Keelchakra: over de Regenboogbrug

Wat haal je op in deze helende Zelfrealisatie tuin:Keelchakra 2019.jpg

 • Innerlijke communicatie met je ziel en kristallijnen zelf, je staat op in al je dimensies en lichtlichamen

 • Je krijgt op deze plek hulp om je innerlijke Bron-leiding te volgen

 • Je onthecht en neemt je kosmische verantwoordelijkheid 

 • Het ontwikkelen van helder spreken, helder zien, genezende gaven, vrijheid en meesterschap

 • Je maakt je omgeving bewust van onderstromen

 • Je voelt je vrij om emoties te uiten, je durft jezelf vanuit veiligheid kwetsbaar op te stellen en

  zet geen maskers meer op

 • Vanuit de kracht van meesterschap, zorgeloosheid en overgave ga je om met werkdruk en verplichtingen

 • Je ontwikkelt je eigen autonomie en autoriteit en kunt beter omgaan met regelgeving en gezag

  van anderen

 • Je kan je persoonlijke wil in handen leggen van de Goddelijke Wil en Levensstroom

 • Je aanvaardt dat de enige zekerheid die je hebt de onzekerheid is en leeft in het Nu

 


 

Keelchakra 3 2015.jpg

  


Ondersteunt o.a. bij de volgende vragen:

 • Houd je controle over je spreken en uitingsvormen?

 • Word je onzeker van gezag en autoriteiten?

 • Pas je je aan of ben je beinvloedbaar?

 • Ben je liever sociaal dan je ware zelf-gevoel en innerlijke leiding te volgen?

 • Heb je last van je nek of veel verplichtingen en werkdruk?

Fysieke effecten:

 • Ondersteunend voor keel, nek, schildklier en gebit

 • Helpt bij allergie- en klierproblemen

 • Ondersteunt  de werking van ogen, oren en holtes

Als de keelchakra goed werkt:

Het keelchakra en nekchakra helpen ons te communiceren met onze ziel, subiele gevoeligheid en aura antennes. Onze fijnestoffelijk subtiel gevoel heeft af en toe rust nodig van alle prikkelingen. Als we kunnen luisteren naar de behoefte van ons subtiele zelf dan zullen we af en toe moeten ontspannen, alleen zijn of tijd in de natuur doorbrengen. Dan worden hoofd en lichaam, geest en gevoel beter verbonden.

Emoties en gedachten zullen, als de onderste chakra's gevulder worden, in evenwicht blijven. Zo gauw we ons niet meer hoeven te bewijzen en we meer gehoor geven aan wat er op subtiel niveau in ons speelt, kan ons hart zich verder openen. De behoefte aan vrienden die ons begrijpen, naar ons luisteren, met ons resoneren en ons respecteren, leidt ons weg van "zijn" en van onszelf.

Als de keelchakra minder goed werkt:

Het keelchakra kent als hoofdkleur blauw. Ons innerlijk leven komt via het keel chakra naar buiten. Maar als we ons uiten voordat onze ideeën, gedachten en gevoelens gezakt zijn in ons lichaam en daar tot rijping zijn gekomen, verliezen we de verbinding met onszelf. We brengen onze energie dan naar de buitenwereld zonder zelf opgevuld te zijn. Als we onszelf niet neerzetten en beleven vanuit ons Meesterschap in combinatie met ons innerlijk kind, bewustzijn en hart, als we ons volledig potentieel en ons buikgevoel niet leven, kunnen we onszelf pushen tot werken, emoties projecteren of teveel in ons hoofd zijn. Onze aura lekt dan ongemerkt energie. Ook lekken we dan op anderen om bevesting voor wat we doen en een luisterend oor te krijgen. Pas als we angstloos zijn bij anderen en als we onbewuste "needings" en "lekken" naar de mensen om ons heen hebben gedicht, stappen we over de Regenboogbrug naar het belichamen van ons hoogste potentieel en levensdoel. Dan dragen we werkelijk bij aan de planetaire verlichting en het welzijn van onze omwereld.


Ervaar de helende energie van de zelfrealisatie tuin thuis d.m.v. Keelchakra - over de Regenboogbrug Bio-tinctuur.

De tinctuur is diepgaand helend werkzaam; geestelijk, karmisch, gevoelsmatig, fysiek en zelfs in het DNA. Stap voor stap helpt hij je om vanuit je eigen Ware Natuur en volledig potentieel, in Eenheid samen te leven met alle zichtbare en onzichtbare Wezens en Rijken. Je hoogste Licht komt in de aardse wereld van geld, emotie, seks, gedrag en gezondheid!

Bestel hier je tinctuurzelfrealisatie tinctuur.jpg

Verdere ondersteuning voor dit thema:

 

Alle Elohim producten zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.