Grote Piramide & Ra inwijding

Piramide tuin.jpg

Wat haal je op in deze helende Zelfrealisatie tuin:

 • Helpt je te ontwaken in al je hogere dimensies, Meesterschap en Gaven

 • Je bent niet langer slachtoffer van ziekte, angst en afgescheidenheid

 • Je ervaart je onsterfelijke Ziel en stelt je leven in dienst van het Kosmische of Goddelijke Plan

 • Het gevoel van afgescheiden zijn lost op, je ervaart de kracht van EEN, het Elohim Bewustzijn en de universele Christus energie

 • Je lichtlichamen activeren helderziendheid, kosmische kennis en genezende gaven

 • Het gehele incarnatieplan van vele levens overzien

 • Op deze krachtplek kun je hulp vragen voor je scheppingskrachten aan alle zonnegoden (Ra)

 


 

Grote piramide en Ra 2015.jpg

 


Ondersteunt o.a. bij de volgende vragen:

 • Kies je voor de volledige weg van verlichting en Godrealisatie?

 • Wens je als Kanaal voor de Bovenwereld te werken met hogere Gaven?

 • Voel je dat het bij je bestemming hoort om bij te dragen aan een nieuwe samenleving?

Fysieke en psychische effecten

 • Je aura wordt beschermd

 • Helpt bij rugpijn en hartproblemen

 • Het lager zelf, ziekte, strijd en neerslachtigheid lossen op in de hogere frequenties die je gaat belichamen

Verbinding verlichte, Bovenwereld Zelf (Ka) met persoonlijke zelf (Ba)

Elke keer zal je in de Elohim energietuinen en op de Elohim Krachtplaats een stukje van de zelfrealisatieweg verder afleggen. De hoogste piramide inwijding kan ontstaan als de andere inwijdingsstappen (d.m.v. de tuinen of zelfrealisatie tincturen) geïntegreerd zijn en je multidimensionale meesterschap, kristallijnen zelf en je Pillar of Light, permanent zijn geworden. (installatie daarvan tijdens Kosmisch Vuur workshop in je lichaam en Merkivah (dubbele piramide)), daarna zal je tegelijk in zowel kristallijnen non-duale dimensies en Bovenwereld als in de duale wereld op aarde, in alle eenvoud kunnen functioneren als verlichte meester, goddelijke vonk en onsterfelijk lichaam (etherisch dubbel). Zie ook de Inwijdingsworkshop voor gevorderden, onderaan de pagina.

De Piramide bevindt zich onzichtbaar en in omgekeerde vorm ook  in de Aarde (de Merkivah).

Het bovenste zichtbare deel van de piramide activeert je uitgekristalliseerde Kosmische Mens, levend te midden van de dualiteit. De tegenhanger van de piramide is diep verankerd in de nieuwe Aarde, onderste chakra's en wereld van materie. Het is jouw gerealiseerd en ingewijd geestelijk leven dat zich bewust is van de Al-Eenheid. Dat Moeder Aarde, alle mensen, alle natuur-Rijken en de Bovenwereld in het oneindige wij-Hart draagt en er voor werkt!

De ultraviolet blauwe piramide frequenties en activaties bij Elohim ontstaan als de piramide in de hoogste vorm is geactiveerd door een Ingewijdene, hij exact noord-zuid staat, zonder verstoring resoneert met het aardmagnetisch veld door het juiste materiaalgebruik, en de exacte afmetingen en verhoudingen heeft zoals bij de Geops piramide.

Verdere ondersteuning voor dit thema:

Alle Elohim producten zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.