Joke ElZiam Nootebos

Inwijdingen en de kring van Al-Eenheidsmeersters; de OudenDoordat ik zelf één ben met Moeder Aarde en de Bovenwereld en sinds jaren meewerk aan de toekomst van the Diamond New Earth in het Grote CreatiePlan, ben ik in staat ook tijdens workshops en satsangs, jouw volledige potentieel en alle

kernwoorden:
zelfrealisatie tincturen, multidimensionale inwijdingen, joke elziam nootebos, helende tuinen, elohim krachtplaats

elohim
Volg ons ook op:

   

Joke ElZiam Nootebos

 

Joke 2016.JPGInwijdingen en de kring van Al-Eenheidsmeersters; de Ouden
Doordat ik zelf één ben met Moeder Aarde en de Bovenwereld en sinds jaren meewerk aan de toekomst van "the Diamond New Earth" in het Grote CreatiePlan, ben ik in staat ook tijdens workshops en satsangs, jouw volledige potentieel en alle Inwijdingen voelbaar op je over te dragen tot diep in je basis en dagelijks functioneren, indien je zover bent. Dergelijke multidimensionale en sacrale grote Inwijdingen worden gegeven door de kring van Al-Eenheids-Meesters waartoe ik ook behoor als een van de Ouden. Zij werken vanuit het Kosmisch Plan voor de Mensheid, Aarde en Melkweg. Al de Diamond New Earth Inwijdingscodes bevinden zich voor elke gast en student, zowel als voor de planetaire verlichting, in de Elohim Krachtplaats, zelfrealisatie tuinen, het sacrale Lemurisch Bos en de zelfrealisatie tincturen.

Wat ik voor mensen kan betekenen en over kan brengen

Ik begeleid als Ingewijdene reeds tientallen jaren gevoelige en bewuste mensen bij de levensbestemming van de ziel, de hoger dimensionale afstemming en de vertaalslag van Universele Liefde en hoger Bewustzijn, in werk en relatie(s). Daarnaast beleid ik bij het activeren van innerlijke Vrede, het Ontwakingsproces en de co-creatieve Christuskracht of Eenheidsliefde, die nodig zijn voor de nieuwe wij-samenleving. Ook de verbinding met de Bovenwereld, Moeder Aarde en de Natuur wordt overgedragen waardoor non duaal werken en Leven voorbij lijden, eenvoudiger wordt. Graag geef ik samen met mijn team richting aan de nieuwetijds woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth" en een nieuwe organisatievorm, op de sacrale Elohim Krachtplaats.Pionier voor de nieuwe samenleving, nieuwe relaties en organisaties
Vanaf 1989 stel ik mijn leven in dienst als pionier voor de nieuwe samenleving, voor individuele en planetaire eenheid en verlichting. Dat doe ik o.a. door het Elohim Centre en de visie te leiden, als visionair, teammanager, leraar, satsanggever en Master Healer-Reader. Dit verdiepte zich nadat mijn eigen verlichtingsproces en de daaropvolgende Inwijdingsweg zich voltrokken. Ik heb daarvoor heel wat ego aan angst, onzekerheid en alleen staan, moeten overwinnen. Niet alleen van dit leven maar ook van zovele levens waarin ik óok opstond voor het Licht van de wereld en het vaak met de dood moest bekopen. Vele levens, levens in de Hathor-, Isis- en Horus- Inwijdingsscholen, als eenvoudige boer, in kloosters, tempels, levens als Lemuriaan, Atlantiër, heks en sjamaan werden me getoond door de Bovenwereld als voorbereiding op mijn huidige missie. Ook ken ik mijn kosmisch leven op "Alcyone" en hoe angstig het voelde naar de aarde te gaan met een grote missie. Ook mijn Egyptische, Essenen, Graal en Avalon levens en hun lijn naar de huidige missie, werden me geopenbaard. Na veel vallen en opstaan kreeg ik uiteindelijk tijdens dit leven de kracht voor de grote missie die niet alleen ALLES van me vraagt, maar ook alles geeft. Ik ben dankbaar!


Mijn eigen groei naar zelfrealisatie en verlichting en het vallen en opstaan daarbij

Mijn identificatie-brandpunt verschoof van ego-ik/ziel naar mijn ware essentie en zo werd ik uiteindelijk in die beginjaren 2000, bewust en eenvoudig genoeg om geleidelijk aan niet langer te kleven aan mijn leraarschap, het helderzien, het hogere of de angst voor weerstand en verlies van mensen. Ik groeide geleidelijk aan voorbij het verhalen maken over anderen, de noodzaak van bevestiging, respect of aandacht krijgen, de reacties van mijn innerlijk kind of mijn ikverhalen over mijn kwetsbaarheid, onzekerheid en pijn.

Ik wilde vooral aardig gevonden worden
In de beginperiode, toen eerst de zelfrealisatie (verlichting) van hart en mind, maar nog niet die van mijn onderste chakra's, begon, kleefden mijn ego-ik nog teveel aan het aardig gevonden willen worden en de vriendschap met het team. Mede door de angst uit voorgaande levenservaringen, waren mijn ego en angst voor onbegrip of verlies van vriendschap in de beginjaren van het ontwakingsproces, meer op de voorgrond dan mijn ware, vrije, essentie, dan de trouw aan mijn eigen Pad, Missie en de bedoeling voor het centrum in samenwerrking met de Bovenwereld. Dit veranderde nadat het verlichtingsproces zich ook verdiepte tot in mijn onderste chakra's, tot in mijn stappen, keuzes, buikgevoel en innerlijk kind.


Omringt door mensen die zich steeds verder openen in hun ziel, ware zelf en missie

Dankbaar ontmoet ik al vele jaren bij het Elohim Centre prachtige, gevoelige en bewuste mensen. Zij die samen met mij willen bijdragen aan een non duale wereld, aan relatie-, woon- werk- en bedrijfsvormen. Zij doen dat door aan zichzelf te werken om uiteindelijk hun ware natuur en medeschepper te worden vanuit universele Liefde. Het gaat mijn team en mezelf daarbij om de vertaalslag van ieders hogere Wezen in het gewone werk en de gewone omgang i.p.v. alleen maar het zien van spirits, engelen en de verhalen daarover. Ik ben blij de studenten samen met mijn team, te mogen begeleiden bij de eigen zieleweg en het Ontwakingsproces. Blij ook met de mensen die het Pad al hebben gelopen en nu naast me staan. Zelf geef ik niet alleen opleidingen, workshops en satsangs maar ook de lichtactivaties voor de Elohim zelfrealisatie tuinen en krachtplaats zodat ook daar bezoekers, naast workshops en sessies,  healingen, inzichten en Natuureenheid kunnen ontvangen.

 

Wil je ook steunen en meewerken als vrijwilliger?

Clare's verhaal over Joke
 

Joke 2016.JPG

 

 

 

 

 

Werken als Kanaal voor Gaia en de Bovenwereld

In de opleidingen, workshops, sessies en satsangs die ik geef word je verbonden met je multidimensionale zieledelen en de diepe, warme éénheidsverbinding met de Gouden Moeder Aarde, de Oermoeder en de Bron. Vele Lichtwezens, Elohims, Engelen, Aartsengelen, Divine Beings, Merlin, Pan e.a. Natuurspirits werken door me heen en openen je heelheid, zachtheid, eenheidsliefde, creatiekracht en je hart met liefde en respect voor jezelf.
Universele grote Scheppingskrachten transformeren voelbaar de oude informatie van je kleine zelf en pijngeschiedenis die opgeslagen ligt in je cellen en DNA. Die de bestemming van je ziel en ware zelf verhinderen. Ook ervaar je daarbij steeds de hulp van Hemelse en Aardse Drakenkrachten, de 4 Windrichting- en de 5 Elementen Powers, de Natuurspirits en de Wezens van Edelstenen.

