Zonnevlecht chakra: Volledig potentieel

zonnevlecht tuin.jpg

Wat haal je op in deze helende Zelfrealisatie tuin:

 • Overwinnen van angst om op te staan, zichtbaar te worden en je plek in te nemen

 • Oplossen van slachtoffergevoel, onzekerheid, angst, dominantie, onderdrukking en in te korten denken

 • Je ware Zelf, Pillar of Light, Godenkrachten en levensvreugde in je kleine zelf en fysieke lichaam activeren

 • Zowel afgestemd zijn op je hogere en kristallijnen ziel en volledig potentieel, als op je aardse, praktische of zakelijke kant

 • Het ontwikkelen van Eenheidsdenken en omgaan met anderen; van ‘ik’ naar  ‘wij’ bewegen

 • Vraag hulp bij het vervullen van je levenstaak, geloven in mogelijkheden, scheppen en creëren

 • Jezelf zijn, zodat je niet anders bent onder collega's en familie dan onder lichtvrienden

 • Op deze plek en middels de tinctuur kun je terugtrekken, overrulen, claimen of je angst voor beïnvloeding oplossen

 • Vraag hulp bij het - niets achter houden of verzwijgen- ook wanneer dat je beter uitkomt 

 • Deze plek, de tinctuur en ontwikkelingstap vraagt je op te staan voor je zuiverheid en de subtiliteit van je kristallijnen zelf

 • Je levenskracht, intelligentie, (subtiel) buikgevoel, hart en intuïtie dienstbaar inzetten voor je innerlijke Goddelijk Leiding

 • Je kunt vragen om een krachtige, non duale basis, innerlijke autonomie en autoriteit

 • Vraag hulp om de afstand tussen je ziel, gewone zelf en Goddelijke Zelf op te lossen

 • Zonnigheid, kanaal zijn voor de Zonnelogos (Horus, Ra, Isis, Sekhmet)

 • Ik-overtuigingen, mind en eigen mening integreren in je Hogere Kennis, Bewustzijn, Gaven en Essentie

 


 

Zonnevlechttuin.jpg

 


Ondersteunt o.a. bij de volgende vragen:

 • Wil je vanuit eenheid en meesterschap denken en doen en met meer vreugde leven?

 • Wil je niet langer in je hoofd zitten of je laten leiden door je emoties, onveiligheid en wensen?

 • Heb je moeite met autoriteiten en opgelegde regels?

 • Wil je je onzekerheid, passiviteit of zorgen overstijgen?

 • Durf je niet op te staan voor wat jij vindt, hoe jij erover denkt en wat jij wilt?

Fysieke effecten:

 • Ondersteuning voor  darmen, maag, lever, alvleesklier, milt, pancreas en longen

 • Stimuleert een goed werkende lymfe, spijsvertering, zenuwstelsel en rug

Als je zonnevlechtchakra goed werkt:

Als de zonnevlecht chakra gerijpt is door de indaling van ons eenheidshart en inzicht, door eigen autonomie, innerlijke autoriteit en kwetsbaar mogen zijn, lost karma, verdedigend en egogericht handelen op en voelen we alles veel dieper aan. We zijn in eenheid met onszelf en elkaar. Het wordt natuurlijk om anderen van alles te gunnen en te willen helpen zonder de oude weggeefstand. Het volledig potentieel van al je zielelichtlichamen, de Pillar of Light en de subtiele Gaven kunnen indalen in het dagelijks functioneren.

Als je zonnevlechtchakra niet goed werkt:

Als de zonnevlechtchakra niet in balans is kan het zijn dat we in moeilijke situaties willen heersen en alles naar onze hand willen zetten of ons teveel achteruithouden en niet laten kennen. Onze subtiele gevoelens van gekwetszijn kunnen we niet altijd ervaren of tonen. Onze woede houden we in. We verstoppen ons (onbewuste) gevoel (van het innerlijk kind) achter onze kracht. Onze innerlijke en uiterlijke wereld wordt dan onder controle gehouden. We lijken weerbaar maar zijn het niet echt. Er is in het onbewustzijn van de lagere chakra's angst om te kort te komen, te moeten vragen of te moeten ontvangen, angst om mensen pijn te doen en door hen niet meer aardig gevonden te worden. Angst voor nabijheid, seksualiteit, emoties of verbondenheid. We willen niet nog meer kritiek en liefdeloosheid ontmoeten en zijn geneigd ons gauw terug te trekken, het oppervlakkig te houden en in ons hoofd te overleven. We willen immers aandacht, aanraking, gezien en gewaardeerd worden.


zelfrealisatie tinctuur.jpgErvaar deze helende energie thuis d.m.v. Elohim Zelfrealisatie tinctuur "Zonnevlecht -Volledig Potentieel"

De tinctuur is diepgaand helend werkzaam; geestelijk, karmisch, gevoelsmatig, fysiek en zelfs in het DNA. Stap voor stap helpt hij je om vanuit je eigen Ware Natuur en volledig potentieel, in Eenheid samen te leven met alle zichtbare en onzichtbare Wezens en Rijken. Je hoogste Licht komt in de aardse wereld van geld, emotie, seks, gedrag en gezondheid!

Bestel hier je tinctuur

Verdere ondersteuning voor dit thema:

Alle Elohim producten zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden