Pillar of Light - Sekinah

Pillar of light 2019.jpgWat haal je op in deze helende Zelfrealisatie tuin:

 • Je multidimensionale Gaven, volledig potentieel, Bewustzijn, Licht (lichamen), gevoeligheid en je zieledelen activeren hier

 • Je opent de codes om een Pillar of Light Meester te worden die in eenheid is met het innerlijk kind, lichaam en de Bovenwereld

 • Subtiel invoelend en aanvoelend vermogen, genezende gaven, helderzien, helderhoren en helderweten zonder onveiligheid

 • Zachte, geborgen Sekinah-Liefde komt in je cellen en gedrag, ze doet niet maar “is”. Ze verspreidt geen Kennis zonder het te “zijn”

 • Vanuit oneindige liefde in je buikgevoel en lichaam gebruik je angstloos je goedheid, daadkracht of geef je grenzen aan

 • Vraag op deze plek aan Sekinah om verbonden goedheid, oerveiligheid, rust en gezondheid

 • Je opent het worden van een dienstbare, co-creërende, Pillar of Light (met drakenkrachten) in de geziene en ongeziene wereld

 • Belichamen van vrede, hogere integriteit, éénheid, werken vanuit vele dimensies van bestaan

 • Op deze plek wonen ook vele blije natuurwezentjes en ankert het dolfijnenbewustzijn: vraag hun hulp

 • Je opent je karmische zuivering, kundalinikanaal en meesterschap, je wordt een “kanaal” voor engelen, mensen en de natuur

 • Je gevoelsantennes worden tot krachtige tools en functioneren minder vanuit onveiligheid

 • Vraag hier om je levenstaak, magische co-creatie kracht en de ontwikkeling van je geestelijk en kosmisch zelf

 • Zuivering opvoedingpatronen, wilsinspanning, wij-gevoel, genen, individueel, collectief en zielsfamilie karma


 

Pillar of light.jpg


Ondersteunt o.a. bij de volgende vragen:

 • Wil je mensen helpen en bijdragen aan de nieuwe aarde?

 • Ben je gevoelig en bewust, wil je meer aarding en heb je je altijd anders dan anderen gevoeld?

 • Kom je voor een groter doel op aarde?

Fysieke en psychische effecten

 • Verlichting van hoofdpijn, darmproblemen en onveiligheid

 • Aurabescherming

 • Zachter worden, ontspannen van spieren en wervels

Mogelijk ben jij ook een multidimensionale Pillar of Light

die naar de aarde gekomen is om de samenleving te helpen d.m.v. je heldere en genezende gaven. Een Pillar met een goede intelligentie, overzicht, inzicht, met "wetend" en invoelend vermogen.

Je ontwikkelt je vroeg of laat naar zelfrealisatie, het verlichte, 13-voudig Bewustzijn, Hart en meesterschap.

Al je incarnaties en zieledelen komen bij elkaar. Het volledige potentieel begint zich te ontvouwen. Krachten en liefdes-kwaliteiten, verworven over zovele levens, komen tot ontwikkeling en bestemming in je huidige leven. Al je chakra’s zuiveren en verlichten stap voor stap tot een zuil van Licht. De verlichte, multidimensionale Pillar of Light. Je helpt je omgeving. Je kosmische Weg en volledig potentieel vinden hun voltooiing in de wereld van materie en de nieuwe aarde.

zelfrealisatie tinctuur.jpg


Ervaar de helende energie van de zelfrealisatie tuin thuis d.m.v. Pillar of Light - Sekinah Bio-tinctuur.

De tinctuur is diepgaand helend werkzaam; geestelijk, karmisch, gevoelsmatig, fysiek en zelfs in het DNA. Stap voor stap helpt hij je om vanuit je eigen Ware Natuur en volledig potentieel, in Eenheid samen te leven met alle zichtbare en onzichtbare Wezens en Rijken. Je hoogste Licht komt in de aardse wereld van geld, emotie, seks, gedrag en gezondheid!

Bestel hier je tinctuur

Verdere ondersteuning voor dit thema:

Alle Elohim producten zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.