In deze Pure Energie word je tijdens workshop transmissies bevrijd van oude beklemmende verbindingen, karmische banden en knopen. Herhalingslussen, relationele en fysieke problemen, negatieve astrale beïnvloedingen en programmaknoppen, ook uit die van je mannen- en vrouwenlijn, je zielengroep en verleden levens, worden, waar mogelijk, tot aan hun oorsprong getransformeerd. Daarna voel je je gevuld met je Essentie, je Eenheids-Liefdeslicht en je Oorspronkelijke Kracht. Dit brengt een grote Doorbraak, activeert je levenrichting, Ontwakingsproces en de Gouden Reconnectie met je Ware Oorsprong en Gaia.

Ook de Elohim Master Healers en Readers heb ik mogen opleiden en inwijden in bovenstaand werk. Zij zijn ervaren zelfrealisatie therapeuten (en leraren) op de weg van verlichting, Godrealisatie en geheelde relaties en organisaties.
Wie ben ik

Sinds mijn jeugd heb ik toegang tot de informatie over de evolutie van mens en Aarde op weg naar de Gouden Tijds samenleving. Als kind hoorde ik dat ik alle Rijken moest verbinden. Later kreeg ik een overzicht over al mijn levens als voorbereiding op mijn grote missie.


Mijn niet gemakkelijke, persoonlijke levensgeschiedenis heeft ertoe geleid dat mijn bewustzijn helder kon worden voor de fijnstoffelijke en 13-voudige dimensies en ik al vroeg de Kracht kreeg alleen te Zijn en te gaan.

Al meer dan 25 jaar stel ik mijn leven in dienst van de evolutionaire, individuele en wereldwijde  Bewustzijnsshift  (van de Pillars of Light)  en van  Moeder Aarde.
Ik geef teachings, satsang, transmissies, vakopleiding en coach de Pillars of Light naar een staat van verlichting en eenheid met de natuur en Gaia.
Ook ligt mijn roeping in het onderwijzen van communicatie met Moeder Aarde, natuurwezens en het 13-voudig bewustzijn van kristallen, de elementen en planten.  Daarnaast is er de bijdrage aan het Gouden Tijds onderwijs en organisatie-leven. Voor nieuwetijds organisaties heb ik een specifieke site en EBC poot in het Centre opgericht. (Elohim Business Centre)

Contact

Afspraken en info via kantoor
E: info@elohim-centre.org
T: (0031) (0)597-541539

Specialisme

  • Als visionair voor de nieuwe wereld zijn levensbestemming, verlichte relaties, zelfrealisatie en het geven van geestelijke en lichamelijke healing-readings tijdens workshops en opleidingen, mijn specialisme.

  • Sinds 2002 vindt  verdieping in mij van de verlichte staat plaats. Vanaf 2010 ben ik daarover onderricht, satsang en (participanten-)coaching gaan geven en neem ik het individuele en planetaire ontwakingsproces als een rode draad ook mee in elk soort workshop die ik geef.

  • De Krachten en Divine Beings die gebruik maken van mij als "kanaal" hebben samen met mij de Elohim Krachtplaats doen ontstaan. De Engelen en Meesters die werkzaam zijn via mij en de Krachtplaats, openen en transformeren niet alleen het individue maar tevens het collectief bewustzijn.

