soort healers en therapeuten
Als healers en therapeuten zullen we weten wanneer we de (kleine) mens, diens ego, innerlijk kind, muurtjes, eigenwaarde en zelfbescherming nog moeten opbouwen, ook al is dat ten koste van het wij-gevoel en het Eenheidsdoel. Als healers zullen we weten dat wanneer de wereld van materie zowel als het menselijke kleine zelf autonoom en krachtig zijn, ze een fundering kunnen zijn, sterk genoeg om Go(e)dheid, onvoorwaardelijke Liefde, te belichamen.

Zo gauw echter de kleine mens, cliënt of materie voor 75% gerealiseerd zijn zal een Ontwaakte therapeut, healer of Pillar of Light niet meer willen bijdragen aan het opbouwen van het onware ego van de ander, aan ik-denken, wensen en gevoelens, maar zal hij hem of haar helpen openen in het Ware Zelf zonder afgescheidenheid.

De tijd is nabij, de Gouden Golf van God-Goedheid gaat rond over de wereld, ook al kruipen mensen, wetenschap en politiek achter hun laatste zekerheden en vestigingsmuren, komt de komende jaren het donker als de laatste stuiptrekking van afgescheidenheid nog omhoog; er is geen weg terug van Eénheid en een Gouden nieuwe Tijd! Laten we stoppen met ons steeds opnieuw te richten op pijn, eigen problemen en eigenbelang. Laten we onze mind, gedrag en emoties doordrenken met Liefde-Bewustzijn en onze aandacht voorbij onze onzekerheid en twijfel, steeds richten op Goedheid en Creatiekracht. Dan zullen we ons 12 strengen DNA weer activeren. Ons hogere "denken", "voelen", gezondheid en scheppingskracht zal ons laten genieten van deze tijdsperiode en incarnatie en als Pillars of Light zullen we samenwerken met elkaar en de Hogere Intelligenties tijdens de evolutie van mens en aarde!

Het is NU!


Tips;
Maak een afspraak voor een healing, reading en coaching aangaande je Ware Natuur en het belichamen van je Liefde, je Engelenstaat!

Verblijf een poosje op de Elohim krachtplaats met de Helende zelfrealisatie tuinen en volg de online transmissies

Dit artikel mag worden gekopieerd mits in zijn geheel geplaatst en met de volgende bronvermelding;
Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-centre.org, tel 0031 (0) 597 541539

 


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de e-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 

Contact
E: info@elohim-centre.org

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

Facebook Youtube
Twitter Linkedin

Adres:
Elohim Centre
Ruiten A Kanaal WI 26
9566 TL Veelerveen, Groningen

Contact:
Tel: +31 (0) 597 54 1539
Tel: +31 (0) 597 52 2308
Email: info@elohim-centre.org
Skype: elohim-centre.org

 

Openingstijd spirituele winkel en bezoekerstuinen:
Dinsdag t/m zondag
10.30 - 12.15 uur en 13.15 - 17.00 uur.
Klik hier voor speciale openingstijden

Bekijk ook eens:
https://www.elohim-edelstenen.nl/
http://www.natuurcampingvakantiehuis.nl
http://www.kristallen.nl/
http://www.elohim-business-centre.org/
http://www.krachtplaatsen.nl/
http://www.sacred-site.eu/

 

Links
Algemene leveringsvoorwaarden
Privacy verklaring
Opleiding en workshopvoorwaarden
Algemene voorwaarden en disclaimer
Klachtenregeling
Sitemap
Zoeken
Volg ons op Facebook

 

Bankgegevens
NL78 INGB 0006797443 t.n.v. Elohim Centre
Vanuit het buitenland betalen:
IBAN: NL78 INGB 0006797443
BIC: INGBNL2A

Donatie
Klik hier voor de mogelijkheden

KVK en BTW
KVK: 55377254
BTW-nummer: NL.851677617.B01

Kristallen

bergkristalbuisje, Agaat, Agaat (Botswana), Amazoniet, Amethist, Ametrien, Andesopaal, Apatiet, Apofylliet, Aquamarijn, Aragoniet, Australische Donderei, Aventurijn groen, Azuriet, Barnsteen, Bergkristal, Calciet, Calciet (blauw), Calciet (geel/oranje), Calciet (groen), Calciet (honing), Calciet (mangaan), Calciet (rood), Carneool, Chalcedoon, Chiastoliet, Chrysocolla, Chrysopraas, Citrien, Coelestien, Cyaniet, Danburiet, Eudialiet, Fluoriet, Granaat, Heliodoor, Heliotroop, Hematiet, Hemimorfiet, Herkimer diamond, Indigoliet, Ioliet, Jade, Jaspis, Koper, Kunziet, Kwarts, Labradoriet, Lapis lazuli, Larimar, Lepidoliet, Maansteen, Magnesiet, Magnetiet, Malachiet, Melkkwarts, Mosagaat, Nefriet, Obsidiaan, Obsidiaan (regenboog), Ocean jaspis, Olivijn, Onyx, Opaal, Oranje Calciet, Prehniet, Pyriet, Regenboog obsidiaan, Rhodochrosiet, Rhodoniet, Robijn, Rookkwarts, Rozenkwarts, Rutielkwarts, Saffier, Seleniet, Septarie, Serpentijn, Smaragd, Sneeuwvlok obsidiaan, Sodaliet, Sugeliet, Tektiet, Tijgerijzer, Tijgeroog, Toermalijn, Toermalijn (watermeloen), Toermalijnkwarts, Topaas, Topaas (goud), Topaas wit, Turkoois, Unakiet, Valkoog, Versteend hout, Vuursteen, Zinkblende, Zonnesteen, Zwarte toermalijn