  • Ik geef groepsworkshops.  Zie de workshops- en opleidingsagenda. Daarnaast geef ik satsang en persoonlijke consulten voor diegenen die bezig zijn met het laatste gedeelte van de verlichtingsweg.
  • Ik schreef een boek en activeer kristallen en Krachtplaats tincturen ter ondersteuning van ieders ontwikkeling

Cliëntervaringen

"Ik heb de opname van mijn laatste healing-reading-satsang sessie nogmaals beluisterd en wat zitten er veel aanknopingspunten in om mee verder te gaan in mijn proces! Het lijkt wel alsof ik alles op een presenteerblaadje aangereikt en uitvergroot in mij zelf en mijn werk tegen mag komen om mee te oefenen. Ik ben er heel blij mee ook al is de confrontatie soms pijnlijk en niet leuk". "Als bedrijfsadviseur liep ik er tegenaan dat de bedrijfseigenaar met mijn voorstellen en adviezen meeging, maar ik kwam niet verder met de managers en het daaronder liggend team. Ook al zeiden ze ja,  ondergronds klopten de zaken niet. Er bleef maar dualiteit en de betalingen van mijn facturen bleven uit. Joke gaf me verassende inzichten over waar dat aan lag en hoe ik het op kon lossen met alle partijen. Inzichten die ik nu ook gebruik bij mijn andere opdrachtgever. Het maakte ook voor mezelf duidelijk waar ik wel en niet in mee wil gaan."

Tips na satsang of workshop

1) Meerdere dagen flink water drinken om eventuele geestelijke en lichamelijk uitwerkingen sneller op te lossen

2) DNA ondersteuningsset

3) Contact opnemen als je met vragen blijft zitten

Diamond New Earth

De Elohim Krachtplaats en helende bezoekerstuinen zijn bedoeld voor een verlichte maatschappij en mensheid; The Diamond New Earth.

Onze Goddelijke oorsprong, bezieling, levensbestemming, het kristallijnen, multidimensionale en ons kosmische Zelf opent en verdiept zich op de Krachtplaats.  Elohim educatie, verblijf, consulten en natuurlijke (online)producten ondersteunen ieders essentie, levensbestemming en bijdrage aan de tijd van eenheid op Aarde. 

Het team
dat met mij werkt (en verblijft) op de Krachtplaats volgt de eigen droom en bezieling en levert daarmee een bijdrage aan het gezamenlijk organisatiedoel; "The Diamond New Earth".


De Elohim nieuwetijds woon- en organisatie-vorm kent een voorbeeldfunctie en effect op het wereldwijde evolutieplan. Samenwerken met passievolle, gerealiseerde en gevoelige mensen geeft een enorme bundeling aan Krachten en Licht. Dit Licht doordringt en activeert als een accupunctuurnaald het wereldwijde kristallijnen of diamanten netwerk voor de nieuwe Mensheid.


Hiervanuit zullen verlichte, non-duale gemeenschappen en organisaties zich in de toekomst verder verspreiden (naast andere soorten leef- en werkgemeenschappen).

Co-creatie (netwerken) voor  The New Diamond Earth zal gebeuren door onbaatzuchtige gerealiseerde Mensen en organisaties.

Healing-Reading

"Ontwaken, zelfrealisatie en Godrealisatie"
Ik heb een oproep van de Bovenwereld ontvangen om opnieuw enkele persoonlijke sessies (Elohim satsang, coaching, healing, reading) te gaan geven. Het gaat daarbij om diegenen die bezig zijn met het laatste gedeelte van de volledige Weg. Om mensen die nog weinig ego (ik) hebben en bedoeld zijn ook door de buik en basis het  Divine Licht te belichamen. Daar hoort ook de Eenheid met de Natuur bij en het Ontwakingsproces. Het gaat om diegenen die al een hele "wasstraat" aan zuivering, egoloosheid en onthechting (d.m.v. Elohim workshops) achter de rug hebben en bereid zijn elke ego identificatie op te geven.  Thema's die bij het verlichten van o.a. buik en basis horen zullen worden aangeraakt, net als het nog ïemand"willen worden/zijn. Ook eigen werkzaamheid/huiswerk kan aan je gevraagd worden als je een traject met mij aangaat. Boekingen  alleen op doorverwijzing van het Elohim team

Voorwaarde tot toegang tot een sessie bij mij:
Het gaat om diegenen die:

* Een diepgaand verlangen/drive hebben om de hele Pillar of Light Weg (naar volledige verlichting. (Godrealisatie)) in dit leven te willen aangaan en minimaal 34 Elohim workshopsdagen (een weekend telt voor 2 dagen) en 17 korte (online) transmissies tot zich hebben genomen.
* het onderscheid kunnen voelen tussen het ik en het ware Zelf.
* innerlijk niet meer "iemand" hoeven zijn (of ze nu wel of niet voor het voetlicht functioneren)
* bereid zijn  identificaties, haakjes, needings en ik-overtuigingen/meningen los te laten.
* een doorverwijzing van het Elohim team hebben gehad.


 T: 0597 541539 E:info@elohim-centre.org

Zie de siteagenda voor data.

 

 


 

Adres:
Elohim Centre
Ruiten A Kanaal WI 26
9566 TL Veelerveen, Groningen

Contact:
Tel: +31 (0) 597 54 1539
Tel: +31 (0) 597 52 2308
Email: info@elohim-centre.org
Skype: elohim-centre.org

Volg ons op Facebook

 

Openingstijd spirituele winkel en bezoekerstuinen:
Dinsdag t/m zondag
10.30 - 12.15 uur en 13.15 - 17.00 uur.
Klik hier voor speciale openingstijden

Bekijk ook eens:
https://www.elohim-edelstenen.nl/
http://www.natuurcampingvakantiehuis.nl
http://www.kristallen.nl/
http://www.elohim-business-centre.org/
http://www.krachtplaatsen.nl/
http://www.sacred-site.eu/

 

Links
Algemene voorwaarden en disclaimer
Opleiding en workshopvoorwaarden
Privacy verklaring

Klachtenregeling
Sitemap
Zoeken

 

Bankgegevens
NL78 INGB 0006797443 t.n.v. Elohim Centre
Vanuit het buitenland betalen:
IBAN: NL78 INGB 0006797443
BIC: INGBNL2A

Donatie
Klik hier voor de mogelijkheden

KVK en BTW
KVK: 55377254
BTW-nummer: NL.851677617.B01

Kristallen

bergkristalbuisje, Agaat, Agaat (Botswana), Amazoniet, Amethist, Ametrien, Andesopaal, Apatiet, Apofylliet, Aquamarijn, Aragoniet, Australische Donderei, Aventurijn groen, Azuriet, Barnsteen, Bergkristal, Calciet, Calciet (blauw), Calciet (geel/oranje), Calciet (groen), Calciet (honing), Calciet (mangaan), Calciet (rood), Carneool, Chalcedoon, Chiastoliet, Chrysocolla, Chrysopraas, Citrien, Coelestien, Cyaniet, Danburiet, Eudialiet, Fluoriet, Granaat, Heliodoor, Heliotroop, Hematiet, Hemimorfiet, Herkimer diamond, Indigoliet, Ioliet, Jade, Jaspis, Koper, Kunziet, Kwarts, Labradoriet, Lapis lazuli, Larimar, Lepidoliet, Maansteen, Magnesiet, Magnetiet, Malachiet, Melkkwarts, Mosagaat, Nefriet, Obsidiaan, Obsidiaan (regenboog), Ocean jaspis, Olivijn, Onyx, Opaal, Oranje Calciet, Prehniet, Pyriet, Regenboog obsidiaan, Rhodochrosiet, Rhodoniet, Robijn, Rookkwarts, Rozenkwarts, Rutielkwarts, Saffier, Seleniet, Septarie, Serpentijn, Smaragd, Sneeuwvlok obsidiaan, Sodaliet, Sugeliet, Tektiet, Tijgerijzer, Tijgeroog, Toermalijn, Toermalijn (watermeloen), Toermalijnkwarts, Topaas, Topaas (goud), Topaas wit, Turkoois, Unakiet, Valkoog, Versteend hout, Vuursteen, Zinkblende, Zonnesteen, Zwarte toermalijn